Protilátky IgG proti gliadinu (IP)*

Anti-gliadin IgG (IP)*S_Anti-gliadin IgG (IP)*

Anti-gliadin IgG (IP)* (S; rel. látkový poměr [1] *) Druhotná
Anti-gliadin IgG (IP)* (S; rel. látkový poměr [1] ELISA) Druhotná

P_Anti-gliadin IgG (IP)*

Anti-gliadin IgG (IP)* (P; rel. látkový poměr [1] *) Druhotná
Anti-gliadin IgG (IP)* (P; rel. látkový poměr [1] ELISA) Druhotná


Anti-gliadin IgG (IP)* (S; rel. látkový poměr [1] *) Druhotná

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti gliadinu (IP)*
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 17148
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:
Diagnostika/screening gluténové enteropatie

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 10 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Relativní látkový poměrAnti-gliadin IgG (IP)* (S; rel. látkový poměr [1] ELISA) Druhotná

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti gliadinu (IP)*
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: ELISA
Klíč: 17149
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:
Diagnostika/screening gluténové enteropatie

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 10 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Relativní látkový poměrAnti-gliadin IgG (IP)* (P; rel. látkový poměr [1] *) Druhotná

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgG proti gliadinu (IP)*
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 17146
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:
Diagnostika/screening gluténové enteropatie

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Relativní látkový poměrAnti-gliadin IgG (IP)* (P; rel. látkový poměr [1] ELISA) Druhotná

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgG proti gliadinu (IP)*
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: ELISA
Klíč: 17147
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:
Diagnostika/screening gluténové enteropatie

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
ELISA
Relativní látkový poměr