Protilátky IgA proti deamidovanému gliadinu

Anti-gliadin deamidovaný IgAS_Anti-gliadin deamidovaný IgA

Anti-gliadin deamidovaný IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-gliadin deamidovaný IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

P_Anti-gliadin deamidovaný IgA

Anti-gliadin deamidovaný IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-gliadin deamidovaný IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)


Anti-gliadin deamidovaný IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgA proti deamidovanému gliadinu
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 18257
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTAText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-gliadin deamidovaný IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgA proti deamidovanému gliadinu
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: IA
Klíč: 18258
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTAText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
IA
Arbitrární látková koncentraceAnti-gliadin deamidovaný IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgA proti deamidovanému gliadinu
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 18255
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTAText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-gliadin deamidovaný IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgA proti deamidovanému gliadinu
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: IA
Klíč: 18256
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTAText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IA
Arbitrární látková koncentrace