Kidd systém - Jka

Kidd systém - Jka



ERC(B)_Kidd systém - Jka

Kidd systém - Jka (Erytrocyty (B); přítomnost [-] *)
Kidd systém - Jka (Erytrocyty (B); přítomnost [-] Aglutinace (gel))
Kidd systém - Jka (Erytrocyty (B); přítomnost [-] Aglutinace (zkum.))


Kidd systém - Jka (Erytrocyty (B); přítomnost [-] *)

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Kidd systém - Jka
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 14752
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Krevní skupinové systémy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200g.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 21 d



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty (B)
*
Přítomnost



Kidd systém - Jka (Erytrocyty (B); přítomnost [-] Aglutinace (gel))

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Kidd systém - Jka
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Aglutinace (gel)
Klíč: 14753
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Krevní skupinové systémy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200g. Před vlastním testováním propereme erytrocyty ve fyziologickém roztoku a zhotovíme 2 až 5% náplav diluentu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty (B)
Přítomnost



Kidd systém - Jka (Erytrocyty (B); přítomnost [-] Aglutinace (zkum.))

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Kidd systém - Jka
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Aglutinace (zkum.)
Klíč: 14754
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Krevní skupinové systémy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200g. Před vlastním testováním propereme erytrocyty ve fyziologickém roztoku a zhotovíme 3 až 4% suspenzi erytrocytů ve fiziologické roztoku.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty (B)
Přítomnost