Protilátky proti glutamátdekarboxyláze

Anti-GADS_Anti-GAD

Anti-GAD (S; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-GAD (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)
Anti-GAD (S; arb. látková konc. [kU/l] RIA)

P_Anti-GAD

Anti-GAD (P; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-GAD (P; arb. látková konc. [kU/l] RIA)


Anti-GAD (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti glutamátdekarboxyláze
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 08411
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, pozor na turbiditu (lipémii). Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0 <0,9 2 50 500 kU/l

Viz též:
S
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-GAD (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti glutamátdekarboxyláze
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: ELISA
Klíč: 12784
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, pozor na turbiditu (lipémii). Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Arbitrární látková koncentraceAnti-GAD (S; arb. látková konc. [kU/l] RIA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti glutamátdekarboxyláze
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: RIA
Klíč: 08412
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, pozor na turbiditu (lipémii). Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0 <0,9 2 50 500 kU/l

Viz též:
S
RIA
Arbitrární látková koncentraceAnti-GAD (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti glutamátdekarboxyláze
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 08409
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, pozor na turbiditu (lipémii). Transportovat v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě °C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Nerozmrazovat opakovaně.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0 <0,9 2 50 500 kU/l

Viz též:
P
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-GAD (P; arb. látková konc. [kU/l] RIA)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti glutamátdekarboxyláze
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: RIA
Klíč: 08410
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, pozor na turbiditu (lipémii). Transportovat v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě °C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Nerozmrazovat opakovaně.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0 <0,9 2 50 500 kU/l

Viz též:
P
RIA
Arbitrární látková koncentrace