Aglutinogeny AB0 systému krevních skupin

AB0 aglutinogenyERC(B)_AB0 aglutinogeny

AB0 aglutinogeny (Erytrocyty (B); přítomnosti - seznam [-] *)
AB0 aglutinogeny (Erytrocyty (B); přítomnosti - seznam [-] Aglutinace (gel))
AB0 aglutinogeny (Erytrocyty (B); přítomnosti - seznam [-] Aglutinace (mikrodestička))
AB0 aglutinogeny (Erytrocyty (B); přítomnosti - seznam [-] Aglutinace (sklíčko))
AB0 aglutinogeny (Erytrocyty (B); přítomnosti - seznam [-] Aglutinace (zkum.))


AB0 aglutinogeny (Erytrocyty (B); přítomnosti - seznam [-] *)

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Aglutinogeny AB0 systému krevních skupin
Druh veličiny: Přítomnosti - seznam
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 14213
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní skupinové systémy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200g.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 dText abstraktu ke komponentě
Detekce je založena na specifické vazbě monoklonálních protilátek s aglutinogeny AB0 systému na erytrocytech a jejich následné aglutinaci.

Referenční meze

Viz též:
AB0 aglutinogeny
Erytrocyty (B)
*
Přítomnosti - seznamAB0 aglutinogeny (Erytrocyty (B); přítomnosti - seznam [-] Aglutinace (gel))

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Aglutinogeny AB0 systému krevních skupin
Druh veličiny: Přítomnosti - seznam
Jednotka: -
Procedura: Aglutinace (gel)
Klíč: 14214
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní skupinové systémy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200g. Před vlastním testováním připravíme 3-4% náplav erytrocytů v diluentu.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 dText abstraktu ke komponentě
Detekce je založena na specifické vazbě monoklonálních protilátek s aglutinogeny AB0 systému na erytrocytech a jejich následné aglutinaci.

Referenční meze

Viz též:
AB0 aglutinogeny
Erytrocyty (B)
Přítomnosti - seznamAB0 aglutinogeny (Erytrocyty (B); přítomnosti - seznam [-] Aglutinace (mikrodestička))

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Aglutinogeny AB0 systému krevních skupin
Druh veličiny: Přítomnosti - seznam
Jednotka: -
Procedura: Aglutinace (mikrodestička)
Klíč: 14215
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní skupinové systémy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 10 minut při 1200 g. Před vlastním testováním zhotovíme 1% suspenzi nepromytých erytrocytů v enzymatickém roztoku.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2Text abstraktu ke komponentě
Detekce je založena na specifické vazbě monoklonálních protilátek s aglutinogeny AB0 systému na erytrocytech a jejich následné aglutinaci.

Referenční meze

Viz též:
AB0 aglutinogeny
Erytrocyty (B)
Přítomnosti - seznamAB0 aglutinogeny (Erytrocyty (B); přítomnosti - seznam [-] Aglutinace (sklíčko))

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Aglutinogeny AB0 systému krevních skupin
Druh veličiny: Přítomnosti - seznam
Jednotka: -
Procedura: Aglutinace (sklíčko)
Klíč: 14216
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní skupinové systémy
Pokyny, poznámky, info:
Obvykle se provádí jako orientační ověření AB0 skupiny krevních konzerv.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením zhotovíme 35-45% náplav erytrocytů krevní konzervy ve fyziologickém roztoku.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 42 d


Obvykle se provádí jako orientační ověření AB0 skupiny krevních konzerv.

Text abstraktu ke komponentě
Detekce je založena na specifické vazbě monoklonálních protilátek s aglutinogeny AB0 systému na erytrocytech a jejich následné aglutinaci.

Referenční meze

Viz též:
AB0 aglutinogeny
Erytrocyty (B)
Přítomnosti - seznamAB0 aglutinogeny (Erytrocyty (B); přítomnosti - seznam [-] Aglutinace (zkum.))

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Aglutinogeny AB0 systému krevních skupin
Druh veličiny: Přítomnosti - seznam
Jednotka: -
Procedura: Aglutinace (zkum.)
Klíč: 14217
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní skupinové systémy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200g. Před vlastním testováním připravíme 3-4% náplav erytrocytů ve fyziologickém roztoku.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 7 dText abstraktu ke komponentě
Detekce je založena na specifické vazbě monoklonálních protilátek s aglutinogeny AB0 systému na erytrocytech a jejich následné aglutinaci.

Referenční meze

Viz též:
AB0 aglutinogeny
Erytrocyty (B)
Přítomnosti - seznam