Protilátky IgG proti fosfatidylserinu

Anti-fosfatidylserin IgGS_Anti-fosfatidylserin IgG

Anti-fosfatidylserin IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-fosfatidylserin IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

P_Anti-fosfatidylserin IgG

Anti-fosfatidylserin IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-fosfatidylserin IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)


Anti-fosfatidylserin IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti fosfatidylserinu
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 16444
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 1,23 - 1,23 - 11 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-fosfatidylserin IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti fosfatidylserinu
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: ELISA
Klíč: 16445
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 1,23 - 1,23 - 11 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Arbitrární látková koncentraceAnti-fosfatidylserin IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgG proti fosfatidylserinu
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 16442
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 1,23 - 1,23 - 11 - 100
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-fosfatidylserin IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgG proti fosfatidylserinu
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: ELISA
Klíč: 16443
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 1,23 - 1,23 - 11 - 100
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
ELISA
Arbitrární látková koncentrace