Alfa-1-fetoprotein

Alfa-1-fetoproteinS_Alfa-1-fetoprotein

Alfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] *)
Alfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] EIA)
Alfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] ELISA)
Alfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] FEIA)
Alfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] FIA)
Alfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] ILMA)
Alfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] IRMA)
Alfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] LEIA)
Alfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] LIA)
Alfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] MEIA)

P_Alfa-1-fetoprotein

Alfa-1-fetoprotein (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Alfa-1-fetoprotein (P; hmot. konc. [µg/l] EIA)
Alfa-1-fetoprotein (P; hmot. konc. [µg/l] FEIA)
Alfa-1-fetoprotein (P; hmot. konc. [µg/l] FIA)
Alfa-1-fetoprotein (P; hmot. konc. [µg/l] ILMA)
Alfa-1-fetoprotein (P; hmot. konc. [µg/l] IRMA)
Alfa-1-fetoprotein (P; hmot. konc. [µg/l] LEIA)
Alfa-1-fetoprotein (P; hmot. konc. [µg/l] LIA)
Alfa-1-fetoprotein (P; hmot. konc. [µg/l] MEIA)

AMF_Alfa-1-fetoprotein

Alfa-1-fetoprotein (Amniová tekutina; hmot. konc. [mg/l] *)
Alfa-1-fetoprotein (Amniová tekutina; hmot. konc. [mg/l] IRMA)
Alfa-1-fetoprotein (Amniová tekutina; hmot. konc. [mg/l] LIA)
Alfa-1-fetoprotein (Amniová tekutina; hmot. konc. [mg/l] MEIA)
Alfa-1-fetoprotein (Amniová tekutina; hmot. konc. [mg/l] RIA)


Alfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Alfa-1-fetoprotein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 12398
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet na kU/l: µg/l * 0,83 = kU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem. Stanovení se neprovádí v plazmě. Transport krve do laboratoře v den odběru. Stanovení je rovněž součástí screeningu Downova syndromu. Na žádance pro screening vývojových vad musí být uveden: věk matky (u žen, jejichž číslo pojištěnce není rodné číslo), hmotnost matky, gestační věk k datu ultrasonografie. Odběrová sestra je povinna tyto údaje zkontrolovat.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nerozmrazovat vzorky při teplotě 37°C a vyšších, nechat rozmrznout při laboratorní teplotě.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 0,5 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] EIA)

Systém: S
Komponenta: Alfa-1-fetoprotein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: EIA
Klíč: 12399
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet na kU/l: µg/l * 0,83 = kU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem. Stanovení se neprovádí v plazmě. Transport krve do laboratoře v den odběru. Stanovení je rovněž součástí screeningu Downova syndromu. Na žádance pro screening vývojových vad musí být uveden: věk matky (u žen, jejichž číslo pojištěnce není rodné číslo), hmotnost matky, gestační věk k datu ultrasonografie. Odběrová sestra je povinna tyto údaje zkontrolovat.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nerozmrazovat vzorky při teplotě 37°C a vyšších, nechat rozmrznout při laboratorní teplotě.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 0,5 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
EIA
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Alfa-1-fetoprotein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 12400
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet na kU/l: µg/l * 0,83 = kU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem. Stanovení se neprovádí v plazmě. Transport krve do laboratoře v den odběru. Stanovení je rovněž součástí screeningu Downova syndromu. Na žádance pro screening vývojových vad musí být uveden: věk matky (u žen, jejichž číslo pojištěnce není rodné číslo), hmotnost matky, gestační věk k datu ultrasonografie. Odběrová sestra je povinna tyto údaje zkontrolovat.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nerozmrazovat vzorky při teplotě 37°C a vyšších, nechat rozmrznout při laboratorní teplotě.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 0,5 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] FEIA)

Systém: S
Komponenta: Alfa-1-fetoprotein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FEIA
Klíč: 12401
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet na kU/l: µg/l * 0,83 = kU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem. Stanovení se neprovádí v plazmě. Transport krve do laboratoře v den odběru. Stanovení je rovněž součástí screeningu Downova syndromu. Na žádance pro screening vývojových vad musí být uveden: věk matky (u žen, jejichž číslo pojištěnce není rodné číslo), hmotnost matky, gestační věk k datu ultrasonografie. Odběrová sestra je povinna tyto údaje zkontrolovat.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nerozmrazovat vzorky při teplotě 37°C a vyšších, nechat rozmrznout při laboratorní teplotě.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 0,5 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] FIA)

Systém: S
Komponenta: Alfa-1-fetoprotein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FIA
Klíč: 12402
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet na kU/l: µg/l * 0,83 = kU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem. Stanovení se neprovádí v plazmě. Transport krve do laboratoře v den odběru. Stanovení je rovněž součástí screeningu Downova syndromu. Na žádance pro screening vývojových vad musí být uveden: věk matky (u žen, jejichž číslo pojištěnce není rodné číslo), hmotnost matky, gestační věk k datu ultrasonografie. Odběrová sestra je povinna tyto údaje zkontrolovat.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nerozmrazovat vzorky při teplotě 37°C a vyšších, nechat rozmrznout při laboratorní teplotě.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 0,5 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
FIA
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] ILMA)

Systém: S
Komponenta: Alfa-1-fetoprotein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ILMA
Klíč: 12403
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet na kU/l: µg/l * 0,83 = kU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem. Stanovení se neprovádí v plazmě. Transport krve do laboratoře v den odběru. Stanovení je rovněž součástí screeningu Downova syndromu. Na žádance pro screening vývojových vad musí být uveden: věk matky (u žen, jejichž číslo pojištěnce není rodné číslo), hmotnost matky, gestační věk k datu ultrasonografie. Odběrová sestra je povinna tyto údaje zkontrolovat.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nerozmrazovat vzorky při teplotě 37°C a vyšších, nechat rozmrznout při laboratorní teplotě.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 0,5 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ILMA
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] IRMA)

Systém: S
Komponenta: Alfa-1-fetoprotein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IRMA
Klíč: 12404
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet na kU/l: µg/l * 0,83 = kU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem. Stanovení se neprovádí v plazmě. Transport krve do laboratoře v den odběru. Stanovení je rovněž součástí screeningu Downova syndromu. Na žádance pro screening vývojových vad musí být uveden: věk matky (u žen, jejichž číslo pojištěnce není rodné číslo), hmotnost matky, gestační věk k datu ultrasonografie. Odběrová sestra je povinna tyto údaje zkontrolovat.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nerozmrazovat vzorky při teplotě 37°C a vyšších, nechat rozmrznout při laboratorní teplotě.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 0,5 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
IRMA
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: Alfa-1-fetoprotein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LEIA
Klíč: 12405
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet na kU/l: µg/l * 0,83 = kU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem. Stanovení se neprovádí v plazmě. Transport krve do laboratoře v den odběru. Stanovení je rovněž součástí screeningu Downova syndromu. Na žádance pro screening vývojových vad musí být uveden: věk matky (u žen, jejichž číslo pojištěnce není rodné číslo), hmotnost matky, gestační věk k datu ultrasonografie. Odběrová sestra je povinna tyto údaje zkontrolovat.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nerozmrazovat vzorky při teplotě 37°C a vyšších, nechat rozmrznout při laboratorní teplotě.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 0,5 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] LIA)

Systém: S
Komponenta: Alfa-1-fetoprotein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LIA
Klíč: 12406
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet na kU/l: µg/l * 0,83 = kU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem. Stanovení se neprovádí v plazmě. Transport krve do laboratoře v den odběru. Stanovení je rovněž součástí screeningu Downova syndromu. Na žádance pro screening vývojových vad musí být uveden: věk matky (u žen, jejichž číslo pojištěnce není rodné číslo), hmotnost matky, gestační věk k datu ultrasonografie. Odběrová sestra je povinna tyto údaje zkontrolovat.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nerozmrazovat vzorky při teplotě 37°C a vyšších, nechat rozmrznout při laboratorní teplotě.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 0,5 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
LIA
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] MEIA)

Systém: S
Komponenta: Alfa-1-fetoprotein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: MEIA
Klíč: 12407
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet na kU/l: µg/l * 0,83 = kU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem. Stanovení se neprovádí v plazmě. Transport krve do laboratoře v den odběru. Stanovení je rovněž součástí screeningu Downova syndromu. Na žádance pro screening vývojových vad musí být uveden: věk matky (u žen, jejichž číslo pojištěnce není rodné číslo), hmotnost matky, gestační věk k datu ultrasonografie. Odběrová sestra je povinna tyto údaje zkontrolovat.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nerozmrazovat vzorky při teplotě 37°C a vyšších, nechat rozmrznout při laboratorní teplotě.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 0,5 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
MEIA
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-fetoprotein (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Alfa-1-fetoprotein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 12389
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 50000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet na kU/l: µg/l * 0,83 = kU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-fetoprotein (P; hmot. konc. [µg/l] EIA)

Systém: P
Komponenta: Alfa-1-fetoprotein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: EIA
Klíč: 12390
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 50000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet na kU/l: µg/l * 0,83 = kU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
EIA
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-fetoprotein (P; hmot. konc. [µg/l] FEIA)

Systém: P
Komponenta: Alfa-1-fetoprotein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FEIA
Klíč: 12391
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 50000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet na kU/l: µg/l * 0,83 = kU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-fetoprotein (P; hmot. konc. [µg/l] FIA)

Systém: P
Komponenta: Alfa-1-fetoprotein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FIA
Klíč: 12392
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 50000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet na kU/l: µg/l * 0,83 = kU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
FIA
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-fetoprotein (P; hmot. konc. [µg/l] ILMA)

Systém: P
Komponenta: Alfa-1-fetoprotein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ILMA
Klíč: 12393
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 50000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet na kU/l: µg/l * 0,83 = kU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
ILMA
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-fetoprotein (P; hmot. konc. [µg/l] IRMA)

Systém: P
Komponenta: Alfa-1-fetoprotein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IRMA
Klíč: 12394
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 50000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet na kU/l: µg/l * 0,83 = kU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IRMA
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-fetoprotein (P; hmot. konc. [µg/l] LEIA)

Systém: P
Komponenta: Alfa-1-fetoprotein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LEIA
Klíč: 12395
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 50000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet na kU/l: µg/l * 0,83 = kU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-fetoprotein (P; hmot. konc. [µg/l] LIA)

Systém: P
Komponenta: Alfa-1-fetoprotein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LIA
Klíč: 12396
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 50000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet na kU/l: µg/l * 0,83 = kU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
LIA
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-fetoprotein (P; hmot. konc. [µg/l] MEIA)

Systém: P
Komponenta: Alfa-1-fetoprotein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: MEIA
Klíč: 12397
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 50000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet na kU/l: µg/l * 0,83 = kU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
MEIA
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-fetoprotein (Amniová tekutina; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: Amniová tekutina
Komponenta: Alfa-1-fetoprotein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 12384
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,5 - 2 - 50 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet na MU/l: mg/l * 0,83 = MU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Amniová tekutina
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Amniová tekutina
*
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-fetoprotein (Amniová tekutina; hmot. konc. [mg/l] IRMA)

Systém: Amniová tekutina
Komponenta: Alfa-1-fetoprotein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IRMA
Klíč: 12385
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,5 - 2 - 50 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet na MU/l: mg/l * 0,83 = MU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Amniová tekutina
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Amniová tekutina
IRMA
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-fetoprotein (Amniová tekutina; hmot. konc. [mg/l] LIA)

Systém: Amniová tekutina
Komponenta: Alfa-1-fetoprotein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: LIA
Klíč: 12386
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,5 - 2 - 50 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet na MU/l: mg/l * 0,83 = MU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Amniová tekutina
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Amniová tekutina
LIA
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-fetoprotein (Amniová tekutina; hmot. konc. [mg/l] MEIA)

Systém: Amniová tekutina
Komponenta: Alfa-1-fetoprotein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: MEIA
Klíč: 12387
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,5 - 2 - 50 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet na MU/l: mg/l * 0,83 = MU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Amniová tekutina
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Amniová tekutina
MEIA
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-fetoprotein (Amniová tekutina; hmot. konc. [mg/l] RIA)

Systém: Amniová tekutina
Komponenta: Alfa-1-fetoprotein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: RIA
Klíč: 12388
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,5 - 2 - 50 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet na MU/l: mg/l * 0,83 = MU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Amniová tekutina
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Amniová tekutina
RIA
Hmotnostní koncentrace