Protilátky IgG proti endoteliálním buňkám (titr)

Anti-endoteliální buňky IgG (titr)S_Anti-endoteliální buňky IgG (titr)

Anti-endoteliální buňky IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)
Anti-endoteliální buňky IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

P_Anti-endoteliální buňky IgG (titr)

Anti-endoteliální buňky IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)
Anti-endoteliální buňky IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))


Anti-endoteliální buňky IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti endoteliálním buňkám (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 14888
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-endoteliální buňky IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti endoteliálním buňkám (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Mikroskopie (IF, nepřímá)
Klíč: 14889
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-endoteliální buňky IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgG proti endoteliálním buňkám (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 14886
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-endoteliální buňky IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgG proti endoteliálním buňkám (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Mikroskopie (IF, nepřímá)
Klíč: 14887
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Arbitrární koncentrace (titr)