Protilátky IgG proti endomyziu

Anti-endomyzium IgGS_Anti-endomyzium IgG

Anti-endomyzium IgG (S; přítomnost [-] *)
Anti-endomyzium IgG (S; přítomnost [-] Mikroskopie (IF, nepřímá))

P_Anti-endomyzium IgG

Anti-endomyzium IgG (P; přítomnost [-] *)
Anti-endomyzium IgG (P; přítomnost [-] Mikroskopie (IF, nepřímá))


Anti-endomyzium IgG (S; přítomnost [-] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti endomyziu
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 04792
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti endomysiu jsou autoprotilátky zaměřené proti složce střevní stěny (endomysiu). Jsou pozitivní typicky u celiakie. Ve třídě IgG indikují spíše delší dobu probíhající onemocnění.

Referenční meze

Viz též:
S_Anti-endomyzium IgG
Anti-endomyzium IgG
S
*
PřítomnostAnti-endomyzium IgG (S; přítomnost [-] Mikroskopie (IF, nepřímá))

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti endomyziu
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Mikroskopie (IF, nepřímá)
Klíč: 04793
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti endomysiu jsou autoprotilátky zaměřené proti složce střevní stěny (endomysiu). Jsou pozitivní typicky u celiakie. Ve třídě IgG indikují spíše delší dobu probíhající onemocnění.

Referenční meze

Viz též:
S_Anti-endomyzium IgG
Anti-endomyzium IgG
S
PřítomnostAnti-endomyzium IgG (P; přítomnost [-] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgG proti endomyziu
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 04790
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti endomysiu jsou autoprotilátky zaměřené proti složce střevní stěny (endomysiu). Jsou pozitivní typicky u celiakie. Ve třídě IgG indikují spíše delší dobu probíhající onemocnění.

Referenční meze

Viz též:
Anti-endomyzium IgG
P
*
PřítomnostAnti-endomyzium IgG (P; přítomnost [-] Mikroskopie (IF, nepřímá))

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgG proti endomyziu
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Mikroskopie (IF, nepřímá)
Klíč: 04791
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti endomysiu jsou autoprotilátky zaměřené proti složce střevní stěny (endomysiu). Jsou pozitivní typicky u celiakie. Ve třídě IgG indikují spíše delší dobu probíhající onemocnění.

Referenční meze

Viz též:
Anti-endomyzium IgG
P
Přítomnost