Adrenalin (klonidin, +0)*

Adrenalin (klonidin, +0)*P_Adrenalin (klonidin, +0)*

Adrenalin (klonidin, +0)* (P; látková konc. [nmol/l] *) Druhotná


Adrenalin (klonidin, +0)* (P; látková konc. [nmol/l] *) Druhotná

Systém: P
Komponenta: Adrenalin (klonidin, +0)*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 18304
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 0,5 - 10
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:
Druhotná položka pro zjednodušenou formu sdělování vyšetření realizovaného před podáním 0,3 mg klonidinu (tj. 300 mikrogramů pro 70 kg člověka per orálně). Viz též položka NČLP 18247 a interpretační text 20867.
Pro vyšetření mimo klonidinový ztěžový test slouží položky "adrenalin" (např. 13326 a další).
Sdělování prostřednictvím DASTA - SCI (sledování v časovém intervalu) není dosud obecně přijato.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Viz pokyny k položce NČLP 13326.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentrace