Anti-DFS70 IgG

Anti-DFS70 IgGS_Anti-DFS70 IgG

Anti-DFS70 IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-DFS70 IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

P_Anti-DFS70 IgG

Anti-DFS70 IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-DFS70 IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)


Anti-DFS70 IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: S
Komponenta: Anti-DFS70 IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 18020
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 20 - 500
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Antinukleární protilátky se vyskytují s vysokou četností u pacientů se systémovými onemocněními pojiva nebo revmatickými chorobami.
Protilátky proti autoantigenu DFS70 jsou převážně IgG izotypu. Na imunoblotu se tyto protilátky váží na protein v oblasti 70-75 kD. Fluorescenční mikroskopií mohou být protilátky vizualizovány na HEp-2 buňkách jako hustý jemně zrnitý typ fluorescence v jádrech buněk, které jsou v interfázi, typicky bez barvení jadérek, a zároveň zde bývá detekována zvýšená intenzita fluorescence kondenzovaných mitotických chromozomů - metafázní destičky.
Přítomnost anti-DFS70 byla doposud prokázána např. u pacientů s intersticiální cystitidou, pacientů s atopickou dermatitidou, zdravých lidí a pacientů bez známek systémového onemocnění, pacientů s rakovinou prostaty, dětských pacientů – juvenilní lokalizovaná sklerodermie, juvenilní dermatomyozitida, dětský SLE, difuzní kožní systémová skleróza, celiakie a juvenilní idiopatická artritida, pacientů s trombofilií. Lze tyto protilátky nalézt u zdravých jedinců a pacientů s různými i zánětlivými onemocněními, které nemají charakter systémových, nacházíme často vysoké titry.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 19,9 kU/l

Viz též:
Anti-DFS70 IgG
S
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-DFS70 IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Anti-DFS70 IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: IA
Klíč: 18021
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 20 - 500
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Antinukleární protilátky se vyskytují s vysokou četností u pacientů se systémovými onemocněními pojiva nebo revmatickými chorobami.
Protilátky proti autoantigenu DFS70 jsou převážně IgG izotypu. Na imunoblotu se tyto protilátky váží na protein v oblasti 70-75 kD. Fluorescenční mikroskopií mohou být protilátky vizualizovány na HEp-2 buňkách jako hustý jemně zrnitý typ fluorescence v jádrech buněk, které jsou v interfázi, typicky bez barvení jadérek, a zároveň zde bývá detekována zvýšená intenzita fluorescence kondenzovaných mitotických chromozomů - metafázní destičky.
Přítomnost anti-DFS70 byla doposud prokázána např. u pacientů s intersticiální cystitidou, pacientů s atopickou dermatitidou, zdravých lidí a pacientů bez známek systémového onemocnění, pacientů s rakovinou prostaty, dětských pacientů – juvenilní lokalizovaná sklerodermie, juvenilní dermatomyozitida, dětský SLE, difuzní kožní systémová skleróza, celiakie a juvenilní idiopatická artritida, pacientů s trombofilií. Lze tyto protilátky nalézt u zdravých jedinců a pacientů s různými i zánětlivými onemocněními, které nemají charakter systémových, nacházíme často vysoké titry.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 19,9 kU/l

Viz též:
Anti-DFS70 IgG
S
IA
Arbitrární látková koncentraceAnti-DFS70 IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Anti-DFS70 IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 18018
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 20 - 500
MTV: X, SP, BP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Antinukleární protilátky se vyskytují s vysokou četností u pacientů se systémovými onemocněními pojiva nebo revmatickými chorobami.
Protilátky proti autoantigenu DFS70 jsou převážně IgG izotypu. Na imunoblotu se tyto protilátky váží na protein v oblasti 70-75 kD. Fluorescenční mikroskopií mohou být protilátky vizualizovány na HEp-2 buňkách jako hustý jemně zrnitý typ fluorescence v jádrech buněk, které jsou v interfázi, typicky bez barvení jadérek, a zároveň zde bývá detekována zvýšená intenzita fluorescence kondenzovaných mitotických chromozomů - metafázní destičky.
Přítomnost anti-DFS70 byla doposud prokázána např. u pacientů s intersticiální cystitidou, pacientů s atopickou dermatitidou, zdravých lidí a pacientů bez známek systémového onemocnění, pacientů s rakovinou prostaty, dětských pacientů – juvenilní lokalizovaná sklerodermie, juvenilní dermatomyozitida, dětský SLE, difuzní kožní systémová skleróza, celiakie a juvenilní idiopatická artritida, pacientů s trombofilií. Lze tyto protilátky nalézt u zdravých jedinců a pacientů s různými i zánětlivými onemocněními, které nemají charakter systémových, nacházíme často vysoké titry.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 19,9 kU/l

Viz též:
Anti-DFS70 IgG
P
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-DFS70 IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Anti-DFS70 IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: IA
Klíč: 18019
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 20 - 500
MTV: X, SP, BP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Antinukleární protilátky se vyskytují s vysokou četností u pacientů se systémovými onemocněními pojiva nebo revmatickými chorobami.
Protilátky proti autoantigenu DFS70 jsou převážně IgG izotypu. Na imunoblotu se tyto protilátky váží na protein v oblasti 70-75 kD. Fluorescenční mikroskopií mohou být protilátky vizualizovány na HEp-2 buňkách jako hustý jemně zrnitý typ fluorescence v jádrech buněk, které jsou v interfázi, typicky bez barvení jadérek, a zároveň zde bývá detekována zvýšená intenzita fluorescence kondenzovaných mitotických chromozomů - metafázní destičky.
Přítomnost anti-DFS70 byla doposud prokázána např. u pacientů s intersticiální cystitidou, pacientů s atopickou dermatitidou, zdravých lidí a pacientů bez známek systémového onemocnění, pacientů s rakovinou prostaty, dětských pacientů – juvenilní lokalizovaná sklerodermie, juvenilní dermatomyozitida, dětský SLE, difuzní kožní systémová skleróza, celiakie a juvenilní idiopatická artritida, pacientů s trombofilií. Lze tyto protilátky nalézt u zdravých jedinců a pacientů s různými i zánětlivými onemocněními, které nemají charakter systémových, nacházíme často vysoké titry.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 19,9 kU/l

Viz též:
Anti-DFS70 IgG
P
IA
Arbitrární látková koncentrace