Adenosindeamináza

AdenosindeaminázaS_Adenosindeamináza

Adenosindeamináza (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
Adenosindeamináza (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

P_Adenosindeamináza

Adenosindeamináza (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
Adenosindeamináza (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

CSF_Adenosindeamináza

Adenosindeamináza (Likvor; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
Adenosindeamináza (Likvor; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

ERC(ICF)_Adenosindeamináza

Adenosindeamináza (ICT(erytrocyty); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)
Adenosindeamináza (ICT(erytrocyty); kat.akt./hmot. [nkat/g] Chromatografie-HPLC)

UNSFP_Adenosindeamináza

Adenosindeamináza (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] *)
Adenosindeamináza (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)


Adenosindeamináza (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: S
Komponenta: Adenosindeamináza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 18417
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3 - 4
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Anaerobní odběr
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě
U intracelulárních infekcí dochází ke zvýšení hladiny ADA2 (a tím zvýšení celkové ADA) v séru a tělních tekutinách. Typickým příkladem je tuberkulózní pleurální výpotek nebo tuberkulózní meningitis, kde dosahuje mnohem vyšších hodnot než u jiných respiračních/neurologických onemocnění.

Zvýšená aktivita v plazmě/séru:
TBC, onemocnění jater, revmatoidní artritis, tyfus, dna, myeloidní leukémie, autoimunitní onemocnění, akutní exacerbace sarkoidózy, AIDS, psoriáza, 30 – 70x u vrozené hemolytické anémie.

Zvýšená aktivita v likvoru:
TBC meningitis.

Zvýšená aktivita v hrudním punktátu:
TBC pleuritis, emfyzém, revmatoidní pleuritida, lymfom, pleurální výpotek po koronárním bypassu (CABG), empyém, Kaposiho sarkom.

Indikace:
rychlá dif. dg. TBC,
marker celulární imunity a buňkami zprostředkované imunitní hypersenzitivní reakce,
onemocnění jater,
hemolytická anémie,
leukémie/lymfomy

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,170 0,255 µkat/l

Viz též:
Adenosindeamináza
S
*
Koncentrace katalytické aktivityAdenosindeamináza (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Adenosindeamináza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 18418
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3 - 4
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Anaerobní odběr
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě
U intracelulárních infekcí dochází ke zvýšení hladiny ADA2 (a tím zvýšení celkové ADA) v séru a tělních tekutinách. Typickým příkladem je tuberkulózní pleurální výpotek nebo tuberkulózní meningitis, kde dosahuje mnohem vyšších hodnot než u jiných respiračních/neurologických onemocnění.

Zvýšená aktivita v plazmě/séru:
TBC, onemocnění jater, revmatoidní artritis, tyfus, dna, myeloidní leukémie, autoimunitní onemocnění, akutní exacerbace sarkoidózy, AIDS, psoriáza, 30 – 70x u vrozené hemolytické anémie.

Zvýšená aktivita v likvoru:
TBC meningitis.

Zvýšená aktivita v hrudním punktátu:
TBC pleuritis, emfyzém, revmatoidní pleuritida, lymfom, pleurální výpotek po koronárním bypassu (CABG), empyém, Kaposiho sarkom.

Indikace:
rychlá dif. dg. TBC,
marker celulární imunity a buňkami zprostředkované imunitní hypersenzitivní reakce,
onemocnění jater,
hemolytická anémie,
leukémie/lymfomy

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,170 0,255 µkat/l

Viz též:
Adenosindeamináza
S
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityAdenosindeamináza (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: P
Komponenta: Adenosindeamináza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 18415
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3 - 4
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Anaerobní odběr.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě
U intracelulárních infekcí dochází ke zvýšení hladiny ADA2 (a tím zvýšení celkové ADA) v séru a tělních tekutinách. Typickým příkladem je tuberkulózní pleurální výpotek nebo tuberkulózní meningitis, kde dosahuje mnohem vyšších hodnot než u jiných respiračních/neurologických onemocnění.

Zvýšená aktivita v plazmě/séru:
TBC, onemocnění jater, revmatoidní artritis, tyfus, dna, myeloidní leukémie, autoimunitní onemocnění, akutní exacerbace sarkoidózy, AIDS, psoriáza, 30 – 70x u vrozené hemolytické anémie.

Zvýšená aktivita v likvoru:
TBC meningitis.

Zvýšená aktivita v hrudním punktátu:
TBC pleuritis, emfyzém, revmatoidní pleuritida, lymfom, pleurální výpotek po koronárním bypassu (CABG), empyém, Kaposiho sarkom.

Indikace:
rychlá dif. dg. TBC,
marker celulární imunity a buňkami zprostředkované imunitní hypersenzitivní reakce,
onemocnění jater,
hemolytická anémie,
leukémie/lymfomy

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,170 0,255 µkat/l

Viz též:
Adenosindeamináza
P
*
Koncentrace katalytické aktivityAdenosindeamináza (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Adenosindeamináza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 18416
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3 - 4
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Anaerobní odběr.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě
U intracelulárních infekcí dochází ke zvýšení hladiny ADA2 (a tím zvýšení celkové ADA) v séru a tělních tekutinách. Typickým příkladem je tuberkulózní pleurální výpotek nebo tuberkulózní meningitis, kde dosahuje mnohem vyšších hodnot než u jiných respiračních/neurologických onemocnění.

Zvýšená aktivita v plazmě/séru:
TBC, onemocnění jater, revmatoidní artritis, tyfus, dna, myeloidní leukémie, autoimunitní onemocnění, akutní exacerbace sarkoidózy, AIDS, psoriáza, 30 – 70x u vrozené hemolytické anémie.

Zvýšená aktivita v likvoru:
TBC meningitis.

Zvýšená aktivita v hrudním punktátu:
TBC pleuritis, emfyzém, revmatoidní pleuritida, lymfom, pleurální výpotek po koronárním bypassu (CABG), empyém, Kaposiho sarkom.

Indikace:
rychlá dif. dg. TBC,
marker celulární imunity a buňkami zprostředkované imunitní hypersenzitivní reakce,
onemocnění jater,
hemolytická anémie,
leukémie/lymfomy

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,170 0,255 µkat/l

Viz též:
Adenosindeamináza
P
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityAdenosindeamináza (Likvor; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Adenosindeamináza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 18413
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3 - 4
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Anaerobní odběr.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě
U intracelulárních infekcí dochází ke zvýšení hladiny ADA2 (a tím zvýšení celkové ADA) v séru a tělních tekutinách. Typickým příkladem je tuberkulózní pleurální výpotek nebo tuberkulózní meningitis, kde dosahuje mnohem vyšších hodnot než u jiných respiračních/neurologických onemocnění.

Zvýšená aktivita v plazmě/séru:
TBC, onemocnění jater, revmatoidní artritis, tyfus, dna, myeloidní leukémie, autoimunitní onemocnění, akutní exacerbace sarkoidózy, AIDS, psoriáza, 30 – 70x u vrozené hemolytické anémie.

Zvýšená aktivita v likvoru:
TBC meningitis.

Zvýšená aktivita v hrudním punktátu:
TBC pleuritis, emfyzém, revmatoidní pleuritida, lymfom, pleurální výpotek po koronárním bypassu (CABG), empyém, Kaposiho sarkom.

Indikace:
rychlá dif. dg. TBC,
marker celulární imunity a buňkami zprostředkované imunitní hypersenzitivní reakce,
onemocnění jater,
hemolytická anémie,
leukémie/lymfomy

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ <0,085 µkat/l

Viz též:
Adenosindeamináza
Likvor
*
Koncentrace katalytické aktivityAdenosindeamináza (Likvor; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Likvor
Komponenta: Adenosindeamináza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 18414
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3 - 4
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Anaerobní odběr.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě
U intracelulárních infekcí dochází ke zvýšení hladiny ADA2 (a tím zvýšení celkové ADA) v séru a tělních tekutinách. Typickým příkladem je tuberkulózní pleurální výpotek nebo tuberkulózní meningitis, kde dosahuje mnohem vyšších hodnot než u jiných respiračních/neurologických onemocnění.

Zvýšená aktivita v plazmě/séru:
TBC, onemocnění jater, revmatoidní artritis, tyfus, dna, myeloidní leukémie, autoimunitní onemocnění, akutní exacerbace sarkoidózy, AIDS, psoriáza, 30 – 70x u vrozené hemolytické anémie.

Zvýšená aktivita v likvoru:
TBC meningitis.

Zvýšená aktivita v hrudním punktátu:
TBC pleuritis, emfyzém, revmatoidní pleuritida, lymfom, pleurální výpotek po koronárním bypassu (CABG), empyém, Kaposiho sarkom.

Indikace:
rychlá dif. dg. TBC,
marker celulární imunity a buňkami zprostředkované imunitní hypersenzitivní reakce,
onemocnění jater,
hemolytická anémie,
leukémie/lymfomy

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ <0,085 µkat/l

Viz též:
Adenosindeamináza
Likvor
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityAdenosindeamináza (ICT(erytrocyty); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)

Systém: ICT(erytrocyty)
Komponenta: Adenosindeamináza
Druh veličiny: Poměr katal. aktivita/hmotnost
Jednotka: nkat/g
Procedura: *
Klíč: 09458
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
jednotka - nkat/g hemoglobinu

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek zasílat při pokojové teplotě, po předchozí telefonické domluvě s pracovištěm. Nutný alespoň 1 kontrolní vzorek krve odebraný a zaslaný za stejných podmínek.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 8 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ze vzorku pacienta a kontrolního vzorku musí být izolovány erytrocyty co nejdříve a za stejných podmínek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 min
4 - 8 °C: 15 min
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká naizolovaných erytrocytů, lze je skladovat pouze zamrazené.Text abstraktu ke komponentě
U intracelulárních infekcí dochází ke zvýšení hladiny ADA2 (a tím zvýšení celkové ADA) v séru a tělních tekutinách. Typickým příkladem je tuberkulózní pleurální výpotek nebo tuberkulózní meningitis, kde dosahuje mnohem vyšších hodnot než u jiných respiračních/neurologických onemocnění.

Zvýšená aktivita v plazmě/séru:
TBC, onemocnění jater, revmatoidní artritis, tyfus, dna, myeloidní leukémie, autoimunitní onemocnění, akutní exacerbace sarkoidózy, AIDS, psoriáza, 30 – 70x u vrozené hemolytické anémie.

Zvýšená aktivita v likvoru:
TBC meningitis.

Zvýšená aktivita v hrudním punktátu:
TBC pleuritis, emfyzém, revmatoidní pleuritida, lymfom, pleurální výpotek po koronárním bypassu (CABG), empyém, Kaposiho sarkom.

Indikace:
rychlá dif. dg. TBC,
marker celulární imunity a buňkami zprostředkované imunitní hypersenzitivní reakce,
onemocnění jater,
hemolytická anémie,
leukémie/lymfomy

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 1,0 2,6 3,6 25,0 100,0 1000,0 5000,0 nkat/g

Viz též:
Adenosindeamináza
ICT(erytrocyty)
*
Poměr katal. aktivita/hmotnostAdenosindeamináza (ICT(erytrocyty); kat.akt./hmot. [nkat/g] Chromatografie-HPLC)

Systém: ICT(erytrocyty)
Komponenta: Adenosindeamináza
Druh veličiny: Poměr katal. aktivita/hmotnost
Jednotka: nkat/g
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 09459
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
jednotka - nkat/g hemoglobinu

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek zasílat při pokojové teplotě, po předchozí telefonické domluvě s pracovištěm. Nutný alespoň 1 kontrolní vzorek krve odebraný a zaslaný za stejných podmínek.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 8 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ze vzorku pacienta a kontrolního vzorku musí být izolovány erytrocyty co nejdříve a za stejných podmínek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 min
4 - 8 °C: 15 min
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká naizolovaných erytrocytů, lze je skladovat pouze zamrazené.Text abstraktu ke komponentě
U intracelulárních infekcí dochází ke zvýšení hladiny ADA2 (a tím zvýšení celkové ADA) v séru a tělních tekutinách. Typickým příkladem je tuberkulózní pleurální výpotek nebo tuberkulózní meningitis, kde dosahuje mnohem vyšších hodnot než u jiných respiračních/neurologických onemocnění.

Zvýšená aktivita v plazmě/séru:
TBC, onemocnění jater, revmatoidní artritis, tyfus, dna, myeloidní leukémie, autoimunitní onemocnění, akutní exacerbace sarkoidózy, AIDS, psoriáza, 30 – 70x u vrozené hemolytické anémie.

Zvýšená aktivita v likvoru:
TBC meningitis.

Zvýšená aktivita v hrudním punktátu:
TBC pleuritis, emfyzém, revmatoidní pleuritida, lymfom, pleurální výpotek po koronárním bypassu (CABG), empyém, Kaposiho sarkom.

Indikace:
rychlá dif. dg. TBC,
marker celulární imunity a buňkami zprostředkované imunitní hypersenzitivní reakce,
onemocnění jater,
hemolytická anémie,
leukémie/lymfomy

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 1,0 2,6 3,6 25,0 100,0 1000,0 5000,0 nkat/g

Viz též:
Adenosindeamináza
ICT(erytrocyty)
Chromatografie-HPLC
Poměr katal. aktivita/hmotnostAdenosindeamináza (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Adenosindeamináza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 18419
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3 - 4
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Anaerobní odběr.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě
U intracelulárních infekcí dochází ke zvýšení hladiny ADA2 (a tím zvýšení celkové ADA) v séru a tělních tekutinách. Typickým příkladem je tuberkulózní pleurální výpotek nebo tuberkulózní meningitis, kde dosahuje mnohem vyšších hodnot než u jiných respiračních/neurologických onemocnění.

Zvýšená aktivita v plazmě/séru:
TBC, onemocnění jater, revmatoidní artritis, tyfus, dna, myeloidní leukémie, autoimunitní onemocnění, akutní exacerbace sarkoidózy, AIDS, psoriáza, 30 – 70x u vrozené hemolytické anémie.

Zvýšená aktivita v likvoru:
TBC meningitis.

Zvýšená aktivita v hrudním punktátu:
TBC pleuritis, emfyzém, revmatoidní pleuritida, lymfom, pleurální výpotek po koronárním bypassu (CABG), empyém, Kaposiho sarkom.

Indikace:
rychlá dif. dg. TBC,
marker celulární imunity a buňkami zprostředkované imunitní hypersenzitivní reakce,
onemocnění jater,
hemolytická anémie,
leukémie/lymfomy

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ <0,408 µkat/l

Viz též:
Adenosindeamináza
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Koncentrace katalytické aktivityAdenosindeamináza (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Adenosindeamináza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 18420
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3 - 4
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Anaerobní odběr.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě
U intracelulárních infekcí dochází ke zvýšení hladiny ADA2 (a tím zvýšení celkové ADA) v séru a tělních tekutinách. Typickým příkladem je tuberkulózní pleurální výpotek nebo tuberkulózní meningitis, kde dosahuje mnohem vyšších hodnot než u jiných respiračních/neurologických onemocnění.

Zvýšená aktivita v plazmě/séru:
TBC, onemocnění jater, revmatoidní artritis, tyfus, dna, myeloidní leukémie, autoimunitní onemocnění, akutní exacerbace sarkoidózy, AIDS, psoriáza, 30 – 70x u vrozené hemolytické anémie.

Zvýšená aktivita v likvoru:
TBC meningitis.

Zvýšená aktivita v hrudním punktátu:
TBC pleuritis, emfyzém, revmatoidní pleuritida, lymfom, pleurální výpotek po koronárním bypassu (CABG), empyém, Kaposiho sarkom.

Indikace:
rychlá dif. dg. TBC,
marker celulární imunity a buňkami zprostředkované imunitní hypersenzitivní reakce,
onemocnění jater,
hemolytická anémie,
leukémie/lymfomy

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ <0,408 µkat/l

Viz též:
Adenosindeamináza
Nespecif. tekutina(Punkce)
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivity