Kyselá fosfatáza

ACPS_ACP

ACP (S; konc. katal. akt. [nkat/l] *)
ACP (S; konc. katal. akt. [nkat/l] Absorpční spektrofotometrie)
ACP (S; konc. katal. akt. [nkat/l] Spektrofotometrie reflexní)

P_ACP

ACP (P; konc. katal. akt. [nkat/l] *)
ACP (P; konc. katal. akt. [nkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

UNSF_ACP

ACP (Nespecifikovaná tekutina; konc. katal. akt. [nkat/l] *)
ACP (Nespecifikovaná tekutina; konc. katal. akt. [nkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

UNSFP_ACP

ACP (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [nkat/l] *)
ACP (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [nkat/l] Absorpční spektrofotometrie)


ACP (S; konc. katal. akt. [nkat/l] *)

Systém: S
Komponenta: Kyselá fosfatáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: nkat/l
Procedura: *
Klíč: 15119
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 20 - 1000 - 2000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 1 d
Poznámka ke stabilitě:
Stabilizace séra - na 1 ml séra 20 µl 10 % kyseliny octové. Stabilitu vzorku lze zvýšit úpravou pH na hodnotu pH = 6,0. Někteří autoři doporučují použití stabilizovaného séra.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 0 323 400 500 600 nkat/l
4T 13R 0 253 350 450 550 nkat/l
F 13R 99R+ 0 0 0 0 158 200 350 500 nkat/l
M 13R 99R+ 0 0 0 0 195 220 350 500 nkat/l

Viz též:
S
*
Koncentrace katalytické aktivityACP (S; konc. katal. akt. [nkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Kyselá fosfatáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: nkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 15120
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 20 - 1000 - 2000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 1 d
Poznámka ke stabilitě:
Stabilizace séra - na 1 ml séra 20 µl 10 % kyseliny octové. Stabilitu vzorku lze zvýšit úpravou pH na hodnotu pH = 6,0. Někteří autoři doporučují použití stabilizovaného séra.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 0 323 400 500 600 nkat/l
4T 13R 0 253 350 450 550 nkat/l
F 13R 99R+ 0 0 0 0 158 200 350 500 nkat/l
M 13R 99R+ 0 0 0 0 195 220 350 500 nkat/l

Viz též:
S
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityACP (S; konc. katal. akt. [nkat/l] Spektrofotometrie reflexní)

Systém: S
Komponenta: Kyselá fosfatáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: nkat/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 15121
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 20 - 1000 - 2000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 1 d
Poznámka ke stabilitě:
Stabilizace séra - na 1 ml séra 20 µl 10 % kyseliny octové. Stabilitu vzorku lze zvýšit úpravou pH na hodnotu pH = 6,0. Někteří autoři doporučují použití stabilizovaného séra.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 0 323 400 500 600 nkat/l
4T 13R 0 253 350 450 550 nkat/l
F 13R 99R+ 0 0 0 0 158 200 350 500 nkat/l
M 13R 99R+ 0 0 0 0 195 220 350 500 nkat/l

Viz též:
S
Spektrofotometrie reflexní
Koncentrace katalytické aktivityACP (P; konc. katal. akt. [nkat/l] *)

Systém: P
Komponenta: Kyselá fosfatáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: nkat/l
Procedura: *
Klíč: 15117
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 20 - 1000 - 2000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Dodržte poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem. Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte vždy ráno. Zabraňte hemolýze. Transportujte na ledu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 1 d
Poznámka ke stabilitě:
Stabilitu vzorku lze zvýšit úpravou pH na hodnotu pH = 6,0. Někteří autoři doporučují krevní sérum, jiní naopak použití stabilizované plazmy.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 0 323 400 500 600 nkat/l
4T 13R 0 253 350 450 550 nkat/l
F 13R 99R+ 0 0 0 0 158 200 350 500 nkat/l
M 13R 99R+ 0 0 0 0 195 220 350 500 nkat/l

Viz též:
P
*
Koncentrace katalytické aktivityACP (P; konc. katal. akt. [nkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Kyselá fosfatáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: nkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 15118
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 20 - 1000 - 2000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Dodržte poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem. Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte vždy ráno. Zabraňte hemolýze. Transportujte na ledu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 0 323 400 500 600 nkat/l
4T 13R 0 253 350 450 550 nkat/l
F 13R 99R+ 0 0 0 0 158 200 350 500 nkat/l
M 13R 99R+ 0 0 0 0 195 220 350 500 nkat/l

Viz též:
P
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityACP (Nespecifikovaná tekutina; konc. katal. akt. [nkat/l] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Kyselá fosfatáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: nkat/l
Procedura: *
Klíč: 15122
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 20 - 1000 - 2000
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecifikovaná tekutina
*
Koncentrace katalytické aktivityACP (Nespecifikovaná tekutina; konc. katal. akt. [nkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Kyselá fosfatáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: nkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 15123
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 20 - 1000 - 2000
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecifikovaná tekutina
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityACP (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [nkat/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Kyselá fosfatáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: nkat/l
Procedura: *
Klíč: 15124
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 20 - 1000 - 2000
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Koncentrace katalytické aktivityACP (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [nkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Kyselá fosfatáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: nkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 15125
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 20 - 1000 - 2000
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Punkce)
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivity