Kyselá fosfatáza - kostní typ

ACP kostníS_ACP kostní

ACP kostní (S; konc. katal. akt. [nkat/l] *)
ACP kostní (S; konc. katal. akt. [nkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

P_ACP kostní

ACP kostní (P; konc. katal. akt. [nkat/l] *)
ACP kostní (P; konc. katal. akt. [nkat/l] Absorpční spektrofotometrie)


ACP kostní (S; konc. katal. akt. [nkat/l] *)

Systém: S
Komponenta: Kyselá fosfatáza - kostní typ
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: nkat/l
Procedura: *
Klíč: 15111
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 1 d
Poznámka ke stabilitě:
Stabilizace séra - na 1 ml séra 20 µl 10 % kyseliny octové. Stabilitu vzorku lze zvýšit úpravou pH na hodnotu pH = 6,0. Někteří autoři doporučují použití stabilizovaného séra.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Koncentrace katalytické aktivityACP kostní (S; konc. katal. akt. [nkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Kyselá fosfatáza - kostní typ
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: nkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 15112
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 1 d
Poznámka ke stabilitě:
Stabilizace séra - na 1 ml séra 20 µl 10 % kyseliny octové. Stabilitu vzorku lze zvýšit úpravou pH na hodnotu pH = 6,0. Někteří autoři doporučují použití stabilizovaného séra.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityACP kostní (P; konc. katal. akt. [nkat/l] *)

Systém: P
Komponenta: Kyselá fosfatáza - kostní typ
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: nkat/l
Procedura: *
Klíč: 15109
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Dodržte poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem. Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte vždy ráno. Zabraňte hemolýze. Transportujte na ledu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Koncentrace katalytické aktivityACP kostní (P; konc. katal. akt. [nkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Kyselá fosfatáza - kostní typ
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: nkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 15110
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Dodržte poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem. Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte vždy ráno. Zabraňte hemolýze. Transportujte na ledu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivity