Kyselá fosfatáza

ACPS_ACP

ACP (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *) Obsoletní
ACP (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie) Obsoletní
ACP (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Spektrofotometrie reflexní) Obsoletní

P_ACP

ACP (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *) Obsoletní
ACP (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie) Obsoletní

UNSF_ACP

ACP (Nespecifikovaná tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] *) Obsoletní
ACP (Nespecifikovaná tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie) Obsoletní

UNSFP_ACP

ACP (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] *) Obsoletní
ACP (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie) Obsoletní


ACP (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *) Obsoletní

Systém: S
Komponenta: Kyselá fosfatáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 00256
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,02 - 1 - 2
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
Náhradou vytvořena nová položka s jednotkou nklat/l - číslo klíče = 15119

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 1 d
Poznámka ke stabilitě:
Stabilizace séra - na 1 ml séra 20 µl 10 % kyseliny octové. Stabilitu vzorku lze zvýšit úpravou pH na hodnotu pH = 6,0. Někteří autoři doporučují použití stabilizovaného séra.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Koncentrace katalytické aktivityACP (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie) Obsoletní

Systém: S
Komponenta: Kyselá fosfatáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 00257
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,02 - 1 - 2
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
Náhradou vytvořena nová položka s jednotkou nklat/l - číslo klíče = 15120

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 1 d
Poznámka ke stabilitě:
Stabilizace séra - na 1 ml séra 20 µl 10 % kyseliny octové. Stabilitu vzorku lze zvýšit úpravou pH na hodnotu pH = 6,0. Někteří autoři doporučují použití stabilizovaného séra.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityACP (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Spektrofotometrie reflexní) Obsoletní

Systém: S
Komponenta: Kyselá fosfatáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 03910
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,02 - 1 - 2
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
Náhradou vytvořena nová položka s jednotkou nklat/l - číslo klíče = 15121

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 1 d
Poznámka ke stabilitě:
Stabilizace séra - na 1 ml séra 20 µl 10 % kyseliny octové. Stabilitu vzorku lze zvýšit úpravou pH na hodnotu pH = 6,0. Někteří autoři doporučují použití stabilizovaného séra.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Spektrofotometrie reflexní
Koncentrace katalytické aktivityACP (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *) Obsoletní

Systém: P
Komponenta: Kyselá fosfatáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 00254
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,02 - 1 - 2
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
Náhradou vytvořena nová položka s jednotkou nklat/l - číslo klíče = 15117

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Dodržte poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem. Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte vždy ráno. Zabraňte hemolýze. Transportujte na ledu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 1 d
Poznámka ke stabilitě:
Stabilitu vzorku lze zvýšit úpravou pH na hodnotu pH = 6,0. Někteří autoři doporučují krevní sérum, jiní naopak použití stabilizované plazmy.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Koncentrace katalytické aktivityACP (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie) Obsoletní

Systém: P
Komponenta: Kyselá fosfatáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 00255
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,02 - 1 - 2
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
Náhradou vytvořena nová položka s jednotkou nklat/l - číslo klíče = 15118

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Dodržte poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem. Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte vždy ráno. Zabraňte hemolýze. Transportujte na ledu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityACP (Nespecifikovaná tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] *) Obsoletní

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Kyselá fosfatáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 05148
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,02 - 1 - 2
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
Náhradou vytvořena nová položka s jednotkou nklat/l - číslo klíče = 15122

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecifikovaná tekutina
*
Koncentrace katalytické aktivityACP (Nespecifikovaná tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie) Obsoletní

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Kyselá fosfatáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 05149
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,02 - 1 - 2
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
Náhradou vytvořena nová položka s jednotkou nklat/l - číslo klíče = 15123

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecifikovaná tekutina
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityACP (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] *) Obsoletní

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Kyselá fosfatáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 04848
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,02 - 1 - 2
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
Náhradou vytvořena nová položka s jednotkou nklat/l - číslo klíče = 15124

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Koncentrace katalytické aktivityACP (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie) Obsoletní

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Kyselá fosfatáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 04849
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,02 - 1 - 2
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
Náhradou vytvořena nová položka s jednotkou nklat/l - číslo klíče = 15125

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Punkce)
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivity