Protilátky IgG proti Cytomegaloviru (avidita)

Anti-CMV IgG (Av)S_Anti-CMV IgG (Av)

Anti-CMV IgG (Av) (S; rel. látkový poměr [1] *)
Anti-CMV IgG (Av) (S; rel. látkový poměr [1] ELISA)

P_Anti-CMV IgG (Av)

Anti-CMV IgG (Av) (P; rel. látkový poměr [1] *)
Anti-CMV IgG (Av) (P; rel. látkový poměr [1] ELISA)


Anti-CMV IgG (Av) (S; rel. látkový poměr [1] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti Cytomegaloviru (avidita)
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 16645
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:
Diagnostika/screening gluténové enteropatie

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Relativní látkový poměrAnti-CMV IgG (Av) (S; rel. látkový poměr [1] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti Cytomegaloviru (avidita)
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: ELISA
Klíč: 16646
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Relativní látkový poměrAnti-CMV IgG (Av) (P; rel. látkový poměr [1] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgG proti Cytomegaloviru (avidita)
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 16643
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Relativní látkový poměrAnti-CMV IgG (Av) (P; rel. látkový poměr [1] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgG proti Cytomegaloviru (avidita)
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: ELISA
Klíč: 16644
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
ELISA
Relativní látkový poměr