Protilátky IgM proti Chlamydia species (IP)

Anti-Chlamydia species IgM (IP)S_Anti-Chlamydia species IgM (IP)

Anti-Chlamydia species IgM (IP) (S; rel. látkový poměr [1] *)
Anti-Chlamydia species IgM (IP) (S; rel. látkový poměr [1] ELISA)

P_Anti-Chlamydia species IgM (IP)

Anti-Chlamydia species IgM (IP) (P; rel. látkový poměr [1] *)
Anti-Chlamydia species IgM (IP) (P; rel. látkový poměr [1] ELISA)


Anti-Chlamydia species IgM (IP) (S; rel. látkový poměr [1] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgM proti Chlamydia species (IP)
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 16472
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,8 - 1,2 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Relativní látkový poměrAnti-Chlamydia species IgM (IP) (S; rel. látkový poměr [1] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgM proti Chlamydia species (IP)
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: ELISA
Klíč: 16473
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,8 - 1,2 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Relativní látkový poměrAnti-Chlamydia species IgM (IP) (P; rel. látkový poměr [1] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgM proti Chlamydia species (IP)
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 16470
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,8 - 1,2 - 500
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Relativní látkový poměrAnti-Chlamydia species IgM (IP) (P; rel. látkový poměr [1] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgM proti Chlamydia species (IP)
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: ELISA
Klíč: 16471
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,8 - 1,2 - 500
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
ELISA
Relativní látkový poměr