Acetylcholinesteráza

ACHSERC_ACHS

ACHS (Erytrocyty; entitní kat. akt. [akat] *)
ACHS (Erytrocyty; entitní kat. akt. [akat] Absorpční spektrofotometrie)


ACHS (Erytrocyty; entitní kat. akt. [akat] *)

Systém: Erytrocyty
Komponenta: Acetylcholinesteráza
Druh veličiny: Entitní katalytická aktivit
Jednotka: akat
Procedura: *
Klíč: 03179
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,5 - 2,0 - 70,0 - 100,0
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty
*
Entitní katalytická aktivitACHS (Erytrocyty; entitní kat. akt. [akat] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Erytrocyty
Komponenta: Acetylcholinesteráza
Druh veličiny: Entitní katalytická aktivit
Jednotka: akat
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 03180
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,5 - 2,0 - 70,0 - 100,0
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty
Absorpční spektrofotometrie
Entitní katalytická aktivit