Erytrocyty senzibilizované (kval.)

Erytrocyty senzibilizované (kval.)ERC(B)_Erytrocyty senzibilizované (kval.)

Erytrocyty senzibilizované (kval.) (Erytrocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)


Erytrocyty senzibilizované (kval.) (Erytrocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Erytrocyty senzibilizované (kval.)
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 17486
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:
Přímý antiglobulinový test s monospecifickými anti-humánními globulinovými séry ke kvalitativnímu rozlišení senzibilizace erytrocytů.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty (B)
*
Vlastnost (popis)