Erytrocyty s protilátkou navázanou in vivo

Erytrocyty s protilátkouERC(B)_Erytrocyty s protilátkou

Erytrocyty s protilátkou (Erytrocyty (B); přítomnost [-] *)
Erytrocyty s protilátkou (Erytrocyty (B); přítomnost [-] Přímý antiglobulinový test)


Erytrocyty s protilátkou (Erytrocyty (B); přítomnost [-] *)

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Erytrocyty s protilátkou navázanou in vivo
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 05146
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:
Jedná se o erytrocyty dětí s hemolytickým onemocněním novorozenců nebo erytrocyty dospělých s autoimunní nebo alloimunní hemolytickou anémií.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení, se separačními granulemi
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr "za tepla" je zcela nutný k vyšetření potransfuzních reakcí a vhodný pro diagnostická vyšetření - možnost chladové protilátky. U novorozenců lze použít pupečníkovou krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 37°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vysrážení vzorku v termostatu, centrifugace v temperované centrifuze.
Poznámka ke stabilitě:
Vychladnutí vzorku před oddělení erytrocytů a séra může vést k deformaci výsledku.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty (B)
*
PřítomnostErytrocyty s protilátkou (Erytrocyty (B); přítomnost [-] Přímý antiglobulinový test)

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Erytrocyty s protilátkou navázanou in vivo
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Přímý antiglobulinový test
Klíč: 05147
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:
Jedná se o erytrocyty dětí s hemolytickým onemocněním novorozenců nebo erytrocyty dospělých s autoimunní nebo alloimunní hemolytickou anémií.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení, se separačními granulemi
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr "za tepla" je zcela nutný k vyšetření potransfuzních reakcí, a vhodný pro diagnostická vyšetření - možnost chladové protilátky. U novorozenců lze použít pupečníkovou krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 37°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vysrážení vzorku v termostatu, centrifugace v temperované centrifuze.
Poznámka ke stabilitě:
Vychladnutí vzorku před oddělení erytrocytů a séra může vést k deformaci výsledku.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty (B)
Přítomnost