Angiotenzin konvertující enzym

Angiotenzin konvertující enzymS_Angiotenzin konvertující enzym

Angiotenzin konvertující enzym (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
Angiotenzin konvertující enzym (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

P_Angiotenzin konvertující enzym

Angiotenzin konvertující enzym (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
Angiotenzin konvertující enzym (P; konc. katal. akt. [µkat/l] RIA)


Angiotenzin konvertující enzym (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: S
Komponenta: Angiotenzin konvertující enzym
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 08387
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 20 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum je pro stanovení ACE materiálem první volby. Zabránit hemolýze! Sérum nesmí být chylózní (hyperlipidemie snižuje ACE). Před vyšetřením je vhodné vysadit steroidy (snížují ACE) a antihypertenziva obsahující ACE inhibitory.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Koncentrace katalytické aktivityAngiotenzin konvertující enzym (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Angiotenzin konvertující enzym
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 08388
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 20 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum je pro stanovení ACE materiálem první volby. Zabránit hemolýze! Sérum nesmí být chylózní (hyperlipidemie snižuje ACE). Před vyšetřením je vhodné vysadit steroidy (snížují ACE) a antihypertenziva obsahující ACE inhibitory.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityAngiotenzin konvertující enzym (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: P
Komponenta: Angiotenzin konvertující enzym
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 08385
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 20 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodnější pro stanovení ACE je sérum. Nepoužívat antikoagulans se zinkem. Jako vhodný antikoagulans heparinát sodný. Zabránit hemolýze! Plazma nesmí být chylózní (hyperlipidemie snižuje ACE). Před vyšetřením je vhodné vysadit steroidy (snížují ACE) a antihypertenziva obsahující ACE inhibitory.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Koncentrace katalytické aktivityAngiotenzin konvertující enzym (P; konc. katal. akt. [µkat/l] RIA)

Systém: P
Komponenta: Angiotenzin konvertující enzym
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: RIA
Klíč: 08386
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 20 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
Jacobs s. 130 (norma 20 - 50 units/l)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodnější pro stanovení ACE je sérum. Nepoužívat antikoagulans se zinkem. Jako vhodný antikoagulans heparinát sodný. Zabránit hemolýze! Plazma nesmí být chylózní (hyperlipidemie snižuje ACE). Před vyšetřením je vhodné vysadit steroidy (snížují ACE) a antihypertenziva obsahující ACE inhibitory.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
RIA
Koncentrace katalytické aktivity