Protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidům IgG

Anti-CCP IgG (titr)S_Anti-CCP IgG (titr)

Anti-CCP IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)
Anti-CCP IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] ELISA)

P_Anti-CCP IgG (titr)

Anti-CCP IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)
Anti-CCP IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] ELISA)


Anti-CCP IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidům IgG
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 12528
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidům ve třídě IgG jsou autoprotilátky, které se vyskytují u revmatoidní artritidy. Vyšetření má vysokou specificitu a senzitivitu.

Referenční meze

Viz též:
Anti-CCP IgG (titr)
S
*
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-CCP IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidům IgG
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: ELISA
Klíč: 12529
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidům ve třídě IgG jsou autoprotilátky, které se vyskytují u revmatoidní artritidy. Vyšetření má vysokou specificitu a senzitivitu.

Referenční meze

Viz též:
Anti-CCP IgG (titr)
S
ELISA
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-CCP IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidům IgG
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 12526
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidům ve třídě IgG jsou autoprotilátky, které se vyskytují u revmatoidní artritidy. Vyšetření má vysokou specificitu a senzitivitu.

Referenční meze

Viz též:
Anti-CCP IgG (titr)
P
*
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-CCP IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidům IgG
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: ELISA
Klíč: 12527
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidům ve třídě IgG jsou autoprotilátky, které se vyskytují u revmatoidní artritidy. Vyšetření má vysokou specificitu a senzitivitu.

Referenční meze

Viz též:
Anti-CCP IgG (titr)
P
ELISA
Arbitrární koncentrace (titr)