Protilátky IgA proti Candida albicans (IP)

Anti-Candida albicans IgA (IP)S_Anti-Candida albicans IgA (IP)

Anti-Candida albicans IgA (IP) (S; rel. látkový poměr [1] *)
Anti-Candida albicans IgA (IP) (S; rel. látkový poměr [1] ELISA)

P_Anti-Candida albicans IgA (IP)

Anti-Candida albicans IgA (IP) (P; rel. látkový poměr [1] *)
Anti-Candida albicans IgA (IP) (P; rel. látkový poměr [1] ELISA)


Anti-Candida albicans IgA (IP) (S; rel. látkový poměr [1] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgA proti Candida albicans (IP)
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 17130
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:
Diagnostika/screening gluténové enteropatie

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 10 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Relativní látkový poměrAnti-Candida albicans IgA (IP) (S; rel. látkový poměr [1] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgA proti Candida albicans (IP)
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: ELISA
Klíč: 17131
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:
Diagnostika/screening gluténové enteropatie

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 10 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Relativní látkový poměrAnti-Candida albicans IgA (IP) (P; rel. látkový poměr [1] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgA proti Candida albicans (IP)
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 17128
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:
Diagnostika/screening gluténové enteropatie

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Relativní látkový poměrAnti-Candida albicans IgA (IP) (P; rel. látkový poměr [1] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgA proti Candida albicans (IP)
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: ELISA
Klíč: 17129
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:
Diagnostika/screening gluténové enteropatie

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
ELISA
Relativní látkový poměr