Identifikace neprav. protilátek v solném prostředí

Identifikace protilátek - sol.S_Identifikace protilátek - sol.

Identifikace protilátek - sol. (S; přítomnosti - seznam [-] *)
Identifikace protilátek - sol. (S; přítomnosti - seznam [-] Aglutinace (gel))

P_Identifikace protilátek - sol.

Identifikace protilátek - sol. (P; přítomnosti - seznam [-] *)
Identifikace protilátek - sol. (P; přítomnosti - seznam [-] Aglutinace (gel))


Identifikace protilátek - sol. (S; přítomnosti - seznam [-] *)

Systém: S
Komponenta: Identifikace neprav. protilátek v solném prostředí
Druh veličiny: Přítomnosti - seznam
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 14750
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, ERAB
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Přítomnosti - seznamIdentifikace protilátek - sol. (S; přítomnosti - seznam [-] Aglutinace (gel))

Systém: S
Komponenta: Identifikace neprav. protilátek v solném prostředí
Druh veličiny: Přítomnosti - seznam
Jednotka: -
Procedura: Aglutinace (gel)
Klíč: 14751
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, ERAB
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Přítomnosti - seznamIdentifikace protilátek - sol. (P; přítomnosti - seznam [-] *)

Systém: P
Komponenta: Identifikace neprav. protilátek v solném prostředí
Druh veličiny: Přítomnosti - seznam
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 14748
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, ERAB
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:
Při vyšetření plazmy nemusí být zachyceny hemolytické reakce závislé na komplementu.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Přítomnosti - seznamIdentifikace protilátek - sol. (P; přítomnosti - seznam [-] Aglutinace (gel))

Systém: P
Komponenta: Identifikace neprav. protilátek v solném prostředí
Druh veličiny: Přítomnosti - seznam
Jednotka: -
Procedura: Aglutinace (gel)
Klíč: 14749
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, ERAB
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:
Při vyšetření plazmy nemusí být zachyceny hemolytické reakce závislé na komplementu.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Přítomnosti - seznam