Screening nepravidelných protilátek enzymatickým testem

Screening protilátek - enz.S_Screening protilátek - enz.

Screening protilátek - enz. (S; arb. konc. [arb.j.] *)
Screening protilátek - enz. (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))
Screening protilátek - enz. (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (zkum.))

P_Screening protilátek - enz.

Screening protilátek - enz. (P; arb. konc. [arb.j.] *)
Screening protilátek - enz. (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))
Screening protilátek - enz. (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (zkum.))


Screening protilátek - enz. (S; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: S
Komponenta: Screening nepravidelných protilátek enzymatickým testem
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 14196
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200 g.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Detekce nepravidelných protilátek je založena na inkubaci vyšetřovaného materiálu s typovými erytrocyty skupiny 0, které na svém povrchu nesou nejvýznamnější antigeny. Pokud jsou ve vyšetřovaném materiálu protilátky přítomny, váží se na antigeny na povrchu erytrocytů a způsobují jejich aglutinaci. Proteolytický enzym v reakci usnadňuje tvorbu těchto vazeb.

Referenční meze

Viz též:
Screening protilátek - enz.
S
*
Arbitrární koncentraceScreening protilátek - enz. (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

Systém: S
Komponenta: Screening nepravidelných protilátek enzymatickým testem
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Aglutinace (gel)
Klíč: 14197
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200 g.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Detekce nepravidelných protilátek je založena na inkubaci vyšetřovaného materiálu s typovými erytrocyty skupiny 0, které na svém povrchu nesou nejvýznamnější antigeny. Pokud jsou ve vyšetřovaném materiálu protilátky přítomny, váží se na antigeny na povrchu erytrocytů a způsobují jejich aglutinaci. Proteolytický enzym v reakci usnadňuje tvorbu těchto vazeb.

Referenční meze

Viz též:
Screening protilátek - enz.
S
Arbitrární koncentraceScreening protilátek - enz. (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (zkum.))

Systém: S
Komponenta: Screening nepravidelných protilátek enzymatickým testem
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Aglutinace (zkum.)
Klíč: 14198
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200 g.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Detekce nepravidelných protilátek je založena na inkubaci vyšetřovaného materiálu s typovými erytrocyty skupiny 0, které na svém povrchu nesou nejvýznamnější antigeny. Pokud jsou ve vyšetřovaném materiálu protilátky přítomny, váží se na antigeny na povrchu erytrocytů a způsobují jejich aglutinaci. Proteolytický enzym v reakci usnadňuje tvorbu těchto vazeb.

Referenční meze

Viz též:
Screening protilátek - enz.
S
Arbitrární koncentraceScreening protilátek - enz. (P; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: P
Komponenta: Screening nepravidelných protilátek enzymatickým testem
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 14193
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200 g.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týden


Při vyšetření plazmy nemusí být zachyceny hemolitické reakce závislé na komplementu.

Text abstraktu ke komponentě
Detekce nepravidelných protilátek je založena na inkubaci vyšetřovaného materiálu s typovými erytrocyty skupiny 0, které na svém povrchu nesou nejvýznamnější antigeny. Pokud jsou ve vyšetřovaném materiálu protilátky přítomny, váží se na antigeny na povrchu erytrocytů a způsobují jejich aglutinaci. Proteolytický enzym v reakci usnadňuje tvorbu těchto vazeb.

Referenční meze

Viz též:
Screening protilátek - enz.
P
*
Arbitrární koncentraceScreening protilátek - enz. (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

Systém: P
Komponenta: Screening nepravidelných protilátek enzymatickým testem
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Aglutinace (gel)
Klíč: 14194
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200 g.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týden


Při vyšetření plazmy nemusí být zachyceny hemolitické reakce závislé na komplementu.

Text abstraktu ke komponentě
Detekce nepravidelných protilátek je založena na inkubaci vyšetřovaného materiálu s typovými erytrocyty skupiny 0, které na svém povrchu nesou nejvýznamnější antigeny. Pokud jsou ve vyšetřovaném materiálu protilátky přítomny, váží se na antigeny na povrchu erytrocytů a způsobují jejich aglutinaci. Proteolytický enzym v reakci usnadňuje tvorbu těchto vazeb.

Referenční meze

Viz též:
Screening protilátek - enz.
P
Arbitrární koncentraceScreening protilátek - enz. (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (zkum.))

Systém: P
Komponenta: Screening nepravidelných protilátek enzymatickým testem
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Aglutinace (zkum.)
Klíč: 14195
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200 g.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týden


Při vyšetření plazmy nemusí být zachyceny hemolitické reakce závislé na komplementu.

Text abstraktu ke komponentě
Detekce nepravidelných protilátek je založena na inkubaci vyšetřovaného materiálu s typovými erytrocyty skupiny 0, které na svém povrchu nesou nejvýznamnější antigeny. Pokud jsou ve vyšetřovaném materiálu protilátky přítomny, váží se na antigeny na povrchu erytrocytů a způsobují jejich aglutinaci. Proteolytický enzym v reakci usnadňuje tvorbu těchto vazeb.

Referenční meze

Viz též:
Screening protilátek - enz.
P
Arbitrární koncentrace