Protilátky IgM proti Borrelia burgdorferi

Anti-Borrelia burgdorferi IgM



S_Anti-Borrelia burgdorferi IgM

Anti-Borrelia burgdorferi IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

P_Anti-Borrelia burgdorferi IgM

Anti-Borrelia burgdorferi IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

CSF_Anti-Borrelia burgdorferi IgM

Anti-Borrelia burgdorferi IgM (Likvor; arb. látková konc. [kU/l] *)

UNSFP_Anti-Borrelia burgdorferi IgM

Anti-Borrelia burgdorferi IgM (Nespecif. tekutina(Punkce); arb. látková konc. [kU/l] *)


Anti-Borrelia burgdorferi IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgM proti Borrelia burgdorferi
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 14364
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:
Položka je vytvořena pouze pro nespecifikovanou proceduru a beze škál, protože v praxi se nyní používá řada různých nestandardizovaných procedur a neexistuje všeobecně uznávaný rozsah referenčních hodnot.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Arbitrární látková koncentrace



Anti-Borrelia burgdorferi IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgM proti Borrelia burgdorferi
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 14363
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:
Položka je vytvořena pouze pro nespecifikovanou proceduru a beze škál, protože v praxi se nyní používá řada různých nestandardizovaných procedur a neexistuje všeobecně uznávaný rozsah referenčních hodnot.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Arbitrární látková koncentrace



Anti-Borrelia burgdorferi IgM (Likvor; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Protilátky IgM proti Borrelia burgdorferi
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 14362
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, CSF, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:
Položka je vytvořena pouze pro nespecifikovanou proceduru a beze škál, protože v praxi se nyní používá řada různých nestandardizovaných procedur a neexistuje všeobecně uznávaný rozsah referenčních hodnot.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Likvor
*
Arbitrární látková koncentrace



Anti-Borrelia burgdorferi IgM (Nespecif. tekutina(Punkce); arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Protilátky IgM proti Borrelia burgdorferi
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 14365
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:
Položka je vytvořena pouze pro nespecifikovanou proceduru a beze škál, protože v praxi se nyní používá řada různých nestandardizovaných procedur a neexistuje všeobecně uznávaný rozsah referenčních hodnot.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Arbitrární látková koncentrace