Protilátky IgE proti Aspergillus restrictus

Anti-Aspergillus restrictus IgES_Anti-Aspergillus restrictus IgE

Anti-Aspergillus restrictus IgE (S; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-Aspergillus restrictus IgE (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

P_Anti-Aspergillus restrictus IgE

Anti-Aspergillus restrictus IgE (P; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-Aspergillus restrictus IgE (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)


Anti-Aspergillus restrictus IgE (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgE proti Aspergillus restrictus
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 17996
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-Aspergillus restrictus IgE (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgE proti Aspergillus restrictus
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: IA
Klíč: 17997
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, SP, BP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
IA
Arbitrární látková koncentraceAnti-Aspergillus restrictus IgE (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgE proti Aspergillus restrictus
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 17994
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-Aspergillus restrictus IgE (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgE proti Aspergillus restrictus
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: IA
Klíč: 17995
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IA
Arbitrární látková koncentrace