Protilátky IgG proti Aspergillus fumigatus

Anti-Aspergillus fumigatus IgGS_Anti-Aspergillus fumigatus IgG

Anti-Aspergillus fumigatus IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-Aspergillus fumigatus IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] FEIA)

P_Anti-Aspergillus fumigatus IgG

Anti-Aspergillus fumigatus IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-Aspergillus fumigatus IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] FEIA)


Anti-Aspergillus fumigatus IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti Aspergillus fumigatus
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 14870
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-Aspergillus fumigatus IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] FEIA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti Aspergillus fumigatus
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: FEIA
Klíč: 14871
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Arbitrární látková koncentraceAnti-Aspergillus fumigatus IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgG proti Aspergillus fumigatus
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 14868
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-Aspergillus fumigatus IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] FEIA)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgG proti Aspergillus fumigatus
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: FEIA
Klíč: 14869
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Arbitrární látková koncentrace