Alfa-2-makroglobulin

Alfa-2-makroglobulinS_Alfa-2-makroglobulin

Alfa-2-makroglobulin (S; hmot. konc. [g/l] *)
Alfa-2-makroglobulin (S; hmot. konc. [g/l] ELISA)
Alfa-2-makroglobulin (S; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)
Alfa-2-makroglobulin (S; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)
Alfa-2-makroglobulin (S; hmot. konc. [g/l] Radiální imunodifuze)

P_Alfa-2-makroglobulin

Alfa-2-makroglobulin (P; hmot. konc. [g/l] *)
Alfa-2-makroglobulin (P; hmot. konc. [g/l] ELISA)
Alfa-2-makroglobulin (P; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)
Alfa-2-makroglobulin (P; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)
Alfa-2-makroglobulin (P; hmot. konc. [g/l] Radiální imunodifuze)

U_Alfa-2-makroglobulin

Alfa-2-makroglobulin (U; hmot. konc. [mg/l] *)
Alfa-2-makroglobulin (U; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)
Alfa-2-makroglobulin (U; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)


Alfa-2-makroglobulin (S; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: S
Komponenta: Alfa-2-makroglobulin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 00133
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 7,00 - 20,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Alfa-2-makroglobulin je nespecifický inhibitor proteolytických enzymů reagující osobitým mechanismem, spočívajícím v kovalentním navázání a fyzickém uzavření cílové proteázy do makromolekuly komplexu. Zachycený enzym zůstává aktivní, může však reagovat jen s menšími proteinovými substráty které nemají výraznou prostorovou strukturu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0,10 0,90 1,15 1,50 3,00 6,00 12,00 20,00 g/l
M 0D 99R+ 0,10 0,80 1,00 1,30 3,00 6,00 10,00 20,00 g/l

Viz též:
S_Alfa-2-makroglobulin
Alfa-2-makroglobulin
S
*
Hmotnostní koncentraceAlfa-2-makroglobulin (S; hmot. konc. [g/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Alfa-2-makroglobulin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: ELISA
Klíč: 00134
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 7,00 - 20,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Alfa-2-makroglobulin je nespecifický inhibitor proteolytických enzymů reagující osobitým mechanismem, spočívajícím v kovalentním navázání a fyzickém uzavření cílové proteázy do makromolekuly komplexu. Zachycený enzym zůstává aktivní, může však reagovat jen s menšími proteinovými substráty které nemají výraznou prostorovou strukturu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0,10 0,90 1,15 1,50 3,00 6,00 12,00 20,00 g/l
M 0D 99R+ 0,10 0,80 1,00 1,30 3,00 6,00 10,00 20,00 g/l

Viz též:
S_Alfa-2-makroglobulin
Alfa-2-makroglobulin
S
ELISA
Hmotnostní koncentraceAlfa-2-makroglobulin (S; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: S
Komponenta: Alfa-2-makroglobulin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 00135
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 7,00 - 20,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Alfa-2-makroglobulin je nespecifický inhibitor proteolytických enzymů reagující osobitým mechanismem, spočívajícím v kovalentním navázání a fyzickém uzavření cílové proteázy do makromolekuly komplexu. Zachycený enzym zůstává aktivní, může však reagovat jen s menšími proteinovými substráty které nemají výraznou prostorovou strukturu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0,10 0,90 1,15 1,50 3,00 6,00 12,00 20,00 g/l
M 0D 99R+ 0,10 0,80 1,00 1,30 3,00 6,00 10,00 20,00 g/l

Viz též:
S_Alfa-2-makroglobulin
Alfa-2-makroglobulin
S
Hmotnostní koncentraceAlfa-2-makroglobulin (S; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)

Systém: S
Komponenta: Alfa-2-makroglobulin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 00136
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 7,00 - 20,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Alfa-2-makroglobulin je nespecifický inhibitor proteolytických enzymů reagující osobitým mechanismem, spočívajícím v kovalentním navázání a fyzickém uzavření cílové proteázy do makromolekuly komplexu. Zachycený enzym zůstává aktivní, může však reagovat jen s menšími proteinovými substráty které nemají výraznou prostorovou strukturu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0,10 0,90 1,15 1,50 3,00 6,00 12,00 20,00 g/l
M 0D 99R+ 0,10 0,80 1,00 1,30 3,00 6,00 10,00 20,00 g/l

Viz též:
S_Alfa-2-makroglobulin
Alfa-2-makroglobulin
S
Nefelometrie
Hmotnostní koncentraceAlfa-2-makroglobulin (S; hmot. konc. [g/l] Radiální imunodifuze)

Systém: S
Komponenta: Alfa-2-makroglobulin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Radiální imunodifuze
Klíč: 00137
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 7,00 - 20,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Alfa-2-makroglobulin je nespecifický inhibitor proteolytických enzymů reagující osobitým mechanismem, spočívajícím v kovalentním navázání a fyzickém uzavření cílové proteázy do makromolekuly komplexu. Zachycený enzym zůstává aktivní, může však reagovat jen s menšími proteinovými substráty které nemají výraznou prostorovou strukturu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0,10 0,90 1,15 1,50 3,00 6,00 12,00 20,00 g/l
M 0D 99R+ 0,10 0,80 1,00 1,30 3,00 6,00 10,00 20,00 g/l

Viz též:
S_Alfa-2-makroglobulin
Alfa-2-makroglobulin
S
Radiální imunodifuze
Hmotnostní koncentraceAlfa-2-makroglobulin (P; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: P
Komponenta: Alfa-2-makroglobulin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 00128
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 7,00 - 20,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Alfa-2-makroglobulin je nespecifický inhibitor proteolytických enzymů reagující osobitým mechanismem, spočívajícím v kovalentním navázání a fyzickém uzavření cílové proteázy do makromolekuly komplexu. Zachycený enzym zůstává aktivní, může však reagovat jen s menšími proteinovými substráty které nemají výraznou prostorovou strukturu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0,10 0,90 1,15 1,50 3,00 6,00 12,00 20,00 g/l
M 0D 99R+ 0,10 0,80 1,00 1,30 3,00 6,00 10,00 20,00 g/l

Viz též:
Alfa-2-makroglobulin
P
*
Hmotnostní koncentraceAlfa-2-makroglobulin (P; hmot. konc. [g/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Alfa-2-makroglobulin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: ELISA
Klíč: 00129
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 7,00 - 20,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Alfa-2-makroglobulin je nespecifický inhibitor proteolytických enzymů reagující osobitým mechanismem, spočívajícím v kovalentním navázání a fyzickém uzavření cílové proteázy do makromolekuly komplexu. Zachycený enzym zůstává aktivní, může však reagovat jen s menšími proteinovými substráty které nemají výraznou prostorovou strukturu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0,10 0,90 1,15 1,50 3,00 6,00 12,00 20,00 g/l
M 0D 99R+ 0,10 0,80 1,00 1,30 3,00 6,00 10,00 20,00 g/l

Viz též:
Alfa-2-makroglobulin
P
ELISA
Hmotnostní koncentraceAlfa-2-makroglobulin (P; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: P
Komponenta: Alfa-2-makroglobulin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 00130
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 7,00 - 20,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Alfa-2-makroglobulin je nespecifický inhibitor proteolytických enzymů reagující osobitým mechanismem, spočívajícím v kovalentním navázání a fyzickém uzavření cílové proteázy do makromolekuly komplexu. Zachycený enzym zůstává aktivní, může však reagovat jen s menšími proteinovými substráty které nemají výraznou prostorovou strukturu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0,10 0,90 1,15 1,50 3,00 6,00 12,00 20,00 g/l
M 0D 99R+ 0,10 0,80 1,00 1,30 3,00 6,00 10,00 20,00 g/l

Viz též:
Alfa-2-makroglobulin
P
Hmotnostní koncentraceAlfa-2-makroglobulin (P; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)

Systém: P
Komponenta: Alfa-2-makroglobulin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 00131
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 7,00 - 20,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Alfa-2-makroglobulin je nespecifický inhibitor proteolytických enzymů reagující osobitým mechanismem, spočívajícím v kovalentním navázání a fyzickém uzavření cílové proteázy do makromolekuly komplexu. Zachycený enzym zůstává aktivní, může však reagovat jen s menšími proteinovými substráty které nemají výraznou prostorovou strukturu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0,10 0,90 1,15 1,50 3,00 6,00 12,00 20,00 g/l
M 0D 99R+ 0,10 0,80 1,00 1,30 3,00 6,00 10,00 20,00 g/l

Viz též:
Alfa-2-makroglobulin
P
Nefelometrie
Hmotnostní koncentraceAlfa-2-makroglobulin (P; hmot. konc. [g/l] Radiální imunodifuze)

Systém: P
Komponenta: Alfa-2-makroglobulin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Radiální imunodifuze
Klíč: 00132
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 7,00 - 20,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Alfa-2-makroglobulin je nespecifický inhibitor proteolytických enzymů reagující osobitým mechanismem, spočívajícím v kovalentním navázání a fyzickém uzavření cílové proteázy do makromolekuly komplexu. Zachycený enzym zůstává aktivní, může však reagovat jen s menšími proteinovými substráty které nemají výraznou prostorovou strukturu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0,10 0,90 1,15 1,50 3,00 6,00 12,00 20,00 g/l
M 0D 99R+ 0,10 0,80 1,00 1,30 3,00 6,00 10,00 20,00 g/l

Viz též:
Alfa-2-makroglobulin
P
Radiální imunodifuze
Hmotnostní koncentraceAlfa-2-makroglobulin (U; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: U
Komponenta: Alfa-2-makroglobulin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 10819
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 0,2 - 200,00
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Alfa-2-makroglobulin je nespecifický inhibitor proteolytických enzymů reagující osobitým mechanismem, spočívajícím v kovalentním navázání a fyzickém uzavření cílové proteázy do makromolekuly komplexu. Zachycený enzym zůstává aktivní, může však reagovat jen s menšími proteinovými substráty které nemají výraznou prostorovou strukturu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
10R 99R+ 0 0,1 mg/l

Viz též:
Alfa-2-makroglobulin
U
*
Hmotnostní koncentraceAlfa-2-makroglobulin (U; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: U
Komponenta: Alfa-2-makroglobulin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 10820
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 0,2 - 200,0
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Alfa-2-makroglobulin je nespecifický inhibitor proteolytických enzymů reagující osobitým mechanismem, spočívajícím v kovalentním navázání a fyzickém uzavření cílové proteázy do makromolekuly komplexu. Zachycený enzym zůstává aktivní, může však reagovat jen s menšími proteinovými substráty které nemají výraznou prostorovou strukturu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
10R 99R+ 0 0,1 mg/l

Viz též:
Alfa-2-makroglobulin
U
Hmotnostní koncentraceAlfa-2-makroglobulin (U; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

Systém: U
Komponenta: Alfa-2-makroglobulin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 14310
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 0,2 - 200,00
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Alfa-2-makroglobulin je nespecifický inhibitor proteolytických enzymů reagující osobitým mechanismem, spočívajícím v kovalentním navázání a fyzickém uzavření cílové proteázy do makromolekuly komplexu. Zachycený enzym zůstává aktivní, může však reagovat jen s menšími proteinovými substráty které nemají výraznou prostorovou strukturu.

Referenční meze

Viz též:
Alfa-2-makroglobulin
U
Nefelometrie
Hmotnostní koncentrace