Alfa-1-mikroglobulin

Alfa-1-mikroglobulinU_Alfa-1-mikroglobulin

Alfa-1-mikroglobulin (U; hmot. konc. [mg/l] *)
Alfa-1-mikroglobulin (U; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)
Alfa-1-mikroglobulin (U; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

DU_Alfa-1-mikroglobulin

Alfa-1-mikroglobulin (dU; hmot. tok [mg/d] *)
Alfa-1-mikroglobulin (dU; hmot. tok [mg/d] Imunoturbidimetrie)
Alfa-1-mikroglobulin (dU; hmot. tok [mg/d] Nefelometrie)


Alfa-1-mikroglobulin (U; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: U
Komponenta: Alfa-1-mikroglobulin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 08100
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 24 týdenText abstraktu ke komponentě
Alfa-1-mikroglobulin je plasmatický glykoprotein, podle sekvenční homologie řazený do rodiny lipofilních transportních proteinů lipokalinů (do níž patří např. retinol-vázající protein, beta-laktoglobulin aj.) v molekule navázaným hnědavým chromoforem dosud neznámé struktury, má tendenci vytvářet komplexy s jinými bílkovinami, biologická funkce není dosud spolehlivě známá, patří mezi tzv. volně filtrovatelné plazmatické bílkoviny, tč. optimální marker poruch tubulární resorpce bílkovin při diagnostice tubulárních proteinurií

Referenční meze

Viz též:
U_Alfa-1-mikroglobulin
Alfa-1-mikroglobulin
U
*
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-mikroglobulin (U; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: U
Komponenta: Alfa-1-mikroglobulin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 08101
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 24 týdenText abstraktu ke komponentě
Alfa-1-mikroglobulin je plasmatický glykoprotein, podle sekvenční homologie řazený do rodiny lipofilních transportních proteinů lipokalinů (do níž patří např. retinol-vázající protein, beta-laktoglobulin aj.) v molekule navázaným hnědavým chromoforem dosud neznámé struktury, má tendenci vytvářet komplexy s jinými bílkovinami, biologická funkce není dosud spolehlivě známá, patří mezi tzv. volně filtrovatelné plazmatické bílkoviny, tč. optimální marker poruch tubulární resorpce bílkovin při diagnostice tubulárních proteinurií

Referenční meze

Viz též:
U_Alfa-1-mikroglobulin
Alfa-1-mikroglobulin
U
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-mikroglobulin (U; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

Systém: U
Komponenta: Alfa-1-mikroglobulin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 14253
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 24 týdenText abstraktu ke komponentě
Alfa-1-mikroglobulin je plasmatický glykoprotein, podle sekvenční homologie řazený do rodiny lipofilních transportních proteinů lipokalinů (do níž patří např. retinol-vázající protein, beta-laktoglobulin aj.) v molekule navázaným hnědavým chromoforem dosud neznámé struktury, má tendenci vytvářet komplexy s jinými bílkovinami, biologická funkce není dosud spolehlivě známá, patří mezi tzv. volně filtrovatelné plazmatické bílkoviny, tč. optimální marker poruch tubulární resorpce bílkovin při diagnostice tubulárních proteinurií

Referenční meze

Viz též:
U_Alfa-1-mikroglobulin
Alfa-1-mikroglobulin
U
Nefelometrie
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-mikroglobulin (dU; hmot. tok [mg/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Alfa-1-mikroglobulin
Druh veličiny: Hmotnostní tok
Jednotka: mg/d
Procedura: *
Klíč: 08098
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 15 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 24 týdenText abstraktu ke komponentě
Alfa-1-mikroglobulin je plasmatický glykoprotein, podle sekvenční homologie řazený do rodiny lipofilních transportních proteinů lipokalinů (do níž patří např. retinol-vázající protein, beta-laktoglobulin aj.) v molekule navázaným hnědavým chromoforem dosud neznámé struktury, má tendenci vytvářet komplexy s jinými bílkovinami, biologická funkce není dosud spolehlivě známá, patří mezi tzv. volně filtrovatelné plazmatické bílkoviny, tč. optimální marker poruch tubulární resorpce bílkovin při diagnostice tubulárních proteinurií

Referenční meze

Viz též:
Alfa-1-mikroglobulin
dU
*
Hmotnostní tokAlfa-1-mikroglobulin (dU; hmot. tok [mg/d] Imunoturbidimetrie)

Systém: dU
Komponenta: Alfa-1-mikroglobulin
Druh veličiny: Hmotnostní tok
Jednotka: mg/d
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 08099
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 15 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 24 týdenText abstraktu ke komponentě
Alfa-1-mikroglobulin je plasmatický glykoprotein, podle sekvenční homologie řazený do rodiny lipofilních transportních proteinů lipokalinů (do níž patří např. retinol-vázající protein, beta-laktoglobulin aj.) v molekule navázaným hnědavým chromoforem dosud neznámé struktury, má tendenci vytvářet komplexy s jinými bílkovinami, biologická funkce není dosud spolehlivě známá, patří mezi tzv. volně filtrovatelné plazmatické bílkoviny, tč. optimální marker poruch tubulární resorpce bílkovin při diagnostice tubulárních proteinurií

Referenční meze

Viz též:
Alfa-1-mikroglobulin
dU
Hmotnostní tokAlfa-1-mikroglobulin (dU; hmot. tok [mg/d] Nefelometrie)

Systém: dU
Komponenta: Alfa-1-mikroglobulin
Druh veličiny: Hmotnostní tok
Jednotka: mg/d
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 14252
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 15 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 24 týdenText abstraktu ke komponentě
Alfa-1-mikroglobulin je plasmatický glykoprotein, podle sekvenční homologie řazený do rodiny lipofilních transportních proteinů lipokalinů (do níž patří např. retinol-vázající protein, beta-laktoglobulin aj.) v molekule navázaným hnědavým chromoforem dosud neznámé struktury, má tendenci vytvářet komplexy s jinými bílkovinami, biologická funkce není dosud spolehlivě známá, patří mezi tzv. volně filtrovatelné plazmatické bílkoviny, tč. optimální marker poruch tubulární resorpce bílkovin při diagnostice tubulárních proteinurií

Referenční meze

Viz též:
Alfa-1-mikroglobulin
dU
Nefelometrie
Hmotnostní tok