Alfa-1,4-glukozidáza kyselá

Alfa-1,4-glukozidáza kyseláLKC(B)_Alfa-1,4-glukozidáza kyselá

Alfa-1,4-glukozidáza kyselá (Leukocyty (B); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)
Alfa-1,4-glukozidáza kyselá (Leukocyty (B); kat.akt./hmot. [nkat/g] Flurimetrie)


Alfa-1,4-glukozidáza kyselá (Leukocyty (B); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Alfa-1,4-glukozidáza kyselá
Druh veličiny: Poměr katal. aktivita/hmotnost
Jednotka: nkat/g
Procedura: *
Klíč: 09454
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
jednotka - nkat/g bílkoviny

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek zasílat při pokojové teplotě, po předchozí telefonické domluvě s pracovištěm. Nutný alespoň 1 kontrolní vzorek krve odebraný a zaslaný za stejných podmínek.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 12 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ze vzorku pacienta a kontrolního vzorku musí být izolovány leukocyty co nejdříve a za stejných podmínek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká naizolovaných leukocytů, lze je skladovat pouze zamrazené.Text abstraktu ke komponentě
Alfa-glukosidáza (maltáza)

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 10,0 20,0 37,0 67,0 100,0 1000,0 5000,0 nkat/g

Viz též:
Alfa-1,4-glukozidáza kyselá
Leukocyty (B)
*
Poměr katal. aktivita/hmotnostAlfa-1,4-glukozidáza kyselá (Leukocyty (B); kat.akt./hmot. [nkat/g] Flurimetrie)

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Alfa-1,4-glukozidáza kyselá
Druh veličiny: Poměr katal. aktivita/hmotnost
Jednotka: nkat/g
Procedura: Flurimetrie
Klíč: 09455
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
jednotka - nkat/g bílkoviny

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek zasílat při pokojové teplotě, po předchozí telefonické domluvě s pracovištěm. Nutný alespoň 1 kontrolní vzorek krve odebraný a zaslaný za stejných podmínek.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 12 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ze vzorku pacienta a kontrolního vzorku musí být izolovány leukocyty co nejdříve a za stejných podmínek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká naizolovaných leukocytů, lze je skladovat pouze zamrazené.Text abstraktu ke komponentě
Alfa-glukosidáza (maltáza)

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 10,0 20,0 37,0 67,0 100,0 1000,0 5000,0 nkat/g

Viz též:
Alfa-1,4-glukozidáza kyselá
Leukocyty (B)
Flurimetrie
Poměr katal. aktivita/hmotnost