9-hydroxirisperidon*

9-hydroxirisperidon*S_9-hydroxirisperidon*

9-hydroxirisperidon* (S; látková konc. [nmol/l] *)
9-hydroxirisperidon* (S; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

P_9-hydroxirisperidon*

9-hydroxirisperidon* (P; látková konc. [nmol/l] *)
9-hydroxirisperidon* (P; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)


9-hydroxirisperidon* (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: 9-hydroxirisperidon*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 18071
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
9-hydroxirisperidon je aktivní metabolit risperidonu.
ug/l = nmol/l / 2,35

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentrace9-hydroxirisperidon* (S; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

Systém: S
Komponenta: 9-hydroxirisperidon*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LC/MS/MS
Klíč: 18072
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
9-hydroxirisperidon je aktivní metabolit risperidonu.
ug/l = nmol/l / 2,35

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Látková koncentrace9-hydroxirisperidon* (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: 9-hydroxirisperidon*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 18069
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
9-hydroxirisperidon je aktivní metabolit risperidonu.
ug/l = nmol/l / 2,35

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentrace9-hydroxirisperidon* (P; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

Systém: P
Komponenta: 9-hydroxirisperidon*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LC/MS/MS
Klíč: 18070
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
9-hydroxirisperidon je aktivní metabolit risperidonu.
ug/l = nmol/l / 2,35

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Látková koncentrace