7-beta-hydroxy-dehydroepiandrosteron

7-beta-hydroxy-DHEAS_7-beta-hydroxy-DHEA

7-beta-hydroxy-DHEA (S; látková konc. [nmol/l] *)
7-beta-hydroxy-DHEA (S; látková konc. [nmol/l] RIA)


7-beta-hydroxy-DHEA (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: 7-beta-hydroxy-dehydroepiandrosteron
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 08366
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,20 - 5,00 - 10,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Steroidy
Pokyny, poznámky, info:
Méně běžný steroidní metabolit, stanovení se zatím využívá převážně výzkumně.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
16R 99R+ 0,43 4,21 nmol/l

Viz též:
S
*
Látková koncentrace7-beta-hydroxy-DHEA (S; látková konc. [nmol/l] RIA)

Systém: S
Komponenta: 7-beta-hydroxy-dehydroepiandrosteron
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: RIA
Klíč: 08367
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,20 - 5,00 - 10,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Steroidy
Pokyny, poznámky, info:
Méně běžný steroidní metabolit, stanovení se využívá zatím většinou výzkumně. Věková závislost norem bude vyplněna po získání příslušných dat, koncentrace v séru zřejmě klesají s věkem jako u DHEA nekonj.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
16R 99R+ 0,43 4,21 nmol/l

Viz též:
S
RIA
Látková koncentrace