5-hydroxyindolacetát

5-hydroxyindolacetátS_5-hydroxyindolacetát

5-hydroxyindolacetát (S; látková konc. [nmol/l] *)
5-hydroxyindolacetát (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

P_5-hydroxyindolacetát

5-hydroxyindolacetát (P; látková konc. [nmol/l] *)
5-hydroxyindolacetát (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

U_5-hydroxyindolacetát

5-hydroxyindolacetát (U; látková konc. [µmol/l] *)
5-hydroxyindolacetát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
5-hydroxyindolacetát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

DU_5-hydroxyindolacetát

5-hydroxyindolacetát (dU; látkový tok [µmol/d] *)
5-hydroxyindolacetát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)
5-hydroxyindolacetát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)

CSF_5-hydroxyindolacetát

5-hydroxyindolacetát (Likvor; látková konc. [nmol/l] *)
5-hydroxyindolacetát (Likvor; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)


5-hydroxyindolacetát (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: 5-hydroxyindolacetát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 00034
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
5-hydroxyindolacetát (kyselina 5-hydroxyindoloctová) je hlavním metabolitem serotoninu (5-hydroxytryptaminu), hlavním enzymem při degradaci je monoaminooxidáza (MAO). Serotonin a následně 5-hydroxyindolacetát se v nadbytku produkuje u většiny karcinoidních tumorů, zejména těch, které mají klasické známky karcinoidního syndromu, tj. kožní flush, hepatomegalie, průjmy, bronchospasmy a srdeční onemocnění (chlopenní dysfunkce). Karcinoidy jsou nejčastěji lokalizované ve střevě a bronchiálním systému, velmi vzácně v játrech, ale s častým výskytem metastáz karcinoidu do jater. Při karcinoidech se rovněž zvyšuje vylučování tryptofanu, 5-hydroxytryptofanu, histaminu a serotoninu. Senzitivita vyšetření 5-hydroxyindolacetátu pro karcinoid je nižší než stanovení serotoninu. Karcinoidní tumory jsou enterochromogenní nádory, které jsou odvozeny z primitivního neuronálního ektodermu a vedou k tvorbě biogenních aminů. Patří mezi apudomy, objevují se v MEN syndromu (obvykle MEN 1 nebo 2), ale nejsou často součástí těchto klinických jednotek. Karcinoidní tumory někdy secernují další substance, například ACTH, gastrin, inzulin, VIP a kalcitonin. Atypické karcinoidy vylučují ve zvýšených množstvích 5-hydroxytryptofan, aniž by byly zvýšené odpady 5-hydroxyindolacetátu. 5-hydroxyindolacetát se vyšetřuje v moči z 24 hodinového sběru. Referenční hodnoty 1 - 9 mg/den, tj. 5-48 µmol / den. Hodnoty nad 25 mg/den svědčí pro karcinoidní syndrom. Před sběrem moče je nutné dodržet podmínky preanalytické fáze.

Referenční meze

Viz též:
5-hydroxyindolacetát
S
*
Látková koncentrace5-hydroxyindolacetát (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: 5-hydroxyindolacetát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 00035
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
5-hydroxyindolacetát (kyselina 5-hydroxyindoloctová) je hlavním metabolitem serotoninu (5-hydroxytryptaminu), hlavním enzymem při degradaci je monoaminooxidáza (MAO). Serotonin a následně 5-hydroxyindolacetát se v nadbytku produkuje u většiny karcinoidních tumorů, zejména těch, které mají klasické známky karcinoidního syndromu, tj. kožní flush, hepatomegalie, průjmy, bronchospasmy a srdeční onemocnění (chlopenní dysfunkce). Karcinoidy jsou nejčastěji lokalizované ve střevě a bronchiálním systému, velmi vzácně v játrech, ale s častým výskytem metastáz karcinoidu do jater. Při karcinoidech se rovněž zvyšuje vylučování tryptofanu, 5-hydroxytryptofanu, histaminu a serotoninu. Senzitivita vyšetření 5-hydroxyindolacetátu pro karcinoid je nižší než stanovení serotoninu. Karcinoidní tumory jsou enterochromogenní nádory, které jsou odvozeny z primitivního neuronálního ektodermu a vedou k tvorbě biogenních aminů. Patří mezi apudomy, objevují se v MEN syndromu (obvykle MEN 1 nebo 2), ale nejsou často součástí těchto klinických jednotek. Karcinoidní tumory někdy secernují další substance, například ACTH, gastrin, inzulin, VIP a kalcitonin. Atypické karcinoidy vylučují ve zvýšených množstvích 5-hydroxytryptofan, aniž by byly zvýšené odpady 5-hydroxyindolacetátu. 5-hydroxyindolacetát se vyšetřuje v moči z 24 hodinového sběru. Referenční hodnoty 1 - 9 mg/den, tj. 5-48 µmol / den. Hodnoty nad 25 mg/den svědčí pro karcinoidní syndrom. Před sběrem moče je nutné dodržet podmínky preanalytické fáze.

Referenční meze

Viz též:
5-hydroxyindolacetát
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace5-hydroxyindolacetát (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: 5-hydroxyindolacetát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 00032
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
5-hydroxyindolacetát (kyselina 5-hydroxyindoloctová) je hlavním metabolitem serotoninu (5-hydroxytryptaminu), hlavním enzymem při degradaci je monoaminooxidáza (MAO). Serotonin a následně 5-hydroxyindolacetát se v nadbytku produkuje u většiny karcinoidních tumorů, zejména těch, které mají klasické známky karcinoidního syndromu, tj. kožní flush, hepatomegalie, průjmy, bronchospasmy a srdeční onemocnění (chlopenní dysfunkce). Karcinoidy jsou nejčastěji lokalizované ve střevě a bronchiálním systému, velmi vzácně v játrech, ale s častým výskytem metastáz karcinoidu do jater. Při karcinoidech se rovněž zvyšuje vylučování tryptofanu, 5-hydroxytryptofanu, histaminu a serotoninu. Senzitivita vyšetření 5-hydroxyindolacetátu pro karcinoid je nižší než stanovení serotoninu. Karcinoidní tumory jsou enterochromogenní nádory, které jsou odvozeny z primitivního neuronálního ektodermu a vedou k tvorbě biogenních aminů. Patří mezi apudomy, objevují se v MEN syndromu (obvykle MEN 1 nebo 2), ale nejsou často součástí těchto klinických jednotek. Karcinoidní tumory někdy secernují další substance, například ACTH, gastrin, inzulin, VIP a kalcitonin. Atypické karcinoidy vylučují ve zvýšených množstvích 5-hydroxytryptofan, aniž by byly zvýšené odpady 5-hydroxyindolacetátu. 5-hydroxyindolacetát se vyšetřuje v moči z 24 hodinového sběru. Referenční hodnoty 1 - 9 mg/den, tj. 5-48 µmol / den. Hodnoty nad 25 mg/den svědčí pro karcinoidní syndrom. Před sběrem moče je nutné dodržet podmínky preanalytické fáze.

Referenční meze

Viz též:
5-hydroxyindolacetát
P
*
Látková koncentrace5-hydroxyindolacetát (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: 5-hydroxyindolacetát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 00033
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
5-hydroxyindolacetát (kyselina 5-hydroxyindoloctová) je hlavním metabolitem serotoninu (5-hydroxytryptaminu), hlavním enzymem při degradaci je monoaminooxidáza (MAO). Serotonin a následně 5-hydroxyindolacetát se v nadbytku produkuje u většiny karcinoidních tumorů, zejména těch, které mají klasické známky karcinoidního syndromu, tj. kožní flush, hepatomegalie, průjmy, bronchospasmy a srdeční onemocnění (chlopenní dysfunkce). Karcinoidy jsou nejčastěji lokalizované ve střevě a bronchiálním systému, velmi vzácně v játrech, ale s častým výskytem metastáz karcinoidu do jater. Při karcinoidech se rovněž zvyšuje vylučování tryptofanu, 5-hydroxytryptofanu, histaminu a serotoninu. Senzitivita vyšetření 5-hydroxyindolacetátu pro karcinoid je nižší než stanovení serotoninu. Karcinoidní tumory jsou enterochromogenní nádory, které jsou odvozeny z primitivního neuronálního ektodermu a vedou k tvorbě biogenních aminů. Patří mezi apudomy, objevují se v MEN syndromu (obvykle MEN 1 nebo 2), ale nejsou často součástí těchto klinických jednotek. Karcinoidní tumory někdy secernují další substance, například ACTH, gastrin, inzulin, VIP a kalcitonin. Atypické karcinoidy vylučují ve zvýšených množstvích 5-hydroxytryptofan, aniž by byly zvýšené odpady 5-hydroxyindolacetátu. 5-hydroxyindolacetát se vyšetřuje v moči z 24 hodinového sběru. Referenční hodnoty 1 - 9 mg/den, tj. 5-48 µmol / den. Hodnoty nad 25 mg/den svědčí pro karcinoidní syndrom. Před sběrem moče je nutné dodržet podmínky preanalytické fáze.

Referenční meze

Viz též:
5-hydroxyindolacetát
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace5-hydroxyindolacetát (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: 5-hydroxyindolacetát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 00036
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 200 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení v nesbírané moči má jen orientační význam, stanovuje se obvykle ve sbírané moči. Vzorek je nutné okyselit pomocí 6 mol/l HCl na hodnotu pH 2 - 3.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 2 dText abstraktu ke komponentě
5-hydroxyindolacetát (kyselina 5-hydroxyindoloctová) je hlavním metabolitem serotoninu (5-hydroxytryptaminu), hlavním enzymem při degradaci je monoaminooxidáza (MAO). Serotonin a následně 5-hydroxyindolacetát se v nadbytku produkuje u většiny karcinoidních tumorů, zejména těch, které mají klasické známky karcinoidního syndromu, tj. kožní flush, hepatomegalie, průjmy, bronchospasmy a srdeční onemocnění (chlopenní dysfunkce). Karcinoidy jsou nejčastěji lokalizované ve střevě a bronchiálním systému, velmi vzácně v játrech, ale s častým výskytem metastáz karcinoidu do jater. Při karcinoidech se rovněž zvyšuje vylučování tryptofanu, 5-hydroxytryptofanu, histaminu a serotoninu. Senzitivita vyšetření 5-hydroxyindolacetátu pro karcinoid je nižší než stanovení serotoninu. Karcinoidní tumory jsou enterochromogenní nádory, které jsou odvozeny z primitivního neuronálního ektodermu a vedou k tvorbě biogenních aminů. Patří mezi apudomy, objevují se v MEN syndromu (obvykle MEN 1 nebo 2), ale nejsou často součástí těchto klinických jednotek. Karcinoidní tumory někdy secernují další substance, například ACTH, gastrin, inzulin, VIP a kalcitonin. Atypické karcinoidy vylučují ve zvýšených množstvích 5-hydroxytryptofan, aniž by byly zvýšené odpady 5-hydroxyindolacetátu. 5-hydroxyindolacetát se vyšetřuje v moči z 24 hodinového sběru. Referenční hodnoty 1 - 9 mg/den, tj. 5-48 µmol / den. Hodnoty nad 25 mg/den svědčí pro karcinoidní syndrom. Před sběrem moče je nutné dodržet podmínky preanalytické fáze.

Referenční meze

Viz též:
5-hydroxyindolacetát
U
*
Látková koncentrace5-hydroxyindolacetát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: 5-hydroxyindolacetát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 00037
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 200 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení v nesbírané moči má jen orientační význam, stanovuje se obvykle ve sbírané moči. Vzorek je nutné okyselit pomocí 6 mol/l HCl na hodnotu pH 2 - 3.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 2 dText abstraktu ke komponentě
5-hydroxyindolacetát (kyselina 5-hydroxyindoloctová) je hlavním metabolitem serotoninu (5-hydroxytryptaminu), hlavním enzymem při degradaci je monoaminooxidáza (MAO). Serotonin a následně 5-hydroxyindolacetát se v nadbytku produkuje u většiny karcinoidních tumorů, zejména těch, které mají klasické známky karcinoidního syndromu, tj. kožní flush, hepatomegalie, průjmy, bronchospasmy a srdeční onemocnění (chlopenní dysfunkce). Karcinoidy jsou nejčastěji lokalizované ve střevě a bronchiálním systému, velmi vzácně v játrech, ale s častým výskytem metastáz karcinoidu do jater. Při karcinoidech se rovněž zvyšuje vylučování tryptofanu, 5-hydroxytryptofanu, histaminu a serotoninu. Senzitivita vyšetření 5-hydroxyindolacetátu pro karcinoid je nižší než stanovení serotoninu. Karcinoidní tumory jsou enterochromogenní nádory, které jsou odvozeny z primitivního neuronálního ektodermu a vedou k tvorbě biogenních aminů. Patří mezi apudomy, objevují se v MEN syndromu (obvykle MEN 1 nebo 2), ale nejsou často součástí těchto klinických jednotek. Karcinoidní tumory někdy secernují další substance, například ACTH, gastrin, inzulin, VIP a kalcitonin. Atypické karcinoidy vylučují ve zvýšených množstvích 5-hydroxytryptofan, aniž by byly zvýšené odpady 5-hydroxyindolacetátu. 5-hydroxyindolacetát se vyšetřuje v moči z 24 hodinového sběru. Referenční hodnoty 1 - 9 mg/den, tj. 5-48 µmol / den. Hodnoty nad 25 mg/den svědčí pro karcinoidní syndrom. Před sběrem moče je nutné dodržet podmínky preanalytické fáze.

Referenční meze

Viz též:
5-hydroxyindolacetát
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace5-hydroxyindolacetát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: 5-hydroxyindolacetát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 12292
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 200 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení v nesbírané moči má jen orientační význam, stanovuje se obvykle ve sbírané moči. Vzorek je nutné okyselit pomocí 6 mol/l HCl na hodnotu pH 2 - 3.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 2 dText abstraktu ke komponentě
5-hydroxyindolacetát (kyselina 5-hydroxyindoloctová) je hlavním metabolitem serotoninu (5-hydroxytryptaminu), hlavním enzymem při degradaci je monoaminooxidáza (MAO). Serotonin a následně 5-hydroxyindolacetát se v nadbytku produkuje u většiny karcinoidních tumorů, zejména těch, které mají klasické známky karcinoidního syndromu, tj. kožní flush, hepatomegalie, průjmy, bronchospasmy a srdeční onemocnění (chlopenní dysfunkce). Karcinoidy jsou nejčastěji lokalizované ve střevě a bronchiálním systému, velmi vzácně v játrech, ale s častým výskytem metastáz karcinoidu do jater. Při karcinoidech se rovněž zvyšuje vylučování tryptofanu, 5-hydroxytryptofanu, histaminu a serotoninu. Senzitivita vyšetření 5-hydroxyindolacetátu pro karcinoid je nižší než stanovení serotoninu. Karcinoidní tumory jsou enterochromogenní nádory, které jsou odvozeny z primitivního neuronálního ektodermu a vedou k tvorbě biogenních aminů. Patří mezi apudomy, objevují se v MEN syndromu (obvykle MEN 1 nebo 2), ale nejsou často součástí těchto klinických jednotek. Karcinoidní tumory někdy secernují další substance, například ACTH, gastrin, inzulin, VIP a kalcitonin. Atypické karcinoidy vylučují ve zvýšených množstvích 5-hydroxytryptofan, aniž by byly zvýšené odpady 5-hydroxyindolacetátu. 5-hydroxyindolacetát se vyšetřuje v moči z 24 hodinového sběru. Referenční hodnoty 1 - 9 mg/den, tj. 5-48 µmol / den. Hodnoty nad 25 mg/den svědčí pro karcinoidní syndrom. Před sběrem moče je nutné dodržet podmínky preanalytické fáze.

Referenční meze

Viz též:
5-hydroxyindolacetát
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace5-hydroxyindolacetát (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: 5-hydroxyindolacetát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 00030
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 200 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Norma 10,4 - 31,2 µmol/d (Tietz).

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírat během 24 hodin po dietě, sběrná nádoba se uchovává v lednici a neobsahuje žádná konzervační činidla. Vzorek je nutné okyselit pomocí 6 mol/l HCl na hodnotu pH 2 - 3.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 2 dText abstraktu ke komponentě
5-hydroxyindolacetát (kyselina 5-hydroxyindoloctová) je hlavním metabolitem serotoninu (5-hydroxytryptaminu), hlavním enzymem při degradaci je monoaminooxidáza (MAO). Serotonin a následně 5-hydroxyindolacetát se v nadbytku produkuje u většiny karcinoidních tumorů, zejména těch, které mají klasické známky karcinoidního syndromu, tj. kožní flush, hepatomegalie, průjmy, bronchospasmy a srdeční onemocnění (chlopenní dysfunkce). Karcinoidy jsou nejčastěji lokalizované ve střevě a bronchiálním systému, velmi vzácně v játrech, ale s častým výskytem metastáz karcinoidu do jater. Při karcinoidech se rovněž zvyšuje vylučování tryptofanu, 5-hydroxytryptofanu, histaminu a serotoninu. Senzitivita vyšetření 5-hydroxyindolacetátu pro karcinoid je nižší než stanovení serotoninu. Karcinoidní tumory jsou enterochromogenní nádory, které jsou odvozeny z primitivního neuronálního ektodermu a vedou k tvorbě biogenních aminů. Patří mezi apudomy, objevují se v MEN syndromu (obvykle MEN 1 nebo 2), ale nejsou často součástí těchto klinických jednotek. Karcinoidní tumory někdy secernují další substance, například ACTH, gastrin, inzulin, VIP a kalcitonin. Atypické karcinoidy vylučují ve zvýšených množstvích 5-hydroxytryptofan, aniž by byly zvýšené odpady 5-hydroxyindolacetátu. 5-hydroxyindolacetát se vyšetřuje v moči z 24 hodinového sběru. Referenční hodnoty 1 - 9 mg/den, tj. 5-48 µmol / den. Hodnoty nad 25 mg/den svědčí pro karcinoidní syndrom. Před sběrem moče je nutné dodržet podmínky preanalytické fáze.

Referenční meze

Viz též:
5-hydroxyindolacetát
dU
*
Látkový tok5-hydroxyindolacetát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: 5-hydroxyindolacetát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 00031
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 200 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Norma 10,4 - 31,2 µmol/d (Tietz).

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírat během 24 hodin po dietě, sběrná nádoba se uchovává v lednici a neobsahuje žádná konzervační činidla. Vzorek je nutné okyselit pomocí 6 mol/l HCl na hodnotu pH 2 - 3.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 2 dText abstraktu ke komponentě
5-hydroxyindolacetát (kyselina 5-hydroxyindoloctová) je hlavním metabolitem serotoninu (5-hydroxytryptaminu), hlavním enzymem při degradaci je monoaminooxidáza (MAO). Serotonin a následně 5-hydroxyindolacetát se v nadbytku produkuje u většiny karcinoidních tumorů, zejména těch, které mají klasické známky karcinoidního syndromu, tj. kožní flush, hepatomegalie, průjmy, bronchospasmy a srdeční onemocnění (chlopenní dysfunkce). Karcinoidy jsou nejčastěji lokalizované ve střevě a bronchiálním systému, velmi vzácně v játrech, ale s častým výskytem metastáz karcinoidu do jater. Při karcinoidech se rovněž zvyšuje vylučování tryptofanu, 5-hydroxytryptofanu, histaminu a serotoninu. Senzitivita vyšetření 5-hydroxyindolacetátu pro karcinoid je nižší než stanovení serotoninu. Karcinoidní tumory jsou enterochromogenní nádory, které jsou odvozeny z primitivního neuronálního ektodermu a vedou k tvorbě biogenních aminů. Patří mezi apudomy, objevují se v MEN syndromu (obvykle MEN 1 nebo 2), ale nejsou často součástí těchto klinických jednotek. Karcinoidní tumory někdy secernují další substance, například ACTH, gastrin, inzulin, VIP a kalcitonin. Atypické karcinoidy vylučují ve zvýšených množstvích 5-hydroxytryptofan, aniž by byly zvýšené odpady 5-hydroxyindolacetátu. 5-hydroxyindolacetát se vyšetřuje v moči z 24 hodinového sběru. Referenční hodnoty 1 - 9 mg/den, tj. 5-48 µmol / den. Hodnoty nad 25 mg/den svědčí pro karcinoidní syndrom. Před sběrem moče je nutné dodržet podmínky preanalytické fáze.

Referenční meze

Viz též:
5-hydroxyindolacetát
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tok5-hydroxyindolacetát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)

Systém: dU
Komponenta: 5-hydroxyindolacetát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 12291
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 200 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Norma 10,4 - 31,2 µmol/d (Tietz).

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírat během 24 hodin po dietě, sběrná nádoba se uchovává v lednici a neobsahuje žádná konzervační činidla. Vzorek je nutné okyselit pomocí 6 mol/l HCl na hodnotu pH 2 - 3.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 2 dText abstraktu ke komponentě
5-hydroxyindolacetát (kyselina 5-hydroxyindoloctová) je hlavním metabolitem serotoninu (5-hydroxytryptaminu), hlavním enzymem při degradaci je monoaminooxidáza (MAO). Serotonin a následně 5-hydroxyindolacetát se v nadbytku produkuje u většiny karcinoidních tumorů, zejména těch, které mají klasické známky karcinoidního syndromu, tj. kožní flush, hepatomegalie, průjmy, bronchospasmy a srdeční onemocnění (chlopenní dysfunkce). Karcinoidy jsou nejčastěji lokalizované ve střevě a bronchiálním systému, velmi vzácně v játrech, ale s častým výskytem metastáz karcinoidu do jater. Při karcinoidech se rovněž zvyšuje vylučování tryptofanu, 5-hydroxytryptofanu, histaminu a serotoninu. Senzitivita vyšetření 5-hydroxyindolacetátu pro karcinoid je nižší než stanovení serotoninu. Karcinoidní tumory jsou enterochromogenní nádory, které jsou odvozeny z primitivního neuronálního ektodermu a vedou k tvorbě biogenních aminů. Patří mezi apudomy, objevují se v MEN syndromu (obvykle MEN 1 nebo 2), ale nejsou často součástí těchto klinických jednotek. Karcinoidní tumory někdy secernují další substance, například ACTH, gastrin, inzulin, VIP a kalcitonin. Atypické karcinoidy vylučují ve zvýšených množstvích 5-hydroxytryptofan, aniž by byly zvýšené odpady 5-hydroxyindolacetátu. 5-hydroxyindolacetát se vyšetřuje v moči z 24 hodinového sběru. Referenční hodnoty 1 - 9 mg/den, tj. 5-48 µmol / den. Hodnoty nad 25 mg/den svědčí pro karcinoidní syndrom. Před sběrem moče je nutné dodržet podmínky preanalytické fáze.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 10,4 52,2 µmol/d

Viz též:
5-hydroxyindolacetát
dU
Chromatografie-IEC
Látkový tok5-hydroxyindolacetát (Likvor; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: 5-hydroxyindolacetát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 00028
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty:
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
5-hydroxyindolacetát (kyselina 5-hydroxyindoloctová) je hlavním metabolitem serotoninu (5-hydroxytryptaminu), hlavním enzymem při degradaci je monoaminooxidáza (MAO). Serotonin a následně 5-hydroxyindolacetát se v nadbytku produkuje u většiny karcinoidních tumorů, zejména těch, které mají klasické známky karcinoidního syndromu, tj. kožní flush, hepatomegalie, průjmy, bronchospasmy a srdeční onemocnění (chlopenní dysfunkce). Karcinoidy jsou nejčastěji lokalizované ve střevě a bronchiálním systému, velmi vzácně v játrech, ale s častým výskytem metastáz karcinoidu do jater. Při karcinoidech se rovněž zvyšuje vylučování tryptofanu, 5-hydroxytryptofanu, histaminu a serotoninu. Senzitivita vyšetření 5-hydroxyindolacetátu pro karcinoid je nižší než stanovení serotoninu. Karcinoidní tumory jsou enterochromogenní nádory, které jsou odvozeny z primitivního neuronálního ektodermu a vedou k tvorbě biogenních aminů. Patří mezi apudomy, objevují se v MEN syndromu (obvykle MEN 1 nebo 2), ale nejsou často součástí těchto klinických jednotek. Karcinoidní tumory někdy secernují další substance, například ACTH, gastrin, inzulin, VIP a kalcitonin. Atypické karcinoidy vylučují ve zvýšených množstvích 5-hydroxytryptofan, aniž by byly zvýšené odpady 5-hydroxyindolacetátu. 5-hydroxyindolacetát se vyšetřuje v moči z 24 hodinového sběru. Referenční hodnoty 1 - 9 mg/den, tj. 5-48 µmol / den. Hodnoty nad 25 mg/den svědčí pro karcinoidní syndrom. Před sběrem moče je nutné dodržet podmínky preanalytické fáze.

Referenční meze

Viz též:
5-hydroxyindolacetát
Likvor
*
Látková koncentrace5-hydroxyindolacetát (Likvor; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: Likvor
Komponenta: 5-hydroxyindolacetát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 00029
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty:
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
5-hydroxyindolacetát (kyselina 5-hydroxyindoloctová) je hlavním metabolitem serotoninu (5-hydroxytryptaminu), hlavním enzymem při degradaci je monoaminooxidáza (MAO). Serotonin a následně 5-hydroxyindolacetát se v nadbytku produkuje u většiny karcinoidních tumorů, zejména těch, které mají klasické známky karcinoidního syndromu, tj. kožní flush, hepatomegalie, průjmy, bronchospasmy a srdeční onemocnění (chlopenní dysfunkce). Karcinoidy jsou nejčastěji lokalizované ve střevě a bronchiálním systému, velmi vzácně v játrech, ale s častým výskytem metastáz karcinoidu do jater. Při karcinoidech se rovněž zvyšuje vylučování tryptofanu, 5-hydroxytryptofanu, histaminu a serotoninu. Senzitivita vyšetření 5-hydroxyindolacetátu pro karcinoid je nižší než stanovení serotoninu. Karcinoidní tumory jsou enterochromogenní nádory, které jsou odvozeny z primitivního neuronálního ektodermu a vedou k tvorbě biogenních aminů. Patří mezi apudomy, objevují se v MEN syndromu (obvykle MEN 1 nebo 2), ale nejsou často součástí těchto klinických jednotek. Karcinoidní tumory někdy secernují další substance, například ACTH, gastrin, inzulin, VIP a kalcitonin. Atypické karcinoidy vylučují ve zvýšených množstvích 5-hydroxytryptofan, aniž by byly zvýšené odpady 5-hydroxyindolacetátu. 5-hydroxyindolacetát se vyšetřuje v moči z 24 hodinového sběru. Referenční hodnoty 1 - 9 mg/den, tj. 5-48 µmol / den. Hodnoty nad 25 mg/den svědčí pro karcinoidní syndrom. Před sběrem moče je nutné dodržet podmínky preanalytické fáze.

Referenční meze

Viz též:
5-hydroxyindolacetát
Likvor
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace