5-aminolevulát

5-aminolevulátU_5-aminolevulát

5-aminolevulát (U; látková konc. [µmol/l] *)
5-aminolevulát (U; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotom. registr.)
5-aminolevulát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
5-aminolevulát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)


5-aminolevulát (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: 5-aminolevulát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01585
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
1 mg% = 0,0131 x µmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Pokyny k odběru vzorku:
Upravit pH moče na 6-7, stabilizovat pomocí NaHCO3 (0,3%), uchovávat v tmavých nádobách.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1R 99R+ 0 <58 77 150 1000 µmol/l

Viz též:
U
*
Látková koncentrace5-aminolevulát (U; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotom. registr.)

Systém: U
Komponenta: 5-aminolevulát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. registr.
Klíč: 01586
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
1 mg% = 0,0131 x µmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Pokyny k odběru vzorku:
Upravit pH moče na 6-7, stabilizovat pomocí NaHCO3 (0,3%), uchovávat v tmavých nádobách.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1R 99R+ 0 <58 77 150 1000 µmol/l

Viz též:
U
Absorpční spektrofotom. registr.
Látková koncentrace5-aminolevulát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: 5-aminolevulát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 10818
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
1 mg% = 0,0131 x umol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Pokyny k odběru vzorku:
Upravit pH moče na 6-7, stabilizovat pomocí NaHCO3 (0,3%), uchovávat v tmavých nádobách.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace5-aminolevulát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: 5-aminolevulát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 18403
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
1 mg% = 0,0131 x umol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Pokyny k odběru vzorku:
Upravit pH moče na 6-7, stabilizovat pomocí NaHCO3 (0,3%), uchovávat v tmavých nádobách.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace