3-metylhistidin

3-metylhistidinS_3-metylhistidin

3-metylhistidin (S; látková konc. [µmol/l] *)
3-metylhistidin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

P_3-metylhistidin

3-metylhistidin (P; látková konc. [µmol/l] *)
3-metylhistidin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

U_3-metylhistidin

3-metylhistidin (U; látková konc. [µmol/l] *)
3-metylhistidin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
3-metylhistidin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

CSF_3-metylhistidin

3-metylhistidin (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)
3-metylhistidin (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)


3-metylhistidin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: 3-metylhistidin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08283
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
3-metylhistidin patří mezi neesenciální aminokyseliny. 3-metylhistidin vzniká metylací esenciálního histidinu, nejvíce je obsažen v buňkách svalové tkáně. Odbourávání 3-metylhistidinu probíhá přes histidin a několik dalších meziproduktů až na glutamát, 3-metylhistidin může být také oxidačně deaminován – a to při inaktivaci histaminu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 1 10 100 1000 µmol/l

Viz též:
3-metylhistidin
S
*
Látková koncentrace3-metylhistidin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: S
Komponenta: 3-metylhistidin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 08284
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
3-metylhistidin patří mezi neesenciální aminokyseliny. 3-metylhistidin vzniká metylací esenciálního histidinu, nejvíce je obsažen v buňkách svalové tkáně. Odbourávání 3-metylhistidinu probíhá přes histidin a několik dalších meziproduktů až na glutamát, 3-metylhistidin může být také oxidačně deaminován – a to při inaktivaci histaminu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 1 10 100 1000 µmol/l

Viz též:
3-metylhistidin
S
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace3-metylhistidin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: 3-metylhistidin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08281
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
3-metylhistidin patří mezi neesenciální aminokyseliny. 3-metylhistidin vzniká metylací esenciálního histidinu, nejvíce je obsažen v buňkách svalové tkáně. Odbourávání 3-metylhistidinu probíhá přes histidin a několik dalších meziproduktů až na glutamát, 3-metylhistidin může být také oxidačně deaminován – a to při inaktivaci histaminu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 1 10 100 1000 µmol/l

Viz též:
3-metylhistidin
P
*
Látková koncentrace3-metylhistidin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: P
Komponenta: 3-metylhistidin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 08282
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
3-metylhistidin patří mezi neesenciální aminokyseliny. 3-metylhistidin vzniká metylací esenciálního histidinu, nejvíce je obsažen v buňkách svalové tkáně. Odbourávání 3-metylhistidinu probíhá přes histidin a několik dalších meziproduktů až na glutamát, 3-metylhistidin může být také oxidačně deaminován – a to při inaktivaci histaminu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 1 10 100 1000 µmol/l

Viz též:
3-metylhistidin
P
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace3-metylhistidin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: 3-metylhistidin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08285
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
3-metylhistidin patří mezi neesenciální aminokyseliny. 3-metylhistidin vzniká metylací esenciálního histidinu, nejvíce je obsažen v buňkách svalové tkáně. Odbourávání 3-metylhistidinu probíhá přes histidin a několik dalších meziproduktů až na glutamát, 3-metylhistidin může být také oxidačně deaminován – a to při inaktivaci histaminu.

Referenční meze

Viz též:
3-metylhistidin
U
*
Látková koncentrace3-metylhistidin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: 3-metylhistidin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08286
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
3-metylhistidin patří mezi neesenciální aminokyseliny. 3-metylhistidin vzniká metylací esenciálního histidinu, nejvíce je obsažen v buňkách svalové tkáně. Odbourávání 3-metylhistidinu probíhá přes histidin a několik dalších meziproduktů až na glutamát, 3-metylhistidin může být také oxidačně deaminován – a to při inaktivaci histaminu.

Referenční meze

Viz též:
3-metylhistidin
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace3-metylhistidin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: 3-metylhistidin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 08287
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
3-metylhistidin patří mezi neesenciální aminokyseliny. 3-metylhistidin vzniká metylací esenciálního histidinu, nejvíce je obsažen v buňkách svalové tkáně. Odbourávání 3-metylhistidinu probíhá přes histidin a několik dalších meziproduktů až na glutamát, 3-metylhistidin může být také oxidačně deaminován – a to při inaktivaci histaminu.

Referenční meze

Viz též:
3-metylhistidin
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace3-metylhistidin (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: 3-metylhistidin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08279
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
3-metylhistidin patří mezi neesenciální aminokyseliny. 3-metylhistidin vzniká metylací esenciálního histidinu, nejvíce je obsažen v buňkách svalové tkáně. Odbourávání 3-metylhistidinu probíhá přes histidin a několik dalších meziproduktů až na glutamát, 3-metylhistidin může být také oxidačně deaminován – a to při inaktivaci histaminu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 1 10 100 1000 µmol/l

Viz též:
3-metylhistidin
Likvor
*
Látková koncentrace3-metylhistidin (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: Likvor
Komponenta: 3-metylhistidin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 08280
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
3-metylhistidin patří mezi neesenciální aminokyseliny. 3-metylhistidin vzniká metylací esenciálního histidinu, nejvíce je obsažen v buňkách svalové tkáně. Odbourávání 3-metylhistidinu probíhá přes histidin a několik dalších meziproduktů až na glutamát, 3-metylhistidin může být také oxidačně deaminován – a to při inaktivaci histaminu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 1 10 100 1000 µmol/l

Viz též:
3-metylhistidin
Likvor
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace