17-oxosteroidy

17-oxosteroidyU_17-oxosteroidy

17-oxosteroidy (U; látková konc. [µmol/l] *)
17-oxosteroidy (U; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

DU_17-oxosteroidy

17-oxosteroidy (dU; látkový tok [µmol/d] *)
17-oxosteroidy (dU; látkový tok [µmol/d] Absorpční spektrofotometrie)


17-oxosteroidy (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: 17-oxosteroidy
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 09446
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 100 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Látková koncentrace17-oxosteroidy (U; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: U
Komponenta: 17-oxosteroidy
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 09447
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 100 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace17-oxosteroidy (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: 17-oxosteroidy
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 18054
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 100 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 16R 19R 14 42 µmol/d
M 16R 19R 17 52 µmol/d
F 20R 40R 14 48 µmol/d
M 20R 40R 35 76 µmol/d
F 41R 60R 7 35 µmol/d
M 41R 60R 14 42 µmol/d

Viz též:
dU
*
Látkový tok17-oxosteroidy (dU; látkový tok [µmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: dU
Komponenta: 17-oxosteroidy
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 09445
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 100 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 16R 19R 14 42 µmol/d
M 16R 19R 17 52 µmol/d
F 20R 40R 14 48 µmol/d
M 20R 40R 35 76 µmol/d
F 41R 60R 7 35 µmol/d
M 41R 60R 14 42 µmol/d

Viz též:
dU
Absorpční spektrofotometrie
Látkový tok