17-hydroxypregnenolon

17-hydroxy-pregnenolonS_17-hydroxy-pregnenolon

17-hydroxy-pregnenolon (S; látková konc. [nmol/l] *)
17-hydroxy-pregnenolon (S; látková konc. [nmol/l] RIA)

P_17-hydroxy-pregnenolon

17-hydroxy-pregnenolon (P; látková konc. [nmol/l] *)
17-hydroxy-pregnenolon (P; látková konc. [nmol/l] RIA)


17-hydroxy-pregnenolon (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: 17-hydroxypregnenolon
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 08091
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 30 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 45 minText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentrace17-hydroxy-pregnenolon (S; látková konc. [nmol/l] RIA)

Systém: S
Komponenta: 17-hydroxypregnenolon
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: RIA
Klíč: 08046
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 30 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 45 minText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
RIA
Látková koncentrace17-hydroxy-pregnenolon (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: 17-hydroxypregnenolon
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 08089
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 30 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentrace17-hydroxy-pregnenolon (P; látková konc. [nmol/l] RIA)

Systém: P
Komponenta: 17-hydroxypregnenolon
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: RIA
Klíč: 08090
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 30 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
RIA
Látková koncentrace