10-oh-carbamazepin*

10-oh-carbamazepin*S_10-oh-carbamazepin*

10-oh-carbamazepin* (S; látková konc. [µmol/l] *)
10-oh-carbamazepin* (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

P_10-oh-carbamazepin*

10-oh-carbamazepin* (P; látková konc. [µmol/l] *)
10-oh-carbamazepin* (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)


10-oh-carbamazepin* (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: 10-oh-carbamazepin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 17444
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 150 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Aktivní metabolit karbamazepinu.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentrace10-oh-carbamazepin* (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: 10-oh-carbamazepin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 17445
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 150 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Aktivní metabolit karbamazepinu.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace10-oh-carbamazepin* (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: 10-oh-carbamazepin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 17442
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 150 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Aktivní metabolit karbamazepinu.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentrace10-oh-carbamazepin* (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: 10-oh-carbamazepin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 17443
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 150 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Aktivní metabolit karbamazepinu.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace