Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položk

Interpretace - jiné A09REPI_Interpretace - jiné A09

Interpretace - jiné A09 (Blok interpretační; TYPE [-] pro datový přenos)


Interpretace - jiné A09 (Blok interpretační; TYPE [-] pro datový přenos)

Systém: Blok interpretační
Komponenta: Interpretace - jiné A09
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20510
Gesce: informatika
Vznik: Textový blok připojovaný k nálezu
Typ položky: B
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: blok textu
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Poznámka:
Určeno pro sdělování speciálních textových bloků - použití konzultujte
Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:

Text abstraktu ke komponentě
Referenční meze
Viz též:
Blok interpretační
Datový přenos
Typ