Kaolinový test - kontrola

Kaolinový test - kontrolaP_Kaolinový test - kontrola

Kaolinový test - kontrola (P; čas [s] *)
Kaolinový test - kontrola (P; čas [s] koagulace) Neaktuální
Kaolinový test - kontrola (P; čas [s] koagulace (det. impulz)) Neaktuální
Kaolinový test - kontrola (P; čas [s] koagul. (det. magn.))
Kaolinový test - kontrola (P; čas [s] koagulace (opticky))


Kaolinový test - kontrola (P; čas [s] *)

Systém: P
Komponenta: Kaolinový test - kontrola
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 12184
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:

Text abstraktu ke komponentě
Referenční meze
Viz též:
P
*
ČasKaolinový test - kontrola (P; čas [s] koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Kaolinový test - kontrola
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace
Klíč: 12185
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:

Text abstraktu ke komponentě
Referenční meze
Viz též:
P
Koagulace
ČasKaolinový test - kontrola (P; čas [s] koagulace (det. impulz)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Kaolinový test - kontrola
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 12186
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:

Text abstraktu ke komponentě
Referenční meze
Viz též:
P
Koagulace (det. impulzem)
ČasKaolinový test - kontrola (P; čas [s] koagul. (det. magn.))

Systém: P
Komponenta: Kaolinový test - kontrola
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 12187
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:

Text abstraktu ke komponentě
Referenční meze
Viz též:
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
ČasKaolinový test - kontrola (P; čas [s] koagulace (opticky))

Systém: P
Komponenta: Kaolinový test - kontrola
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 12188
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:

Text abstraktu ke komponentě
Referenční meze
Viz též:
P
Koagulace (opticky)
Čas