Obsah číselníku událostí z hlediska interpretace škál

GRAV Gravidita - NČLP 20057
DMC Den menstruačního cyklu - NČLP 20461
FOLIKUL Folikulární fáze - NČLP 20467
OVUL Ovulační fáze - NČLP 20562
LUTEAL Luteální fáze - NČLP 20495
PREMENO Premenopauza - NČLP 20895
PERIMENOPerimenopauza - NČLP 20893
POSTMENOPostmenopauza - NČLP 20894
MENOP Menopauza - NČLP 20496
PREDPODLPřed podáním léku (konvenční podávání)
POSTPODLPo podání léku (konvenční podávání)
KONTPODLKontinuální podávání léku
VSED Odběr vsedě - NČLP položky typu "L" (Typ odběru)
VLEZ Odběr vleže - NČLP položky typu "L" (Typ odběru)
DRUGDOSEPo podání určené dávky přípravku (léku) - funkční test
NEZRNOV Nezralý novorozenec