Seznam položek NČLP podle názvů

[-2]proPSA
1,25-dihydroxyvitamin D -> Kalcitriol
1-metylhistidin
1-metylhistidin/kreatinin
10-oh-carbamazepin Obsoletní
10-oh-carbamazepin* Obsoletní
11-beta-OH-androstendion
11-deoxykortikosteron
11-deoxykortizol
17-hydroxy-pregnenolon
17-hydroxy-progesteron
17-ketosteroidy -> 17-oxosteroidy
17-oxosteroidy
2,8-dihydroxyadenin
2,8-dihydroxyadenin/kreatinin
2-aminoadipát
2-aminoadipát/kreatinin
2-aminobutyrát
2-aminobutyrát/kreatinin
2-aminoetanol
2-aminoizobutyrát/kreatinin
2-hydroxybutanoát -> 2-hydroxybutyrát
2-hydroxybutyrát
2-ketopropionát -> Pyruvát
2-monoamid kyseliny asparagové -> Asparagin
2-oxoglutarát
2-oxoglutarát/kreatinin
2-pyrrolidinkarboxylát -> Prolin
21-deoxykortizol
25-hydroxyvitamin D
25-hydroxyvitamin D* Neaktuální
3,4-dihydroxyfenylacetát
3,4-dihydroxyfenylacetát/kreatinin
3,4-dihydroxyfenylalanin
3,4-dihydroxyfenyloctová kyselina -> 3,4-dihydroxyfenylacetát
3-beta,7-beta-dihydroxy-5-androsten-17-on -> 7-beta-hydroxy-DHEA
3-hydroxybutanoát -> 3-hydroxybutyrát
3-hydroxybutyrát
3-hydroxybutyrát/kreatinin
3-hydroxydekanát
3-hydroxydodekanát
3-hydroxyhexadekanát
3-hydroxyhexanát
3-hydroxyizovalerát
3-hydroxyizovalerát/kreatinin
3-hydroxyoktanát
3-hydroxypropionát
3-hydroxypropionát/kreatinin
3-hydroxytetradekanát
3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol
3-metylhistidin
3-metylhistidin/kreatinin
3alfa,5alfa-tetrahydroprogesteron -> Allopregnanolon
3alfa-hydroxy-5alfa-pregnan-20-on -> Allopregnanolon
4-amino-n-butanoát
4-aminobenzoát
4-aminobutyrát Neaktuální
4-aminobutyrát/kreatinin
4-aminohippurát
4-hydroxy-1H-pyrazolo[3,4d]-pyrimidin -> Allopurinol
4-hydroxyfenylacetát
4-hydroxyfenylacetát/kreatinin
4-hydroxyfenyllaktát
4-hydroxyfenyllaktát/kreatinin
4-hydroxyfenylpyruvát
4-hydroxyfenylpyruvát/kreatinin
5-aminolevulát
5-aminolevulát/kreatinin
5-hydroxyhexanát
5-hydroxyindolacetát
5-hydroxytryptamin -> Serotonin
5HIAA -> 5-hydroxyindolacetát
7-alfa-hydroxy-DHEA
7-beta-hydroxy-DHEA
7-dehydrocholesterol
7-dehydrocholesterol kvalitativně
7-hydroxymetotrexát
7-hydroxyoktanát
9-hydroxyrisperidon
9-hydroxyrisperidon -> Paliperidon*
9-hydroxyrisperidon*
A vitamin -> Vitamin A
A-vitamin -> Vitamin A (zrušen) Neaktuální
A-vitamin -> Vitamin A
AAG -> Alfa-1-kyselý glykoprotein
AAG -> Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l)
AAT -> AST
Ab/Ag HCV
Ab/Ag HIV
AB0 aglutininy
AB0 aglutinogeny
ABR
ACCR -> Frakční exkrece AMS
ACE -> Angiotenzin konvertující enzym
Acetaminofen -> Paracetamol
Acetaminofen -> Paracetamol*
Acetát
Acetoacetát
Acetoacetát/kreatinin
Acidum valproicum -> Valproát*
Acidum valproicum -> Valproát
ACP Obsoletní
ACP
ACP (kvalitativně)
ACP kostní Obsoletní
ACP kostní
ACP prostatická Obsoletní
ACP prostatická
ACP prostatická (protein)
ACP tartarát rezist. (kvalit.)
ACTH -> Kortikotropin
Activated Protein C - Resistance -> APC - rezistence Neaktuální
Activated Protein C - Resistance (contr.) -> APC rezistence - kontr. Neaktuální
Activated Protein C - Resistance (ratio) -> APC-rezistence - ratio
Activated Protein C Resistance - ratio (kontr.) -> APCR ratio - kontrola Neaktuální
Acylovaný karnitin -> Karnitin acylovaný
ADAMTS13
ADAMTS13 - inhibitor
Adenin
Adenin/kreatinin
Adeninfosforibosyltransferasa -> Adeninfosforibosyltransferáza
Adeninfosforibosyltransferáza
Adenosindeaminasa -> Adenosindeamináza
Adenosindeamináza
Adenovirus
Adenylsukcinátlyasa -> Adenylsukcinátlyáza
Adenylsukcinátlyáza
Adipát
Adipát/kreatinin
Adiuretin -> Vasopresin
Adrenalin
Adrenalin (klonidin, +0)*
Adrenalin (klonidin, +180)*
Adrenalin/Noradrenalin
AFP -> Alfa-1-fetoprotein (arb.k.) Neaktuální
AFP -> Alfa-1-fetoprotein
AG -> Anion gap
AG korigovaný -> Anion gap korigovaný
AG stimul. ACA - kontr.
AG stimul. ADP - kontr.
AG stimul. ADR - kontr.
AG stimul. COL - kontr.
AG stimul. RIS - kontr.
AG stimul. TRO - kontr.
Agens
Agomelatin
Agomelatin*
Agregace samovolná
Agregace samovolná
Agregace samovolná - kontr
Agregace spontánní -> Agregace samovolná
Agregace spontánní -> Agregace samovolná
Agregace spontánní - kontr. -> Agregace samovolná - kontr
Agregace stimul. - ACA
Agregace stimul. - ADP
Agregace stimul. - ADR
Agregace stimul. - COL
Agregace stimul. - COL/ADP Neaktuální
Agregace stimul. - COL/ADR Neaktuální
Agregace stimul. - COL/EPI -> Agregace stimul. - COL/ADR Neaktuální
Agregace stimul. - RIS
Agregace stimul. - TRAP
Agregace stimul. - TRO
Agregace stimulovaná ACA
Agregace stimulovaná ADP
Agregace stimulovaná ADP - nízká koncentrace
Agregace stimulovaná ADP - střední koncentrace
Agregace stimulovaná ADP - vysoká koncentrace
Agregace stimulovaná ADR
Agregace stimulovaná ADR - nízká koncentrace
Agregace stimulovaná ADR - střední koncentrace
Agregace stimulovaná ADR - vysoká koncentrace
Agregace stimulovaná COL
Agregace stimulovaná CPG
Agregace stimulovaná epinefrinem (EPI) -> Agregace stimul. - ADR
Agregace stimulovaná epinefrinem (EPI) -> Agregace stimulovaná ADR
Agregace stimulovaná epinefrinem (EPI) - kontr. -> AG stimul. ADR - kontr.
Agregace stimulovaná RIS
Agregace stimulovaná RIS1
Agregace stimulovaná TRO
Agregace trombocytů (AUC)
Agregace trombocytů (CPG, T50)
Agregace trombocytů (desagregace)
Agregace trombocytů (desagregace, jednotka)
Agregace trombocytů (kolagen, latence)
Agregace trombocytů (maximální amplituda)
Agregace trombocytů (maximální amplituda, jednotka)
Agregace trombocytů (strmost křivky)
Agregace trombocytů (strmost křivky, jednotka)
Agregační panel
AH50
ACHS
Aktivní vitamin B12 -> Holotranskobalamin
Aktuální base excess -> Base excess
Al
ALA -> Alanin
ALA dehydratáza
ALA-D -> ALA dehydratáza
Alanin
Alanin/kreatinin
Alaninaminotransferáza -> ALT
Alanintransamináza -> ALT
Albumin
Albumin (mg/l)
Albumin - náboj
Albumin/kreatinin
Albumin/Protein celkový v moči
Albumino-globulinový kvocient
Albuminový index (Csf/P)
Albuminový index (Csf/S)
ALD
Aldoláza -> ALD
Aldosteron
Alfa-1,4-glukosidasa kyselá -> Alfa-1,4-glukozidáza kyselá
Alfa-1,4-glukozidáza kyselá
alfa-1-AG -> Alfa-1-kyselý glykoprotein
alfa-1-AG -> Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l)
Alfa-1-antitrypsin
Alfa-1-antitrypsin semikvantitativně
Alfa-1-fetoprotein
Alfa-1-fetoprotein (arb.k.) Neaktuální
Alfa-1-globulin absolutně
Alfa-1-globulin semikvantitativně
Alfa-1-kyselý glykoprotein
Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l)
Alfa-1-mikroglobulin
Alfa-1-mikroglobulin/Albumin
Alfa-1-mikroglobulin/kreatinin
Alfa-2-antiplasmin -> Alfa-2-antiplazmin Neaktuální
Alfa-2-antiplazmin Neaktuální
Alfa-2-antiplazmin
Alfa-2-antiplazmin - antigen
Alfa-2-globulin absolutně
Alfa-2-globulin semikvantitativně
Alfa-2-makroglobulin
Alfa-2-makroglobulin/Albumin
alfa-aminoadipát -> 2-aminoadipát
Alfa-amyláza -> AMS
alfa-CrossLaps -> Telopeptid kolagenu CTx-alfa
alfa-CrossLaps/kreatinin -> Telopeptid CTx/kreatinin
alfa-galaktosidasa -> Alfa-galaktozidáza
Alfa-galaktozidáza
Alfa-lipoproteiny
Alfa-naftyl-acetát esteráza -> Esteráza nespec.
Alfa-naftyl-acetát esteráza + NaF -> Esteráza nespec.+NaF
Alfa-naftyl-butyrát esteráza -> Esteráza nespec.+butyr.
Alfa-naftyl-butyrát esteráza + NaF -> Esteráza nesp.+butyrát+NaF
Alfafetoprotein -> Alfa-1-fetoprotein (arb.k.) Neaktuální
Alfafetoprotein -> Alfa-1-fetoprotein
ALG -> Anti-LG IgG
Alizarin
Alkalická fosfatáza -> ALP
Allantoin
Allo-isoleucin -> Alloizoleucin
Allo-isoleucin/kratinin -> Alloizoleucin/kratinin
Alloizoleucin
Alloizoleucin/kratinin
Allopregnanolon
Allopurinol
Allopurinol/kreatinin
ALP
ALP (semikvantitativně)
ALP jaterní
ALP jaterní 1
ALP jaterní 2
ALP kostní
ALP kostní typ (protein)
ALP placentární
ALP střevní
ALT
Altab test -> Zevní sekrece pankreatu
Aluminium -> Al
Alveolární kyslík -> Kyslík alveolární
Amfetamin
Amfetamin (průkaz)
Amfetamin modifikovaný -> MDMA (průkaz)
Amikacin
Amikacin*
Aminokyseliny
Amiodaron
Amiodaron*
Amisulprid
Amisulprid*
Amitriptylin
Amitriptylin*
Ammoniumurát -> Urát amonný
Amoniak
Ampicilin sodný
AMS
AMS pankreatická
AMS pankreatická
AMS slinná
AMY lokus 1
AMY lokus 2
Amylasa -> AMS
Amylase-to-creatinine clearance ratio -> Frakční exkrece AMS
Amyláza -> AMS
Amylo-1,4-1,6-transglukosidasa -> Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza
Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza
Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP
Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/EPI
Analýza destičkových funkcí (PFA) - P2Y
Analýza destičkových funkcí (PFA) -popis a interpretace
Analýza destičkových funkcí (VN) - ASA
Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y
Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y BASE
Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y inhibice
ANCA IgG
Androstendion
ANGIO vyšetření
Angiotenzin
Angiotenzin konvertující enzym
Anion gap
Anion gap korigovaný
Aniontové okno -> Anion gap
Aniontové okno korigované -> Anion gap korigovaný
ANP
Anti-A-laktalbumin IgA
Anti-A-laktalbumin IgG
Anti-acetylcholin receptor
Anti-adenovirus
Anti-adenovirus (titr)
Anti-adenovirus IgG
Anti-adenovirus IgG (titr)
Anti-adenovirus IgM
Anti-adenovirus IgM (titr)
Anti-adrenální tkáň I.
Anti-adrenální tkáň II.
Anti-adrenální tkáň III.
Anti-adrenální tkáň IV.
Anti-Alternaria alternata IgG
Anti-Anaplasma phagocytophilum IgG
Anti-Anaplasma phagocytophilum IgG (titr)
Anti-Anaplasma phagocytophilum IgM
Anti-Anaplasma phagocytophilum IgM (titr)
Anti-ASGPR
Anti-Aspergillus fumigatus IgG
Anti-Aspergillus species
Anti-Aspergillus species (titr)
Anti-Aspergillus species IgG
Anti-Aspergillus species IgG (titr)
Anti-Aspergillus species IgM
Anti-Aspergillus species IgM (titr)
Anti-bas. membrána epidermis IgG
Anti-beta-2-glykoprotein
Anti-beta-2-glykoprotein IgA
Anti-beta-2-glykoprotein IgG
Anti-beta-2-glykoprotein IgM
Anti-Bordetella parapertussis
Anti-Bordetella parapertussis (titr)
Anti-Bordetella parapertussis IgA
Anti-Bordetella parapertussis IgG
Anti-Bordetella parapertussis IgM
Anti-Bordetella pertussis
Anti-Bordetella pertussis (titr)
Anti-Bordetella pertussis IgA
Anti-Bordetella pertussis IgG
Anti-Bordetella pertussis IgG (titr)
Anti-Bordetella pertussis IgM
Anti-Bordetella pertussis IgM (titr)
Anti-Borrelia afzelii IgA
Anti-Borrelia afzelii IgG
Anti-Borrelia afzelii IgG
Anti-Borrelia afzelii IgG (titr)
Anti-Borrelia afzelii IgM
Anti-Borrelia afzelii IgM
Anti-Borrelia burgdorferi IgG
Anti-Borrelia burgdorferi IgG (titr)
Anti-Borrelia burgdorferi IgM
Anti-Borrelia burgdorferi IgM (titr)
Anti-Borrelia garinii IgG
Anti-Borrelia garinii IgG (titr)
Anti-Borrelia garinii IgM
Anti-Borrelia garinii IgM (titr)
Anti-BPI IgG
Anti-Brucella abortus
Anti-Brucella abortus (titr)
Anti-Brucella abortus IgG
Anti-Brucella abortus IgG
Anti-Brucella abortus IgM
Anti-Brucella abortus IgM
Anti-Campylobacter jejuni IgA
Anti-Campylobacter jejuni IgG
Anti-Campylobacter jejuni IgG (titr)
Anti-Candida albicans
Anti-Candida albicans (titr)
Anti-Candida albicans IgA
Anti-Candida albicans IgG
Anti-Candida albicans IgG (titr)
Anti-Candida albicans IgM
Anti-Candida albicans IgM (titr)
Anti-CCP IgA
Anti-CCP IgG
Anti-CCP IgG (titr)
Anti-CCP IgM
Anti-centromery IgG (titr)
Anti-céva IgG (titr)
Anti-Cladosporium herbarum IgG
Anti-CMV
Anti-CMV (titr)
Anti-CMV IgA
Anti-CMV IgA (titr)
Anti-CMV IgG
Anti-CMV IgG (Av)
Anti-CMV IgG (titr)
Anti-CMV IgM
Anti-CMV IgM (titr)
Anti-Coxiella burnetii
Anti-Coxiella burnetii (titr)
Anti-Coxsackie B1
Anti-Coxsackie B1 (titr)
Anti-Coxsackie B2
Anti-Coxsackie B2 (titr)
Anti-Coxsackie B3
Anti-Coxsackie B3 (titr)
Anti-Coxsackie B4
Anti-Coxsackie B4 (titr)
Anti-Coxsackie B5
Anti-Coxsackie B5 (titr)
Anti-Coxsackie B6
Anti-Coxsackie B6 (titr)
Anti-Dermatophagoides farinae IgG
Anti-Dermatophagoides pteronyssimus IgG
Anti-DFS70 IgG
anti-DFS70/LEDGGFp75 -> Anti-DFS70 IgG
Anti-difterický toxoid IgG
Anti-DNP
Anti-ds-DNA IgG
Anti-ds-DNA IgG (titr)
Anti-EBV/EA IgG
Anti-EBV/EA IgG (titr)
Anti-EBV/EA IgM
Anti-EBV/EA IgM (titr)
Anti-EBV/EA(d) IgG
Anti-EBV/EA(d) IgG (titr)
Anti-EBV/EA(r) IgG
Anti-EBV/EA(r) IgG (titr)
Anti-EBV/EBNA IgG
Anti-EBV/EBNA IgG (titr)
Anti-EBV/EBNA IgM
Anti-EBV/EBNA IgM (titr)
Anti-EBV/VCA IgA
Anti-EBV/VCA IgA (titr)
Anti-EBV/VCA IgG
Anti-EBV/VCA IgG (titr)
Anti-EBV/VCA IgM
Anti-EBV/VCA IgM (titr)
Anti-echovirus
Anti-echovirus (titr)
Anti-elastáza
Anti-ENA screening
Anti-ENA/Cenp-B IgG
Anti-ENA/histon IgG
Anti-ENA/Jo-1 IgG
Anti-ENA/P-protein IgG
Anti-ENA/PCNA IgG
Anti-ENA/PM-Scl IgG
Anti-ENA/Ribo-P IgG
Anti-ENA/RNP IgG
Anti-ENA/RNP-70k IgG
Anti-ENA/RNP-A IgG
Anti-ENA/RNP-C IgG
Anti-ENA/Scl-70 IgG
Anti-ENA/Sm IgG
Anti-ENA/Sm-B IgG
Anti-ENA/Sm-D IgG
Anti-ENA/SS-A/Ro IgG
Anti-ENA/SS-A/Ro52 IgG
Anti-ENA/SS-A/Ro60 IgG
Anti-ENA/SS-B/La IgG
Anti-endomyzium IgA
Anti-endomyzium IgG
Anti-endoteliální buňky IgG (titr)
Anti-erytrocyty
Anti-Escherichia coli
Anti-Escherichia coli (titr)
Anti-exopankreas IgA
Anti-F-aktin IgG
Anti-fosfatidylinositol IgG
Anti-fosfatidylinositol IgM
Anti-fosfatidylserin IgG
Anti-fosfatidylserin IgM
Anti-Francisella tularensis
Anti-Francisella tularensis (titr)
Anti-GAD
Anti-GAD65 -> Anti-GAD
Anti-GBM IgA
Anti-GBM IgA (titr)
Anti-GBM IgG
Anti-GBM IgG (titr)
Anti-gliadin deamidovaný IgA
Anti-gliadin deamidovaný IgG
Anti-gliadin IgA
Anti-gliadin IgA (arb.)
Anti-gliadin IgA index Neaktuální
Anti-gliadin IgE (arb.) Neaktuální
Anti-gliadin IgG
Anti-gliadin IgG
Anti-gliadin IgG (arb.)
Anti-gliadin IgG *
Anti-gliadin IgG - index Neaktuální
Anti-gliadin IgM
Anti-gliadin IgM (arb.)
Anti-Haemophilus influenzae b IgG
Anti-hantavirus Dobrava IgG
Anti-hantavirus Dobrava IgM
Anti-hantavirus IgG
Anti-hantavirus IgM
Anti-hantavirus Puumala IgG
Anti-hantavirus Puumala IgM
Anti-hantavirus Seoul IgG
Anti-hantavirus Seoul IgM
Anti-HAV celkové
Anti-HAV IgG
Anti-HAV IgM
Anti-HBcAg
Anti-HBcAg IgM
Anti-HBcAg total -> Anti-HBcAg
Anti-HBeAg
Anti-HBeAg total -> Anti-HBeAg
Anti-HBsAg
Anti-HBsAg kvantitativně
Anti-HBsAg total -> Anti-HBsAg
Anti-HBsAg total -> Anti-HBsAg kvantitativně
Anti-HCV
Anti-Helicobacter pylori IgA
Anti-Helicobacter pylori IgG
Anti-Helicobacter pylori IgM
Anti-heparin/destičkový faktor 4
Anti-heparin/destičkový faktor 4 IgG
Anti-heparin/PF4 komplex
Anti-Herpes IgA -> Anti-HSV IgA
Anti-Herpes IgA (titr) -> Anti-HSV IgA (titr)
Anti-Herpes IgG -> Anti-HSV IgG
Anti-Herpes IgG (titr) -> Anti-HSV IgG (titr)
Anti-Herpes IgM -> Anti-HSV IgM
Anti-Herpes IgM (titr) -> Anti-HSV IgM (titr)
Anti-herpes simplex
Anti-herpes simplex (titr)
Anti-HEV
Anti-HGE IgG -> Anti-Anaplasma phagocytophilum IgG (titr)
Anti-HGE IgG -> Anti-Anaplasma phagocytophilum IgG
Anti-HGE IgM -> Anti-Anaplasma phagocytophilum IgM (titr)
Anti-HGE IgM -> Anti-Anaplasma phagocytophilum IgM
Anti-HHV6 IgG
Anti-HHV6 IgG (titr)
Anti-HHV6 IgM
Anti-HHV6 IgM (titr)
Anti-HIV 1
Anti-HIV 1,2
Anti-HLA (panel 30)
Anti-HLA (panel 30)*
Anti-HLA (panel 50)
Anti-HLA (panel 50)*
Anti-HLA (panel Luminex)
Anti-HLA (panel Luminex)*
Anti-HLA specifikace
Anti-hladký sval IgG (titr)
Anti-HSV IgA
Anti-HSV IgA (titr)
Anti-HSV IgG
Anti-HSV IgG (titr)
Anti-HSV IgM
Anti-HSV IgM (titr)
Anti-HSV1 IgG
Anti-HSV1 IgG (titr)
Anti-HSV1 IgM
Anti-HSV1 IgM (titr)
Anti-HSV2 IgG
Anti-HSV2 IgG (titr)
Anti-HSV2 IgM
Anti-HSV2 IgM (titr)
Anti-Chlamydia pneumoniae IgA
Anti-Chlamydia pneumoniae IgA (titr)
Anti-Chlamydia pneumoniae IgG
Anti-Chlamydia pneumoniae IgG (titr)
Anti-Chlamydia pneumoniae IgM
Anti-Chlamydia pneumoniae IgM (titr)
Anti-Chlamydia psittaci
Anti-Chlamydia psittaci (titr)
Anti-Chlamydia psittaci IgA
Anti-Chlamydia psittaci IgA (titr)
Anti-Chlamydia psittaci IgG
Anti-Chlamydia psittaci IgG (titr)
Anti-Chlamydia psittaci IgM
Anti-Chlamydia psittaci IgM (titr)
Anti-Chlamydia species IgA
Anti-Chlamydia species IgA
Anti-Chlamydia species IgG
Anti-Chlamydia species IgG
Anti-Chlamydia species IgM
Anti-Chlamydia species IgM
Anti-Chlamydia trachomatis heat shock protein 60 IgG
Anti-Chlamydia trachomatis IgA
Anti-Chlamydia trachomatis IgA (titr)
Anti-Chlamydia trachomatis IgG
Anti-Chlamydia trachomatis IgG (titr)
Anti-Chlamydia trachomatis IgM
Anti-Chlamydia trachomatis IgM (titr)
Anti-IA-2
Anti-ICA IgG
Anti-IgA
Anti-imunoglobuliny
Anti-imunoglobuliny (titr)
Anti-imunoglobuliny IgA
Anti-imunoglobuliny IgG
Anti-imunoglobuliny IgM
Anti-Infliximab
Anti-influenza A IgG
Anti-influenza A IgG (titr)
Anti-influenza A IgM
Anti-influenza A IgM (titr)
Anti-influenza A1
Anti-influenza A1 (titr)
Anti-influenza A1 IgA
Anti-influenza A2
Anti-influenza A2 (titr)
Anti-influenza B
Anti-influenza B (titr)
Anti-influenza B IgA
Anti-influenza B IgG
Anti-influenza B IgG (titr)
Anti-influenza B IgM
Anti-influenza B IgM (titr)
Anti-insulin
Anti-intrinsic faktor IgG
Anti-kardiolipin
Anti-kardiolipin IgA
Anti-kardiolipin IgG
Anti-kardiolipin IgM
Anti-kasein IgA
Anti-kasein IgA (titr)
Anti-kasein IgG
Anti-kasein IgG (titr)
Anti-kathepsin G
Anti-keratin IgG
Anti-kolagen typ I
Anti-kolagen typ II
Anti-kolagen typ III
Anti-kolagen typ IX
Anti-kolagen typ XI
Anti-králičí IgG
Anti-kravské mléko IgA
Anti-kravské mléko IgG
Anti-kravské mléko IgM
Anti-laktoferin
Anti-laktoglobulin IgA
Anti-laktoglobulin IgA (titr)
Anti-laktoglobulin IgG
Anti-laktoglobulin IgG (titr)
Anti-LC1 IgG
Anti-LCM
Anti-LCM (titr)
Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG
Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG (titr)
Anti-LG IgG
Anti-Listeria monocytogenes H
Anti-Listeria monocytogenes H (titr)
Anti-Listeria monocytogenes O
Anti-Listeria monocytogenes O (titr)
Anti-LKM1 IgG
Anti-lysozym
Anti-M2 IgG
Anti-M4 IgG
Anti-M9 IgG
Anti-MEM
Anti-mikrosomy
Anti-mikrosomy IgG
Anti-mikrosomy IgG (titr)
Anti-mitochondrie IgA
Anti-mitochondrie IgA (titr)
Anti-mitochondrie IgG (titr)
Anti-mitochondrie IgM
Anti-mitochondrie IgM (titr)
Anti-morbilli
Anti-morbilli (titr)
Anti-morbilli IgG
Anti-morbilli IgG (titr)
Anti-morbilli IgM
Anti-morbilli IgM (titr)
Anti-MPO IgG
Anti-Mycobacterium tuberculosis IgG
Anti-Mycobacterium tuberculosis IgG (titr)
Anti-Mycoplasma pneumoniae
Anti-Mycoplasma pneumoniae (titr)
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA (titr)
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (titr)
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM (titr)
Anti-myelin IgG
Anti-myelin IgG (titr)
Anti-myokardiální IgG
Anti-myokardiální IgG (titr)
Anti-myší IgG protilátky
Anti-nadledvina IgG (titr)
Anti-nukleární IgA
Anti-nukleární IgG
Anti-nukleární IgG (titr)
Anti-nukleární IgM
Anti-nukleohistony IgG
Anti-nukleohistony IgM
Anti-nukleolární IgG
Anti-nukleolární IgG (titr)
Anti-okohybné svaly
Anti-OKT3 IgG
Anti-ovalbumin IgA
Anti-ovalbumin IgG
Anti-ovarium
Anti-parainfluenza (typy 1-3) IgG
Anti-parainfluenza (typy 1-3) IgG (titr)
Anti-parainfluenza (typy 1-3) IgM
Anti-parainfluenza (typy 1-3) IgM (titr)
Anti-parainfluenza 1
Anti-parainfluenza 1 (titr)
Anti-parainfluenza 1 IgA
Anti-parainfluenza 1 IgG
Anti-parainfluenza 1 IgG
Anti-parainfluenza 1 IgG (titr)
Anti-parainfluenza 1 IgM
Anti-parainfluenza 1 IgM (titr)
Anti-parainfluenza 2
Anti-parainfluenza 2 (titr)
Anti-parainfluenza 2 IgA
Anti-parainfluenza 2 IgG
Anti-parainfluenza 2 IgG
Anti-parainfluenza 2 IgG (titr)
Anti-parainfluenza 2 IgM
Anti-parainfluenza 2 IgM (titr)
Anti-parainfluenza 3
Anti-parainfluenza 3 (titr)
Anti-parainfluenza 3 IgA
Anti-parainfluenza 3 IgG
Anti-parainfluenza 3 IgG
Anti-parainfluenza 3 IgG (titr)
Anti-parainfluenza 3 IgM
Anti-parainfluenza 3 IgM (titr)
Anti-paratyreoidea
Anti-parietální buňky IgG
Anti-parietální buňky IgG (titr)
Anti-parotitis
Anti-parotitis (titr)
Anti-parotitis IgG
Anti-parotitis IgG (titr)
Anti-parotitis IgM
Anti-parotitis IgM (titr)
Anti-parvovirus B19 IgG
Anti-parvovirus B19 IgG (titr)
Anti-parvovirus B19 IgM
Anti-parvovirus B19 IgM (titr)
Anti-PCP IgG
Anti-pohárkové buňky IgA
Anti-pohárkové buňky IgG
Anti-PR3 IgG
Anti-protrombin IgG
Anti-protrombin IgM
Anti-příčně pruhovaný sval IgG
Anti-příčně pruhovaný sval IgG (titr)
Anti-retikulin IgA
Anti-retikulin IgG
Anti-Rickettsia conorii IgG
Anti-Rickettsia conorii IgM
Anti-RS virus
Anti-RS virus (titr)
Anti-RS virus IgA
Anti-RS virus IgG
Anti-RS virus IgG (titr)
Anti-RS virus IgM
Anti-RS virus IgM (titr)
Anti-rubeola
Anti-rubeola (titr)
Anti-rubeola IgG
Anti-rubeola IgG (titr)
Anti-rubeola IgM
Anti-rubeola IgM (titr)
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA (titr)
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG
Anti-Salmonella H 1,2 (titr)
Anti-Salmonella H b (titr)
Anti-Salmonella H d (titr)
Anti-Salmonella H gm (titr)
Anti-Salmonella H i (titr)
Anti-Salmonella O 4 (titr)
Anti-Salmonella O 6,7 (titr)
Anti-Salmonella O 9 (titr)
Anti-Salmonella Vi (titr)
Anti-SLA IgG
Anti-sója IgA
Anti-sója IgG
Anti-spermie
Anti-spermie IgA
Anti-spermie IgA (titr)
Anti-spermie IgG
Anti-spermie IgG (titr)
Anti-ss-DNA IgG
Anti-ss-DNA IgG (titr)
Anti-stafylolysin alfa
Anti-streptolysin O
Anti-TBE
Anti-TBE (titr)
Anti-TBE IgG
Anti-TBE IgG (titr)
Anti-TBE IgM
Anti-TBE IgM (titr)
Anti-testes IgG (titr)
Anti-tetanické Ab IgG
Anti-TG -> Anti-tyreoglobulin
Anti-TG IgG
Anti-Toxocara canis IgG
Anti-Toxocara canis IgG (titr)
Anti-Toxoplasma gondii
Anti-Toxoplasma gondii (titr)
Anti-Toxoplasma gondii IgA
Anti-Toxoplasma gondii IgA (titr)
Anti-Toxoplasma gondii IgE
Anti-Toxoplasma gondii IgE
Anti-Toxoplasma gondii IgG
Anti-Toxoplasma gondii IgG (titr)
Anti-Toxoplasma gondii IgM
Anti-Toxoplasma gondii IgM (titr)
Anti-TPO -> Anti-mikrosomy IgG
Anti-TPO -> Anti-mikrosomy IgG (titr)
Anti-TPO -> Anti-mikrosomy
Anti-transglutamináza IgA
Anti-transglutamináza IgA (arb.)
Anti-transglutamináza IgG
Anti-transglutamináza IgG (arb.)
Anti-Treponema pallidum
Anti-Treponema pallidum (titr)
Anti-Treponema pallidum IgG
Anti-Treponema pallidum IgG (titr)
Anti-Treponema pallidum IgM
Anti-Treponema pallidum IgM (titr)
Anti-TSH receptor
Anti-TSH receptor stimulující (TSI)
Anti-tyreoglobulin
Anti-tyreoglobulin IgG
Anti-tyreoglobulin IgG (titr)
Anti-tyreoidea
Anti-varicella-zoster
Anti-varicella-zoster (titr)
Anti-virus hepatitidy E IgG
Anti-virus hepatitidy E IgM
Anti-vlasové folikuly
Anti-VZV IgA
Anti-VZV IgA (titr)
Anti-VZV IgG
Anti-VZV IgG (titr)
Anti-VZV IgM
Anti-VZV IgM (titr)
Anti-Yersinia enterocolitica
Anti-Yersinia enterocolitica (titr)
Anti-Yersinia enterocolitica IgA
Anti-Yersinia enterocolitica IgG
Anti-Yersinia enterocolitica IgM
Anti-zona pelucida IgG
Antibody-Coated Red Blood Cells -> Erytrocyty s protilátkou
Antibody-Coated Red Blood Cells -> Erytrocyty senzibilizované (kval.)
Antibody-Coated Red Blood Cells -> Erytrocyty senzibilizované (semikvant.)
Antidepresiva tricyklická -> Tricyklic. antidepresiva*
Antidepresiva tricyklická -> Tricyklic. antidepresiva
Antigen skvamozních buněk -> SCCA
Antigen vWF -> von Willebrandův faktor antigen Neaktuální
Antigeny na erytrocytech
Antigeny Rh na erytrocytech
Antihemofilický faktor A -> Faktor VIII Neaktuální
Antiperinukleární protilátky
Antiperinukleární protilátky (titr)
Antiperniciozní faktor -> Vitamin B12* Neaktuální
Antiperniciozní faktor -> Vitamin B12
Antiplasmin -> Alfa-2-antiplazmin Neaktuální
Antithyreoidální protilátky -> Anti-tyreoglobulin IgG
Antithyreoidální protilátky -> Anti-tyreoglobulin IgG (titr)
Antitrombin
Antitrombin (anti-IIa aktivita)
Antitrombin (anti-Xa aktivita)
Antitrombin - antigen
Antitrombin - hmot. konc.
Antitrombin - kontrola Neaktuální
antitrombin III -> Antitrombin - antigen
antitrombin III -> Antitrombin (anti-IIa aktivita)
antitrombin III -> Antitrombin (anti-Xa aktivita)
Antitrombin III -> Antitrombin
Antitrombin III -> Antitrombin - hmot. konc.
Antitrombin III - kontrola -> Antitrombin - kontrola Neaktuální
Antitrombin III - ratio -> Antitrombin-ratio Neaktuální
Antitrombin-ratio Neaktuální
Antityreoidální protilátky -> Anti-mikrosomy IgG
Antityreoidální protilátky -> Anti-mikrosomy IgG (titr)
Antityreoidální protilátky -> Anti-tyreoglobulin IgG
Antityreoidální protilátky -> Anti-tyreoglobulin IgG (titr)
Antityreoidální protilátky -> Anti-mikrosomy
Antityreoidální protilátky -> Anti-TSH receptor
APC - rezistence Neaktuální
APC rezistence - kontr. Neaktuální
APC-R -> APC - rezistence Neaktuální
APC-R (kontr.) -> APC rezistence - kontr. Neaktuální
APC-R (ratio) -> APC-rezistence - ratio
APC-R ratio (kontr.) -> APCR ratio - kontrola Neaktuální
APC-rezistence (s def. FV) - APTT bez APC
APC-rezistence (s def. FV) - APTT s APC
APC-rezistence (s def. FV) - normalizovaný poměr
APC-rezistence (s def. FV) - poměr
APC-rezistence - APTT bez APC
APC-rezistence - APTT s APC
APC-rezistence - Hyphen
APC-rezistence - normalizovaný poměr
APC-rezistence - ratio
APC-rezistence - STAGO
APC-rezistence bez APC (RVVT)
APC-rezistence bez APC (RVVT) s def. FV
APC-rezistence na principu RVVT - poměr
APC-rezistence na principu RVVT s def. FV - poměr
APC-rezistence s APC (RVVT)
APC-rezistence s APC (RVVT) s def. FV
APCR ratio - kontrola Neaktuální
Apixaban - antiXa aktivita
Apo AI/Apo B
ApoE gen
Apolipoprotein AI -> Apolipoproteiny AI
Apolipoprotein AII
Apolipoprotein AIV
Apolipoprotein B
Apolipoprotein B100
Apolipoprotein B150
Apolipoprotein B48
Apolipoprotein CI
Apolipoprotein CII
Apolipoprotein CIII
Apolipoprotein E
Apolipoproteiny AI
APTT
APTT - kontrola Neaktuální
APTT - LA
APTT - LA kontrola Neaktuální
APTT - LA normál
APTT - LA poměr
APTT - LA ratio -> APTT - LA poměr
APTT - normalizovaný poměr
APTT - poměr
APTT - ratio -> APTT - poměr
APTT 1N+1P
APTT 1N+1P po 1 hod
APTT 1N+1P po 2 hod
APTT 1N+4P
APTT 1N+4P po 1 hod
APTT 1N+4P po 2 hod
APTT 4N+1P
APTT 4N+1P po 1 hod
APTT 4N+1P po 2 hod
APTT LA necitlivý
APTT LA necitlivý - kontrola Neaktuální
APTT LA necitlivý - poměr
APTT LA necitlivý - ratio -> APTT LA necitlivý - poměr
APTT LA směs 1+1
APTT LA směs 1+1 - LCA
APTT normálu
APTT normálu po 1 hod
APTT normálu po 2 hod
APTT po 1 h inkubaci
APTT po 2 h inkubaci
APTT-konfirmace 0 h
APTT-konfirmace 1 h
APTT-konfirmace 2 h
APTT-konfirmace kontrola Neaktuální
APTT-korekce 0 h Neaktuální
APTT-korekce 1 h Neaktuální
APTT-korekce 2 h Neaktuální
Aragonit
ARG -> Arginin
Arginasa -> Argináza
Argináza
Arginin
Arginin - vasopresin -> Vasopresin
Arginin/kreatinin
Aripiprazol
Aripiprazol*
Arixtra - antiXa aktivita
ARR index (aldosteron/renin)
Arterio-venózní diference kyslíku
ASCA -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA
ASCA -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA
ASCA -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA (titr)
ASCA -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG
ASCA -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG
Asenapin
Asenapin*
Askorbát -> Vitamin C
Askorbát (kvalitativně) -> Vitamin C (kvalit.)
Askorbová kyselina -> Vitamin C
ASLO -> Anti-streptolysin O
ASN -> Asparagin
ASP -> Aspartát
Asparagin
Asparagin/kreatinin
Aspartát
Aspartát/kreatinin
aspartáttransamináza -> AST
AspT -> AST
AST
AST cytosolová
AST mitochondriální
Astrovirus
ATG -> Anti-TG IgG
ATIII -> Antitrombin - hmot. konc.
Atriální natriuretický peptid -> ANP
AUC (MPA, CYA)
AUC (MPA, TAC)
Australský antigen -> HBsAg
Australský antigen (konfirmace) -> HBsAg (konfirmace)
Autohemolýza
Autohemolýza s ATP -> Hemolýza ATP inhibovaná
Autohemolýza s glukózou -> Hemolýza glukózou inhibovaná
Autoprotilátky proti inzulínu -> Anti-insulin
Autoprotilátky proti ovariální tkáni -> Anti-ovarium
Autoprotilátky proti receptorům TSH (TRAK) -> Anti-TSH receptor
Autoprotilátky proti tkáni nadledvin - I. vrstva -> Anti-adrenální tkáň I.
Autoprotilátky proti tkáni nadledvin - II. vrstva -> Anti-adrenální tkáň II.
Autoprotilátky proti tkáni nadledvin - III. vrstva -> Anti-adrenální tkáň III.
Autoprotilátky proti tkáni nadledvin - IV. vrstva -> Anti-adrenální tkáň IV.
Autoprotilátky proti tkáni příštitné žlázy -> Anti-paratyreoidea
Autoprotilátky proti tkáni štítné žlázy -> Anti-tyreoidea
Autoprotilátky proti tkáním okohybných svalů -> Anti-okohybné svaly
Autoprotilátky proti vlasovým folikulům -> Anti-vlasové folikuly
avDO2 -> Arterio-venózní diference kyslíku
B-lymfocyty
B12 aktivní -> Holotranskobalamin
BAIB -> Beta-aminoizobutyrát
Bakterie
Bakterie semikvantitativně
Bakterie tyč. semikvantitativně
Bakterie tyčovité kvalitativně
BALA -> Beta-alanin
Barbiturany -> Barbituráty*
Barbiturany -> Barbituráty
Barbiturany (průkaz) -> Barbituráty (průkaz)
Barbituráty
Barbituráty (průkaz)
Barbituráty*
Barometrický tlak -> Vzduch (tlak)
Barvivo v erytrocytu -> Hemoglobin (MCH)
Base excess
Base excess(Ecf) -> Base excess(ECT)
Base excess(ECT)
Basofily -> Bazofily
Basophilic granulocytes -> Bazofily
Bazofil aktiv. Dermatophagoides pteronissinus
Bazofil aktiv. Dermatophagoides pteronissinus*
Bazofil aktivovaný Alternaria alternata
Bazofil aktivovaný Alternaria alternata*
Bazofil aktivovaný arašídem
Bazofil aktivovaný arašídem*
Bazofil aktivovaný banánem
Bazofil aktivovaný banánem*
Bazofil aktivovaný celerem
Bazofil aktivovaný celerem*
Bazofil aktivovaný černým pepřem
Bazofil aktivovaný černým pepřem*
Bazofil aktivovaný Dermatophagoides farinae
Bazofil aktivovaný Dermatophagoides farinae*
Bazofil aktivovaný epiteliemi kočky
Bazofil aktivovaný epiteliemi kočky*
Bazofil aktivovaný epiteliemi psa
Bazofil aktivovaný epiteliemi psa*
Bazofil aktivovaný jablkem
Bazofil aktivovaný jablkem*
Bazofil aktivovaný kiwi
Bazofil aktivovaný kiwi*
Bazofil aktivovaný krabem
Bazofil aktivovaný krabem*
Bazofil aktivovaný lískovým ořechem
Bazofil aktivovaný lískovým ořechem*
Bazofil aktivovaný mrkví
Bazofil aktivovaný mrkví*
Bazofil aktivovaný paprikou
Bazofil aktivovaný paprikou*
Bazofil aktivovaný rajčetem
Bazofil aktivovaný rajčetem*
Bazofil aktivovaný vaječným bílkem
Bazofil aktivovaný vaječným bílkem*
Bazofil aktivovaný včelou medonosnou (Apis mellifera)
Bazofil aktivovaný včelou medonosnou (Apis mellifera)*
Bazofil aktivovaný vosou (Vespula spp.)
Bazofil aktivovaný vosou (Vespula spp.)*
Bazofilní erytroblast -> Normoblast bazofilní
Bazofilní granulocyty -> Bazofily
Bazofilní megaloblast -> Megaloblast bazofilní
Bazofilní metamyelocyty
Bazofilní myelocyty
Bazofilní normoblast -> Normoblast bazofilní
Bazofilní řada - BM
Bazofilní segmenty
Bazofilní tyče
Bazofily
Bence-Jones protein
Benzoát
Benzodiazepiny
Benzodiazepiny (průkaz)
Benzodiazepiny*
Benzoová kyselina -> Benzoát
Beta HCG -> hCG beta podjednotka
Beta trace protein -> Beta-trace protein
Beta-1-globulin
Beta-1-globulin semikvant.
Beta-2-globulin
Beta-2-globulin semikvant.
Beta-2-mikroglobulin
Beta-2-mikroglobulin/kreatinin
Beta-alanin
Beta-alanin/kreatinin
Beta-aminoizobutyrát
Beta-amyloid
beta-CrossLaps -> Telopeptid kolagenu CTx-beta
beta-CrossLaps -> Telopeptid CTx-beta(mass)
Beta-globulin
Beta-karoten
Beta-ketothioláza -> Beta-oxothioláza
Beta-lipoproteiny
Beta-oxothioláza
Beta-trace protein
Bikarbonát -> HCO3
Bikarbonát aktuální -> HCO3 aktuální
Bikarbonát standardní -> HCO3 standardní
Bílé krvinky -> Leukocyty
Bílé krvinky -> Leukocyty
Bílé krvinky -> Leukocyty
Bílé krvinky -> Leukocyty*
Bilirubin - průkaz
Bilirubin celkový
Bilirubin konjugovaný
Bilirubin přímý -> Bilirubin konjugovaný
Bilirubin semikvantitativně
Bílkovina celková -> Protein celkový
BIOPSIE vyšetření
Biopterin celkový
Biopterin celkový/kreatinin
Biotinidasa -> Biotinidáza
Biotinidasa kvalitativně -> Biotinidáza kvalitativně
Biotinidáza
Biotinidáza kvalitativně
BK virus (DNA)
Blood -> Krev
BNP
BNP (hmot. konc.)*
Body mass index -> Tělo-Body mass index
Bone Gla protein -> Osteokalcin (SC)
Bone Gla protein -> Osteokalcin
Brain natriuretic peptide -> BNP
Brain natriuretic peptide -> BNP (hmot. konc.)*
Brandtova zkouška -> Cystin semikvantitativně
Branching enzyme -> Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza
Brushit
BTD -> Biotinidáza
BTD kvalitativně -> Biotinidáza kvalitativně
BTL
Buněčná skladba -> Buňky
Buňky
Buňky cCD22+
Buňky cCD3+
Buňky CD10+
Buňky CD10+/CD2+
Buňky CD10+/CD38+
Buňky CD103+
Buňky CD117+
Buňky CD11a+
Buňky CD11b+
Buňky CD11c+
Buňky CD122+
Buňky CD13+
Buňky CD13+/CD15+
Buňky CD13+/CD33+
Buňky CD138+
Buňky CD14+
Buňky CD14+/CD16+
Buňky CD14+/CD33+
Buňky CD14+/CD38+
Buňky CD14+/HLA DR+
Buňky CD14+/HLA-DR+
Buňky CD15+
Buňky CD15+/CD16+
Buňky CD15+/CD30+
Buňky CD15+/CD33+
Buňky CD152+
Buňky CD154+
Buňky CD16+
Buňky CD16+/CD64+
Buňky CD17+
Buňky CD18+
Buňky CD18+/CD11a+
Buňky CD18+/CD11b+
Buňky CD18+/CD11c+
Buňky CD19+
Buňky CD19+/CD10+
Buňky CD19+/CD11c+
Buňky CD19+/CD23+
Buňky CD19+/CD25+
Buňky CD19+/CD34+
Buňky CD19+/CD40+
Buňky CD19+/CD56+
Buňky CD19+/CD69+
Buňky CD19+/CD71+
Buňky CD19+/CD86+
Buňky CD19+/CD95+
Buňky CD19+/kappa+
Buňky CD19+/lambda+
Buňky CD1a+
Buňky CD2+
Buňky CD2+/CD25+
Buňky CD2+/CD3+
Buňky CD2+/CD4+
Buňky CD2+/CD8+
Buňky CD20+
Buňky CD20+/CD11c+
Buňky CD20+/CD25+
Buňky CD20+/CD38+
Buňky CD20+/CD5+
Buňky CD20+/CD62L+
Buňky CD20+/CD79b+
Buňky CD20+/kappa+
Buňky CD20+/lambda+
Buňky CD20+/sIgM+
Buňky CD21+
Buňky CD22+
Buňky CD22+/CD11c+
Buňky CD22+/CD38+
Buňky CD22+/sIgM+
Buňky CD23+
Buňky CD24+
Buňky CD25+ Neaktuální
Buňky CD25+
Buňky CD25+/CD3+
Buňky CD26+
Buňky CD27+
Buňky CD28+
Buňky CD29+
Buňky CD3+
Buňky CD3+ Neaktuální
Buňky CD3+/CD11a+
Buňky CD3+/CD152+
Buňky CD3+/CD16+
Buňky CD3+/CD19+
Buňky CD3+/CD25+
Buňky CD3+/CD25+
Buňky CD3+/CD30+
Buňky CD3+/CD38+
Buňky CD3+/CD4+
Buňky CD3+/CD45RA+
Buňky CD3+/CD45RO+
Buňky CD3+/CD56+
Buňky CD3+/CD69+
Buňky CD3+/CD71+
Buňky CD3+/CD8+
Buňky CD3+/CD80+
Buňky CD3+/CD95+
Buňky CD3+/HLA-DR+
Buňky CD3+/TCR alfa, beta
Buňky CD3+/TCR gama, delta
Buňky CD3-/CD16+/CD56+
Buňky CD3-/CD56+
Buňky CD30+
Buňky CD31+
Buňky CD32+
Buňky CD33+
Buňky CD33+/CD13+
Buňky CD33+/CD7+
Buňky CD33+/HLA-DR+
Buňky CD34+
Buňky CD34+/CD33+
Buňky CD36+
Buňky CD36+/CD14+
Buňky CD36+/glyA+
Buňky CD37+
Buňky CD38+
Buňky CD38+/138+/45+
Buňky CD38+/138+/56+
Buňky CD38+/CD13+
Buňky CD38+/CD138+
Buňky CD38+/CD19+
Buňky CD38+/CD33+
Buňky CD38+/CD45+
Buňky CD38+/CD56+
Buňky CD38+/HLA-DR+
Buňky CD38+/kappa+
Buňky CD38+/lambda+
Buňky CD38+/sIgM+
Buňky CD4+
Buňky CD4+ Neaktuální
Buňky CD4+/CD122+
Buňky CD4+/CD25+
Buňky CD4+/CD28+
Buňky CD4+/CD38+
Buňky CD4+/CD40l
Buňky CD4+/CD69+
Buňky CD4+/CD8+
Buňky CD4+/CD95+
Buňky CD4+/HLA DR+
Buňky CD40+
Buňky CD40+/CD40l+
Buňky CD40L+
Buňky CD41+
Buňky CD42+
Buňky CD42a+
Buňky CD42b+
Buňky CD43+
Buňky CD44+
Buňky CD45+
Buňky CD45+/CD56+
Buňky CD45RA+
Buňky CD45RA+/CD4+
Buňky CD45RO+
Buňky CD45RO+/CD4+
Buňky CD49+
Buňky CD5+
Buňky CD5+/CD19+
Buňky CD50+
Buňky CD54+
Buňky CD54+/CD138+/CD45+
Buňky CD54+/CD138+/CD56+
Buňky CD54+/CD38+
Buňky CD56+
Buňky CD57+
Buňky CD58+
Buňky CD59+
Buňky CD6+
Buňky CD61+
Buňky CD62+
Buňky CD62L+
Buňky CD62l+/CD4+
Buňky CD63+
Buňky CD64+
Buňky CD65+
Buňky CD66b+
Buňky CD66c+
Buňky CD69+
Buňky CD7+
Buňky CD7+/CD2+
Buňky CD7+/CD4+
Buňky CD71+
Buňky CD79a+
Buňky CD79b+
Buňky CD8+
Buňky CD8+ Neaktuální
Buňky CD8+/CD11b+
Buňky CD8+/CD20+
Buňky CD8+/CD25+
Buňky CD8+/CD28+
Buňky CD8+/CD28-
Buňky CD8+/CD38+
Buňky CD8+/CD57+
Buňky CD8+/CD69+
Buňky CD8+/CD95+
Buňky CD8+/HLA DR+
Buňky CD8+/TCR gama, delta
Buňky CD80+
Buňky CD83+
Buňky CD86+
Buňky CD9+
Buňky CD90+
Buňky CD94+
Buňky CD95+
Buňky CD95+/CD45+
Buňky CDHLA-DR+/CD13+
Buňky CDMDR gp170+
Buňky cIgM+
Buňky ckappa+
Buňky ckappa+/mCD19+
Buňky clambd+/mCD19+
Buňky clambda+
Buňky dlaždicového epitelu, kvalitativně
Buňky dlaždicového epitelu, kvantitativně
Buňky dlaždicového epitelu, semikvantitativně
Buňky epitelové semikvantitativně Neaktuální
Buňky epitelové, nerozlišeno Neaktuální
Buňky FMC7+
Buňky glyA+
Buňky glyA+/CD59+
Buňky HLA-DR+
Buňky HLA-Dr+/CD3+
Buňky kappa+
Buňky kappa+/lambda+
Buňky lambda+
Buňky LE -> LE buňky
Buňky MPO+
Buňky MPO+/CD13+
Buňky MPO+/CD33+
Buňky MPO+/CD34+
Buňky NK
Buňky NK -> Buňky CD3-/CD16+/CD56+
Buňky přech. epitelu bazální, kvalitativně
Buňky přech. epitelu bazální, kvantitativně
Buňky přech. epitelu bazální, semikvant.
Buňky přechodného epitelu povrchové, kvalitativně
Buňky přechodného epitelu povrchové, kvantitativně
Buňky přechodného epitelu povrchové, semikvantitativně
Buňky přechodného epitelu, kvalitativně
Buňky přechodného epitelu, kvantitativně
Buňky přechodného epitelu, semikvantitativně
Buňky renální tubulární, kvalitativně
Buňky renální tubulární, kvantitativně
Buňky renální tubulární, semikvantitativně
Buňky sIgM+
Buňky TCR-alfa/beta+
Buňky TCR-gama/delt+
Buňky TdT+
BUP průkaz -> Buprenorfin průkaz
Buprenorfin průkaz
Busulfan
Busulfan*
Butyrát
Butyrobetain -> Karnitin volný
C vitamin -> Vitamin C
C-ANCA IgG
C-ANCA IgG (titr)
C-peptid
C-reaktivní protein
C1 inhibitor (funkční test)
C1 inhibitor esterázy
C1Q složka komplementu
C2 složka komplementu
C3 složka komplementu
C4 složka komplementu
C5 složka komplementu
Ca
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
CA 50
CA 549
CA 72-4
Ca ionizované
Ca++/pH 7,40
Ca/kreatinin
Ca/Mg
CAE -> Chloracetátesteráza
Cachectin -> TNF alfa
Calcium -> Ca
Calculus -> Konkrement
Calculus -> Konkrement (kvalita)
cAMP
Cannabinoidy -> Kanabinoidy
CBA R -> von Willebrandův faktor - CBA - poměr
Cd
CDT -> Transferin (CDT)
CEA
Celková bílkovina -> Protein celkový
Celkový E2 -> Estradiol
Celkový tau protein
Celulární skladba -> Buňky
Centrum kamene -> Popis jádra
Cerebrin 28 -> Beta-trace protein
Ceruloplasmin -> Ceruloplazmin
Ceruloplazmin
cGMP
CIK vazba C1q
Cir. imunitní komplexy
Cis-4-decenát
Cis-9-oktadecenát
Cis-9-oktadecenová kyselina -> Cis-9-oktadecenát
Citalopram
Citalopram*
Citrát
Citrát/kreatinin
Citrátsyntáza
Citrátsynthasa -> Citrátsyntáza
Citronová kyselina Neaktuální
Citrulin
Citrulin/kreatinin
CK
CK BB
CK MB
CK MB mass
CK MM
CK19 -> CYFRA 21-1
CKP -> CK
Cl
Cl korigované
Cl/P koeficient
Clear. bezelektrolytové vody
Clear. bezelektrolytové vody korig.
Clear. bezsol. vody efekt.
Clear. bezsol. vody efekt. korig.
Clear. bezsolutové vody
Clear. bezsolutové vody korig.
Clear. Ca
Clear. Cl
Clear. efektivních solutů
Clear. efektivních solutů korig.
Clear. elektrolytová
Clear. elektrolytová korig.
Clear. inulinu
Clear. inulinu korig.
Clear. K
Clear. kreatininu
Clear. kreatininu korig.
Clear. kreatininu odhad
Clear. kreatininu odhad
Clear. Li
Clear. močoviny
Clear. Na
Clear. osmolální
Clear. osmolální korig.
Clear. P
Clear. urátu
Clearance Ca -> Clear. Ca
Clearance Cl -> Clear. Cl
Clearance draslíku -> Clear. K
Clearance chloridu -> Clear. Cl
Clearance K -> Clear. K
Clearance lithného kationu -> Clear. Li
Clearance Na -> Clear. Na
Clearance natria -> Clear. Na
Clearance sodíku -> Clear. Na
Clearance vápníku -> Clear. Ca
Clobazam -> Klobazam*
Clobazam -> Klobazam
Clomipramin -> Klomipramin*
Clomipramin -> Klomipramin
Clonazepam -> Klonazepam*
Clonazepam -> Klonazepam
Clot lysis time -> Fibrinolytická aktivita
Co
CO2 -> Oxid uhličitý
Cobalamin -> Vitamin B12* Neaktuální
Cobalamin -> Vitamin B12
Coeruloplasmin -> Ceruloplazmin
Collagen binding activity -> von Willebrandův faktor - CBA - poměr
Compound F -> Kortizol
Copeptin
Cr
Cross match HLA
Cross match HLA FACS-B
Cross match HLA FACS-T
CRP -> C-reaktivní protein
CRP -> hsC-reaktivní protein
CT vyšetření
ctO2 -> Kyslík (ctO2)
Cu
CVK Fe -> Vazebná kapacita Fe
Cyfra -> CYFRA 21-1
CYFRA 21-1
Cyklický adenozinmonofosfát -> cAMP
Cyklický guanozinmonofosfát -> cGMP
Cyklosporin A
Cyklosporin A*
Cystathionin
Cystathionin/kreatinin
Cystatin C
Cystein
Cysteinylglycin
Cystin
Cystin semikvantitativně
Cystin/kreatinin
Cytogenetická vyšetření
Cytogenetická vyšetření rutinní
Cytokeratin 18
Cytologická vyšetření rutinní
CYTOLOGIE - gynekologické vyšet.
CYTOLOGIE - urologické vyšetření
CYTOLOGIE vyšetření
Čas sběru
Čas sběru v minutách
Čas sběru v sekundách
Červená řada - BM
Červené krvinky -> Erytrocyty
Červené krvinky -> Erytrocyty
Čpavek -> Amoniak
Čtvrtá složka jádra Neaktuální
Čtvrtá složka na řezu Neaktuální
Čtvrtá složka povrchu Neaktuální
Čtvrtá vrstva, 1. složka Neaktuální
Čtvrtá vrstva, 2. složka Neaktuální
Čtvrtá vrstva, 3. složka Neaktuální
Čtvrtá vrstva, 4. složka Neaktuální
Čtvrtá vrstva, 5. složka Neaktuální
D Dimery
D Dimery (FEU)
D Dimery (FEU) semikvantitativně
D Dimery semikvantitativně
D Dimery-kontrola Neaktuální
D-Galaktosa -> Galaktóza
D-Galaktóza -> Galaktóza
D-glycerát -> Glycerát
D-xylosa -> Xylóza
D-xylóza -> Xylóza
Dacieho test -> Autohemolýza
Dahlit -> Karbonátapatit
DAO -> Diaminooxidáza
Dasatinib
Deethylamiodaron Neaktuální
Deethylamiodaron* Neaktuální
Deetylizo+izokoproforfyrin
Dehydratáza kyseliny 5-aminolevulové -> ALA dehydratáza
Dechový test s 13-C močovinou -> Helicobacter pylori UBT
Dekanát
delta-aminolevulát -> 5-aminolevulát/kreatinin
delta-aminolevulát -> 5-aminolevulát
Den menstruačního cyklu
Deoxyadenozin
Deoxyadenozin/kreatinin
Deoxyfruktosyl hemoglobin -> Hemoglobin A1c(DOF)
Deoxyguanozin
Deoxyguanozin/kreatinin
Deoxyhemoglobin
Deoxyinozin
Deoxyinozin/kreatinin
Deoxypyridinolin celkový
Deoxypyridinolin celkový/kreatinin
Deoxypyridinolin volný
Deoxypyridinolin volný/kreatinin
Desethylamiodaron
Desethylamiodaron*
Desipramin Obsoletní
Desmetylamiodaron Neaktuální
Desmetylamiodaron* Neaktuální
Destičkový hematokrit -> Trombokrit
Desurol -> Oxolínová kyselina
DG 1. dle MKN10 hlavní
DG 2. dle MKN10
DG 3. dle MKN10
DG 4. dle MKN10
DG 5. dle MKN10
DG 6. dle MKN10
DG 7. dle MKN10
DG 8. dle MKN10
DHEA nekonjugovaný
DHEA-SO4 -> DHEA-sulfát
DHEA-sulfát
Diabetický soubor
Diaminooxidáza
Diazepam
Diazepam*
Dieta před odběrem
Diferenciální rozpočet
Digitoxin Obsoletní
Digitoxin* Obsoletní
Digoxin
Digoxin*
Dihydropteridinreduktasa -> Dihydropteridinreduktáza
Dihydropteridinreduktáza
Dihydrotestosteron
Dihydroxyfenylacetát -> 3,4-dihydroxyfenylacetát
Dihydroxyfenylalanin -> 3,4-dihydroxyfenylalanin
Dikarboxyporfyriny celkové
Dilute Russel viper ven. t. - k.
Dilute Russel viper venom test
Disopyramid
Disopyramid*
Distribuční šíře dle denzity trombocytů -> Trombocyty (PCDW)
Distribuční šíře dle suché masy trombocytů -> Trombocyty (PMDW)
Disulfidy
Dittmarit
Diuréza -> Objem
Dlaždicové epitelie -> Buňky dlaždicového epitelu, kvantitativně
DNA Acinetobacter baumannii
DNA adenoviru
DNA Aspergillus fumigatus
DNA Blastocystis hominis
DNA Bordetella parapertussis
DNA Bordetella pertussis
DNA Borrelia species
DNA Candida albicans
DNA Candida glabrata
DNA Candida krusei
DNA Candida parapsilosis
DNA Candida species
DNA Candida tropicalis
DNA Citrobacter freundii
DNA Clostridium difficile - binární toxin
DNA Clostridium difficile - delece TdC
DNA Clostridium difficile - GDH
DNA Clostridium difficile - toxin A
DNA Clostridium difficile - toxin B
DNA Coxiella burnetii
DNA Cryptococcus neoformans
DNA Cryptosporidium sp.
DNA Cyclospora cayetanensis
DNA cytomegaloviru
DNA cytomegaloviru (kvant.)
DNA Diantamoeba fragilis
DNA EBV -> DNA viru Epstein-Baarové
DNA Entamoeba histolytica
DNA Enterobacteriaceae
DNA Enterococcus faecalis
DNA Enterococcus faecium
DNA Enterococcus spp.
DNA Escherichia coli
DNA Escherichia coli (beta-glucuronidase gene)
DNA Gardnerella vaginalis
DNA Giardia lamblia
DNA Haemophillus ducreyi
DNA Haemophilus influenzae
DNA HPV nízkorizikové
DNA HPV vysokorizikové
DNA Chlamydia psittaci
DNA Chlamydia species
DNA Chlamydia trachomatis
DNA Chlamydophilla pneumoniae
DNA Klebsiella spp.
DNA Legionella longbeachae
DNA Legionella pneumophila
DNA Listeria monocytogenes
DNA Methicillin-resistance gene
DNA Moraxella catarrhalis
DNA Mycobacterium tuberculosis
DNA Mycobacterium tuberculosis complex
DNA Mycoplasma genitalium
DNA Mycoplasma hominis
DNA Mycoplasma pneumoniae
DNA Neisseria gonorrhoeae
DNA Neisseria meningitidis
DNA Neisseria meningitidis B
DNA Neisseria meningitidis C
DNA Pneumocystis jiroveci
DNA Proteus mirabilis
DNA Pseudomonas aeruginosa
DNA Staphyloccus aureus
DNA Staphylococcus spp.
DNA Streptoccocus pneumoniae
DNA Streptococcus agalactiae
DNA Streptococcus specific gene
DNA Treponma pallidum
DNA Trichomonas vaginalis
DNA Ureaplasma parvum
DNA Ureaplasma urealyticum
DNA Vancomycin resistance gene A
DNA Vancomycin resistance gene B
DNA viru Epstein-Baarové
DNA viru Epstein-Baarové (kvant)
DNA viru Epstein-Baarové (počet)
DNA viru Epstein-Baarové (výpočet)
DNA viru hepatitidy B
DNA viru hepatitidy B (kvant.)
DNA viru Herpes simplex 1
DNA viru Herpes simplex 1+2
DNA viru Herpes simplex 2
DNA viru HHV6
DNA viru varicella-zoster
DNT -> DNT - APTT pacienta
DNT -> DNT - koagulace ovlivněná LA
DNT - APTT pacienta
DNT - koagulace ovlivněná LA
DNT - pacienta
DNT - pacienta (fosfolipidy)
DNT - pacienta (fyz. roztok)
DNT - rozdíl časů 1
DNT - rozdíl časů 2
Dodekanát
DOF hemoglobin -> Hemoglobin A1c(DOF)
Donepezil
Donepezil*
Dopamin
Doxepin Obsoletní
dPT -> dPT screening
dPT - normalizovaný poměr
dPT konfirmace
dPT konfirmace R
dPT ratio -> dPT screen R
dPT screen R
dPT screening
DPTscreen směs 1+1 - LCA
Draslík -> K
Drť (amorf., kval.)
Drť (amorfní)
Druhá složka jádra Neaktuální
Druhá složka na řezu Neaktuální
Druhá složka povrchu Neaktuální
Druhá vrstva, 1. složka Neaktuální
Druhá vrstva, 2. složka Neaktuální
Druhá vrstva, 3. složka Neaktuální
Druhá vrstva, 4. složka Neaktuální
Druhá vrstva, 5. složka Neaktuální
DRVVTscreen směs 1+1 - LCA
Duffy systém - Fy a
Duffy systém - Fy b
Dulcit -> Galaktitol
Dusitany (detekce) -> Nitrity (průkaz)
Dusitany - semikvantitativní stanovení -> Nitrity semikvant.
E vitamin -> Tokoferol
E-rozety
E-selectin
E2 -> Estradiol
ECP
Edoxaban - antiXa aktivita
eGFR (CKD-EPI 2009) -> eGFR (CKD-EPI kreat.)
eGFR (CKD-EPI 2012) -> eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)
eGFR (CKD-EPI 2012) -> eGFR (CKD-EPI cystatin C)
eGFR (CKD-EPI cystatin C)
eGFR (CKD-EPI kreat.)
eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)
eGFR (Cockroft Gault)
eGFR (EBPG korig.)
eGFR (EBPG nekorig.)
eGFR (Lund-Malmo)
eGFR (MDRD 1p)
eGFR (MDRD 3p)
eGFR (MDRD 6p) -> eGFR (MDRD 3p)
eGFR (Schwartz děti do 1 roku)
eGFR (Schwartz děti nad 1 rok)
ELAM-1 -> E-selectin
Elastáza
Elastáza pankreatická
Elastáza-1 -> Elastáza pankreatická
Elektroforéza izoenzymů v plazmě
Elektroforéza izoenzymů v séru
Elektroforéza lipoprot. v plazmě
Elektroforéza lipoprot. v séru
Elektroforéza proteinů v likvoru
Elektroforéza proteinů v moči
Elektroforéza proteinů v plazmě
Elektroforéza proteinů v séru
ELF -> ELF skóre
ELF skóre
Eliquis -> Apixaban - antiXa aktivita
Emis.max.plazm.porfyrinů
Endogenní chromogén -> Kreatinin
Endothelial leucocyte adhesion molecule-1 -> E-selectin
Enoláza specifická pro neurony -> NSE
Enterobius vermicularis -> Roup dětský
Eosinofily -> Eozinofily
Eosinophilic granulocytes -> Eozinofily
Eozinofilní granulocyty -> Eozinofily
Eozinofilní metamyelocyt
Eozinofilní myelocyty
Eozinofilní řada - BM
Eozinofilní segmenty
Eozinofilní tyče
Eozinofily
Epinefrin -> Adrenalin
Epinefrin -> Adrenalin (klonidin, +180)*
Epinefrin -> Adrenalin (klonidin, +0)*
Epitelie -> Buňky epitelové, nerozlišeno Neaktuální
Epitelie - semikvantitativně -> Buňky epitelové semikvantitativně Neaktuální
Epitelie dlaždicové kvalitativně -> Buňky dlaždicového epitelu, kvalitativně
Epitelie dlaždicovité -> Buňky dlaždicového epitelu, kvantitativně
Epitelie dlaždicovité - semikvantitativně -> Buňky dlaždicového epitelu, semikvantitativně
Epitelie kulaté -> Buňky přechodného epitelu, kvantitativně
Epitelie kulaté kvalitativně -> Buňky přechodného epitelu, kvalitativně
Epitelie kulaté semikvantitativně -> Buňky přechodného epitelu, semikvantitativně
Epitelové buňky -> Buňky epitelové, nerozlišeno Neaktuální
Epitestosteron
ERC obsahující HBF
Erlosamidum -> Lacosamid*
Erlosamidum -> Lacosamid
Erythropoetin -> Erytropoetin
Erythropoietin -> Erytropoetin
Erytroblasty -> Normoblasty (periferní krev)
Erytroblasty -> Normoblasty (periferní krev a.)
Erytrocyt (MCV)
Erytrocyty
Erytrocyty
Erytrocyty (glomerul.)
Erytrocyty (hematokrit)
Erytrocyty (RDW)
Erytrocyty (RDW-SD)
Erytrocyty čerstvé
Erytrocyty kvalitativně
Erytrocyty morušovité
Erytrocyty s Heinzovými tělísky
Erytrocyty s protilátkou
Erytrocyty semikvant.
Erytrocyty senzibilizované (kval.)
Erytrocyty senzibilizované (semikvant.)
Erytropoetin
Escitalopram
Escitalopram*
Eslikarbazepin
Eslikarbazepin*
Eslikarbazepin-acetát -> Eslikarbazepin*
Eslikarbazepin-acetát -> Eslikarbazepin
Esteráza nesp.+butyrát+NaF
Esteráza nespec.
Esteráza nespec.+butyr.
Esteráza nespec.+NaF
Estradiol
Estradiol/kreatinin
Estriol celkový
Estriol volný
Estrogenové receptory
Estrogeny Obsoletní
Estron
Etanol
Etanol (hmot.konc.) Neaktuální
Etanol (hmotnostní koncentrace)*
Etanolamin
Etanolamin -> 2-aminoetanol
Etanolamin/kreatinin
Ethanol -> Etanol (hmot.konc.) Neaktuální
Ethanol -> Etanol (hmotnostní koncentrace)*
Ethanol -> Etanol
Ethosuximid
Ethosuximid*
Ethylalkohol -> Etanol (hmotnostní koncentrace)*
Etylalkohol -> Etanol (hmot.konc.) Neaktuální
Etylalkohol -> Etanol
Etylmalonát
Etylmalonát/kreatinin
Euglobulin lysis time -> Euglobulinová lýza
Euglobulinová lýza
Everolimus
Everolimus*
Exkrece H+ Neaktuální
Exkreční frakce AMS -> Frakční exkrece AMS
Exkreční frakce Ca -> Frakční exkrece Ca
Exkreční frakce Cl -> Frakční exkrece Cl
Exkreční frakce K -> Frakční exkrece K
Exkreční frakce K adekvátní -> Frakční exkrece K adekvátní
Exkreční frakce Mg -> Frakční exkrece Mg
Exkreční frakce Na -> Frakční exkrece Na
Exkreční frakce Na adekvátní -> Frakční exkrece Na adekv.
Exkreční frakce osmolální -> Frakční exkrece osmolální
Exkreční frakce P -> Frakční exkrece P
Exkreční frakce urátu -> Frakční exkrece urátu
Exkreční frakce urey -> Frakční exkrece urey
Exkreční frakce vody -> Frakční exkrece vody
Extáze -> MDMA (průkaz)
Extracelulární Fe
F
FACS B-lymfocyty -> Cross match HLA FACS-B
FACS T-lymfocyty -> Cross match HLA FACS-T
Fagocytární aktivita
Fagocytární index
Fagocyty
Faktor I -> Fibrinogen
Faktor II Neaktuální
Faktor II
Faktor II - kontrola Neaktuální
Faktor II gen
Faktor IX Neaktuální
Faktor IX
Faktor IX - antigen
Faktor IX - kontrola Neaktuální
Faktor stabilizující fibrin -> Faktor XIII
Faktor stabilizující fibrin -> Faktor XIII - kontrola Neaktuální
Faktor stabilizující fibrin -> Faktor XIII - indukce stability
Faktor V Neaktuální
Faktor V
Faktor V - kontrola Neaktuální
Faktor V - Leiden -> APC-rezistence - Hyphen
Faktor V gen
Faktor VII Neaktuální
Faktor VII
Faktor VII - kontrola Neaktuální
Faktor VIII Neaktuální
Faktor VIII
Faktor VIII - kontrola Neaktuální
Faktor X Neaktuální
Faktor X
Faktor X - kontrola Neaktuální
Faktor XI Neaktuální
Faktor XI
Faktor XI - kontrola Neaktuální
Faktor XII Neaktuální
Faktor XII
Faktor XII - kontrola Neaktuální
Faktor XIII
Faktor XIII - aktivita
Faktor XIII - aktivita*
Faktor XIII - indukce stability
Faktor XIII - kontrola Neaktuální
Faktor XIII - kvantita
Faktor XIII ind.stab.-kontrola Neaktuální
FDP
FDP - kontrola Neaktuální
Fe
Fencyklidin
Fencyklidin (průkaz)
Fenobarbital
Fenobarbital*
Fenol
Fenotyp Rh -> Antigeny Rh na erytrocytech
Fenylalanin
Fenylalanin semikvant.
Fenylalanin/kreatinin
Fenylpyruvát
Fenytoin
Fenytoin*
Feritin
Ferritin -> Feritin
Ferrum -> Fe
Fertilita
Fetoprotein -> Alfa-1-fetoprotein (arb.k.) Neaktuální
Fetoprotein -> Alfa-1-fetoprotein
FeVK -> Vazebná kapacita Fe
FFA -> Mastné kyseliny - volné
FGF23 -> Fibroblastový růstový faktor 23
Fibrin stabilizující faktor -> Faktor XIII - aktivita*
Fibrin stabilizující faktor - aktivita -> Faktor XIII - aktivita
Fibrin stabilizující faktor - kvantita -> Faktor XIII - kvantita
Fibrin/fibrinogen degradační produkty -> FDP
Fibrinogen
Fibrinogen - kontrola Neaktuální
Fibrinolytická aktivita
Fibrinové monomery -> Monomery fibrinu
Fibroblastový růstový faktor 23
Filtrace glomerulární odhad -> Clear. kreatininu odhad
Filtrace glomerulární odhad -> Clear. kreatininu odhad
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (Cockroft Gault)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (CKD-EPI kreat.)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (EBPG korig.)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (EBPG nekorig.)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (Lund-Malmo)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (MDRD 3p)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (MDRD 1p)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (Schwartz děti nad 1 rok)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (Schwartz děti do 1 roku)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (CKD-EPI cystatin C)
FiO2 -> Kyslík (FiO2)
FK 506 -> Takrolimus
FLC Kappa -> Ig/L-kappa free
FLC Kappa -> Ig/L-kappa free (mg/l)
FLC Lambda -> Ig/L-lambda free
FLC Lambda -> Ig/L-lambda free (mg/l)
Flekainid
Flekainid*
Flufenazin
Flufenazin*
Flunitrazepam Obsoletní
Flunitrazepam semikvant. Obsoletní
Fluoxetin
Fluoxetin*
Flupentixol
Flupentixol*
FM -> Monomery fibrinu
Folát
Folát* Neaktuální
Folikulární fáze
Folikulotropin -> Folitropin
Folitropin
Follitropin -> Folitropin
Formulář cytologického vyšetření
Formulář vrozených vývojových vad
Fosfát -> P
Fosfatasa alkalická -> ALP
Fosfatasa kyselá -> ACP Obsoletní
Fosfatasa kyselá -> ACP
Fosfatáza alkalická -> ALP
Fosfatáza alkalická jaterní -> ALP jaterní
Fosfatáza alkalická kostní -> ALP kostní
Fosfatáza alkalická kostní (protein) -> ALP kostní typ (protein)
Fosfatáza alkalická placentární -> ALP placentární
Fosfatáza alkalická střevní -> ALP střevní
Fosfatáza jaterní typ 1 -> ALP jaterní 1
Fosfatáza jaterní typ 2 -> ALP jaterní 2
Fosfatáza kyselá -> ACP Obsoletní
Fosfatáza kyselá -> ACP
Fosfatáza kyselá -> ACP (kvalitativně)
Fosfatáza kyselá - kostní typ -> ACP kostní Obsoletní
Fosfatáza kyselá - kostní typ -> ACP kostní
Fosfatáza kyselá - tartarát rezistentní -> ACP tartarát rezist. (kvalit.)
Fosfatáza kyselá prostatická -> ACP prostatická Obsoletní
Fosfatáza kyselá prostatická -> ACP prostatická
Fosfatáza kyselá prostatická (protein) -> ACP prostatická (protein)
Fosfoetanolamin
Fosfoetanolamin/kreatinin
Fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteiny -> Lp-PLA2
Fosfomonoesteráza kyselá -> ACP (kvalitativně)
Fosfor -> P
Fosfor anorganický -> P
Fosforečnan hořečnatoamonný.6H2O -> Krystaly struvitu
Fosforibosylpyrofosfátsyntetasa -> Fosforibosylpyrofosfátsyntetáza
Fosforibosylpyrofosfátsyntetáza
Fosforylasa-b-kinasa -> Fosforyláza-b-kináza
Fosforyláza-b-kináza
Fosforylovaný tau protein
Fragilita kapilár (stand.pl. 16cm2)
Fragilita kapilár - hodnocení
Fragmenty erytrocytů -> Schizocyty
Fragmenty F1+2
Frakc. clear. kreatininu "1"
Frakce velkých trobocytů -> Trombocyty (PLCR)
Frakční exkrece AMS
Frakční exkrece Ca
Frakční exkrece Cl
Frakční exkrece K
Frakční exkrece K adekvátní
Frakční exkrece Mg
Frakční exkrece močoviny -> Frakční exkrece urey
Frakční exkrece Na
Frakční exkrece Na adekv.
Frakční exkrece osmolální
Frakční exkrece P
Frakční exkrece urátu
Frakční exkrece urey
Frakční exkrece vody
Frakční saturace hemoglobinu kyslíkem -> Saturace frakční (podíl O2Hb)
Free Androgen Index -> Index volného testosteronu
Free Beta HCG -> hCG beta podjednotka - volná
Free E3 -> Estriol volný
Free Protein S -> Protein S volný (relativní čas) Neaktuální
Free PS -> Protein S volný (relativní čas) Neaktuální
FREE PSA -> PSA volný
free T3 -> T3 volný
free T4 -> T4 volný
Free testosterone -> Testosteron volný
Frontookcipitální obvod -> Tělo-obvod frontookcipitální
Fruktosamin -> Fruktózamin
Fruktóza (průkaz)
Fruktózamin
FSH -> Folitropin
fT3 -> T3 volný
fT4 -> T4 volný
Fumarát
Fumarát/kreatinin
Funkční saturace -> Saturace hemoglobinu kyslíkem
Furantoin Neaktuální
FVIIIR:RCo -> von Willebrandův faktor - funkce Neaktuální
FW Neaktuální
FW za 1 h
FW za 2 h
Fytanát
G:E poměr -> Poměr granulocytární a červené řady v nátěru KD
GABA -> 4-amino-n-butanoát
GADA -> Anti-GAD
Galaktitol
Galaktitol/kreatinin
Galaktosa -> Galaktóza
Galaktosa-1-fosfát -> Galaktóza-1-fosfát
Galaktosa-1-fosfát-uridyltransferasa -> Galaktóza-1-P-uridyltransferáza
Galaktóza
Galaktóza (průkaz)
Galaktóza-1-fosfát
Galaktóza-1-P-uridyltransferáza
Galectin-3
GALT -> Galaktóza-1-P-uridyltransferáza
Gama-globulin
Gama-globulin semikv.
Gama-glutamyltranspeptidáza -> GGT
Gama-GT -> GGT
Gama-GTP -> GGT
Gamma-trace protein -> Cystatin C
Gastrin (massc.) Obsoletní
Gc-globulin
Gelsolin
Gen SLCO1B1 c.521T>C; rs4149056
Gentamicin
Gentamicin*
Gentamicinsulfát
GFR -> Clear. kreatininu odhad
GFR -> Clear. kreatininu odhad
GFR -> eGFR (Cockroft Gault)
GFR -> eGFR (CKD-EPI kreat.)
GFR -> eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)
GFR -> eGFR (EBPG korig.)
GFR -> eGFR (EBPG nekorig.)
GFR -> eGFR (Lund-Malmo)
GFR -> eGFR (MDRD 3p)
GFR -> eGFR (MDRD 1p)
GFR -> eGFR (Schwartz děti nad 1 rok)
GFR -> eGFR (Schwartz děti do 1 roku)
GFR -> eGFR (CKD-EPI cystatin C)
GGT
GH -> STH
Glomerulární filtrace odhad -> Clear. kreatininu odhad
Glomerulární filtrace odhad -> Clear. kreatininu odhad
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (Cockroft Gault)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (CKD-EPI kreat.)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (EBPG korig.)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (EBPG nekorig.)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (Lund-Malmo)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (MDRD 3p)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (MDRD 1p)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (Schwartz děti nad 1 rok)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (Schwartz děti do 1 roku)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (CKD-EPI cystatin C)
Glukagon
Glukagon* Neaktuální
Glukokortik. receptory
Glukóza
Glukóza (oGTT, +0)*
Glukóza (oGTT, +120)*
Glukóza (oGTT, +60)*
Glukóza (průkaz)
Glukóza semikvant.
Glukózový index (Csf/P)
Glukózový index (Csf/S)
Glukózový profil Neaktuální
Glukózový toleranční test -> Tolerance glukózy Neaktuální
Glukuronidáza
Glutamát
Glutamát+glutamin
Glutamát/kreatinin
Glutamin
Glutamin/kreatinin
Glutarát
Glutarát/kreatinin
GlutarylCoA-dehydrogenáza
GlutarylkoenzymA-dehydrogenasa -> GlutarylCoA-dehydrogenáza
Glutathion
Glycerát
Glycerát/kreatinin
Glycerol
Glycin
Glycin/kreatinin
Glykemický profil -> Glukózový profil Neaktuální
Glykogen
Glykogen - PAS reakce
Glykohemoglobin Neaktuální
Glykohemoglobin -> Hemoglobin A1c
Glykokol -> Glycin
Glykolát
Glykolát/kreatinin
GLYKOREG
Glykovaný hemoglobin -> Glykohemoglobin Neaktuální
Glykovaný protein -> Fruktózamin
GMD
GMT -> GGT
GOT -> AST
GPT -> ALT
GPUT -> Galaktóza-1-P-uridyltransferáza
Gradient albuminu sérum - ascites
Granulocytární řada - BM
Granulocyty
Granulocyty fagocytující
Granulocyty fagocytující *
Granulocyty nezralé
Gravidita
GROW -> Granulocytární řada - BM
Growth hormone -> STH* Obsoletní
GSPX
H-tau protein -> Celkový tau protein
H2O -> Voda
Haemoglobin heat unstable -> Hemoglobin tepelně nestabilní
Haemoglobin heat unstable -> Hemoglobin tepelně nestabilní
Hageman faktor -> Faktor XII Neaktuální
Haloperidol
Haloperidol*
Hamburgerův sediment -> Morf. vyš. moči dle Hamburgera
Hamův test -> Hemolýza HCl indukovaná
Haptoglobin
Hartmanův test -> Hemolýza sacharózou indukovaná
Hash -> Kanabinoidy
Hb -> Hemoglobin
Hb A1 -> Hemoglobin A1
Hb A2 -> Hemoglobin A2
Hb abnormální -> Hemoglobin abnormální
Hb F -> Hemoglobin fetální
Hb nestabilní v izopropanolu
Hb nestabilní v izopropanolu
HbA1c -> Hemoglobin A1c
HBD
HBDH -> HBD
HBeAg
HbF - kontrola
HBsAg
HBsAg (konfirmace)
HBsAg kvantitativně
hCG
hCG (průkaz)
HCG beta -> hCG beta podjednotka
HCG beta (průkaz) -> hCG beta podjednotka (průkaz)
HCG beta free -> hCG beta podjednotka - volná
hCG beta podjednotka
hCG beta podjednotka (průkaz)
hCG beta podjednotka - volná
HCl
HCl celková -> HCl
HCO3
HCO3 aktuální
HCO3 standardní
hCT -> Kalcitonin
HCT -> Erytrocyty (hematokrit)
HCVAG
HDL cholesterol -> Cholesterol HDL
HE4
Heinz bodies -> Erytrocyty s Heinzovými tělísky
Heinzova tělíska -> Erytrocyty s Heinzovými tělísky
Helicobacter pylori
Helicobacter pylori UBT
Hematokrit -> Erytrocyty (hematokrit)
Hematokrit destičkový -> Trombokrit
Hemoglobin
Hemoglobin (hmot. obsah)
Hemoglobin (MCH)
Hemoglobin (MCHC)
Hemoglobin (MCHR)
Hemoglobin (průkaz)
Hemoglobin A1
Hemoglobin A1c
Hemoglobin A1c(DOF)
Hemoglobin A2
Hemoglobin abnormální
Hemoglobin efektivní
Hemoglobin fetální
Hemoglobin glykovaný -> Glykohemoglobin Neaktuální
Hemoglobin redukovaný -> Deoxyhemoglobin
Hemoglobin semikvant.
Hemoglobin tepelně nestabilní
Hemoglobin tepelně nestabilní
Hemoglobin-deriváty
Hemolýza ATP inhibovaná
Hemolýza glukózou inhibovaná
Hemolýza glycerolem indukovaná
Hemolýza HCl indukovaná
Hemolýza sacharózou indukovaná
Hemopexin
Hemopexin*
Heparin -> Nefrakcionovaný heparin
Heparin -> Nefrakcionovaný heparin - antiIIa aktivita
Heparin -> Nefrakcionovaný heparin - antiXa aktivita
Heparinem indukovaná trombocytopenie -> Anti-heparin/PF4 komplex
heparinem indukovná trombocytopenie -> Protilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l
heparinem indukovná trombocytopenie -> Protilátky proti komplexu PF4-heparin 0,5 kIU/l
heparinem indukovná trombocytopenie -> Protilátky proti komplexu PF4-heparin 1 kIU/l
HEPAT
HEPATM
Heptakarboxyporfyrin
Hexadecenát
Hexadekanát
Hexag. fosfolip. neutr. - APTT
Hexag. fosfolip. neutr.-rozdíl
Hexagonál. fosfolip. neutraliz.
Hexakarboxyporfyrin
HF-BF -> Vysoce fluorescenční buňky
HFB -> Vysoce fluorescenční buňky
HFBF -> Vysoce fluorescenční buňky
HFBF poměr -> Vysoce fluorescenční buňky (poměr)
HFE gen
Hg
hGH -> STH* Obsoletní
hGH -> STH
HGPRT -> Hypoxant.-guaninfosforibosyltr.
HIAA -> 5-hydroxyindolacetát
High sensitivity TnI -> Troponin I ultrasenzitivní
High sensitivity TnT -> Troponin T ultrasenzitivní
Hippurát
Hippurát/kreatinin
histamináza -> Diaminooxidáza
Histidin
Histidin/kreatinin
HIT -> Anti-heparin/PF4 komplex
HIT -> Protilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l
HIT -> Protilátky proti komplexu PF4-heparin 0,5 kIU/l
HIT -> Protilátky proti komplexu PF4-heparin 1 kIU/l
HLA Antigen A -> HLA-A
HLA Antigen A (derivováno z DNA typizace) -> HLA-A (deriv.)
HLA Antigen A (DNA typizace) -> HLA-A (DNA)
HLA Antigen B -> HLA-B
HLA Antigen B (derivováno z DNA typizace) -> HLA-B (deriv.)
HLA Antigen B (DNA typizace) -> HLA-B (DNA)
HLA Antigen C -> HLA-C
HLA Antigen C (DNA typizace) -> HLA-C (DNA)
HLA Antigen DPA1 (DNA typizace) -> HLA-DPA1 (DNA)
HLA Antigen DPB1 (DNA typizace) -> HLA-DPB1 (DNA)
HLA Antigen DQ -> HLA-DQ
HLA Antigen DQ (DNA typizace) -> HLA-DQ (DNA)
HLA Antigen DQA1 (DNA typizace) -> HLA-DQA1 (DNA)
HLA Antigen DQB1 (DNA typizace) -> HLA-DQB1 (DNA)
HLA Antigen DR -> HLA-DR
HLA Antigen DRB1 -> HLA-DRB1
HLA Antigen DRB1 (DNA typizace) -> HLA-DRB1 (DNA)
HLA Antigen DRB3 -> HLA-DRB3
HLA Antigen DRB3 (DNA typizace) -> HLA-DRB3 (DNA)
HLA Antigen DRB4 -> HLA-DRB4
HLA Antigen DRB4 (DNA typizace) -> HLA-DRB4 (DNA)
HLA Antigen DRB5 -> HLA-DRB5
HLA Antigen DRB5 (DNA typizace) -> HLA-DRB5 (DNA)
HLA Antigen DRw -> HLA-DRw
HLA B27
HLA-A
HLA-A (deriv.)
HLA-A (DNA)
HLA-B
HLA-B (deriv.)
HLA-B (DNA)
HLA-C
HLA-C (DNA)
HLA-DPA1 (DNA)
HLA-DPB1 (DNA)
HLA-DQ
HLA-DQ (DNA)
HLA-DQA1 (DNA)
HLA-DQB1 (DNA)
HLA-DR
HLA-DRB1
HLA-DRB1 (DNA)
HLA-DRB3
HLA-DRB3 (DNA)
HLA-DRB4
HLA-DRB4 (DNA)
HLA-DRB5
HLA-DRB5 (DNA)
HLA-DRw
Hlenová vlákna
Hlenová vlákna kvalitativně
Hmotnost aktuální
Hmotnost standardní
Hmotnost vzorku
HNP
HNP - rozdíl časů
HNP s PL
Hodnoc. cytoch. nálezu
Hodnoc. Fe v kost. dřeni
Hodnoc. Fe v likvoru
Holá jádra
Holotranscobalamin -> Holotranskobalamin
Holotranskobalamin
Homocystein
Homocystin
Homocystin/kreatinin
Homogentisát kvalitativně
Homovanilát
Homovanilát/kreatinin
Hopeit
Hormon stimulující folikuly -> Folitropin
hPL -> Placentární laktogen
HRF -> Retikulocyty (IRFH)
hs-cTnI -> Troponin I ultrasenzitivní
hs-cTnT -> Troponin T ultrasenzitivní
hsC-reaktivní protein
hsTnI -> Troponin I ultrasenzitivní
hsTnT -> Troponin T ultrasenzitivní
hTg -> Tyreoglobulin
Hustota
Hustota (odhad)
Hustota (sdělovaná)
Hyaluronát
Hydrogenoronát sodný
Hydrogenuhličitanový anion -> HCO3
Hydrokortizon -> Kortizol
Hydroxylapatit
Hydroxylysyl- + lysylpyridinolin celkový -> Pyr.+deoxypyr. celk.
Hydroxylysyl- + lysylpyridinolin celkový/kreatinin -> Pyr.+deoxypyr. celk./kr.
Hydroxylysyl- + lysylpyridinolin volný/kreatinin -> Pyr.+deoxypyr. volný/kr.
Hydroxylysylpyridinolin + lysylpyridinolin volný -> Pyr.+deoxypyr. volný
Hydroxylysylpyridinolin celkový -> Pyridinolin celkový
Hydroxylysylpyridinolin celkový -> Pyridinolin celk./kreat.
Hydroxylysylpyridinolin volný -> Pyridinolin volný
Hydroxylysylpyridinolin volný/kreatinin -> Pyridinolin volný/kreat.
Hydroxyprolin
Hydroxyprolin/kreatinin
Hypoxant.-guaninfosforibosyltr.
Hypoxantin
Hypoxantin-guaninfosforibosyltransferasa -> Hypoxant.-guaninfosforibosyltr.
Hypoxantin/kreatinin
CH50
Chem. a morf. vyš. likvoru
Chem. a morf. vyš. moče
Chemické vyšetření moče
Chemotaxe
Chinidin
Chinidin*
Chladové autoprotilátky
Chlamydia trachomatis
Chlór -> Cl
Chloracetátesteráza
Chloramfenikol
Chlorid -> Cl
Chloridy -> Cl
CHOL/HDL index
Cholesterol
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL
Cholesterol LDL - výpočet
Cholesterol non-HDL - výpočet
Cholinesterasa -> CHS
Choriový gonadotropin -> hCG
Choriový gonadotropin -> hCG (průkaz)
Christmas faktor -> Faktor IX Neaktuální
CHS
Chylomikrony
Chymotrypsin
Chymotrypsin A, B -> Chymotrypsin
Chymotrypsin alfa -> Chymotrypsin
I
ICTP -> Telopeptid kolagenu ICTP
Identifikace protilátek - enz.
Identifikace protilátek - chlad.
Identifikace protilátek - NAT
Identifikace protilátek - sol.
IG -> Granulocyty nezralé
Ig/L kappa/lambda (celk.)
Ig/L kappa/lambda (free)
Ig/L-kappa
Ig/L-kappa free
Ig/L-kappa free (mg/l)
Ig/L-lambda
Ig/L-lambda free
Ig/L-lambda free (mg/l)
IgA celkový
IgA intrathekálního původu
IgA sekretorický
IgA1 celkový
IgA2 celkový
IgD
IgE celkový
IgE proti a-laktalbuminu
IgE proti Acarus siro
IgE proti acetylsalicylové kyselině -> IgE proti kyselině acetylsalicylové
IgE proti ACTH
IgE proti akrylu
IgE proti albuminu hovězímu
IgE proti albuminu lidskému
IgE proti alfa-amyláze
IgE proti Alternaria alternata
IgE proti Alternaria tenuis
IgE proti Alternaria tenuis Neaktuální
IgE proti ambroxolu
IgE proti amoxycilinu
IgE proti ampicilinu
IgE proti ananasu
IgE proti angreštu
IgE proti anýzu
IgE proti articainu
IgE proti Ascaris
IgE proti askorbátu
IgE proti Aspergillus flavus
IgE proti Aspergillus fumigatus
IgE proti Aspergillus niger
IgE proti Aspergillus niger Neaktuální
IgE proti Aspergillus oryzae
IgE proti Aspergillus oryzae Neaktuální
IgE proti Aspergillus restrictus
IgE proti Aspergillus restrictus Neaktuální
IgE proti Aspergillus terreus
IgE proti Aspergillus versicolor
IgE proti aspirinu Obsoletní
IgE proti Aureobasidium pullulans
IgE proti avokádu
IgE proti banánu
IgE proti bavlně
IgE proti bazalce
IgE proti benzocainu
IgE proti beta-laktalbuminu
IgE proti Blomia tropicalis
IgE proti bobkovému listu
IgE proti bobkovému listu Neaktuální
IgE proti borůvkám
IgE proti Botrytis cinerea
IgE proti bovinnímu inzulínu
IgE proti bramborám
IgE proti brokolici
IgE proti bromhexinu
IgE proti broskvi
IgE proti bupivacainu Neaktuální
IgE proti bupivacainu
IgE proti burským oříškům
IgE proti Candida albicans
IgE proti carbamazepinu
IgE proti cefacloru
IgE proti cefalosporinu
IgE proti cefuroximu
IgE proti celeru
IgE proti cibuli
IgE proti ciprofloxacinu
IgE proti citronu
IgE proti cizrni
IgE proti Cladosporium cladospor.
IgE proti Cladosporium herbarum
IgE proti clindamycin Neaktuální
IgE proti clindamycinu
IgE proti codeinu
IgE proti cukíně
IgE proti čaji
IgE proti černému rybízu
IgE proti červenému rybízu
IgE proti česneku
IgE proti čínskému zelí
IgE proti čočce
IgE proti čokoládě
IgE proti dafniím
IgE proti Dermatophagoides farinae
IgE proti Dermatophagoides microceras
IgE proti Dermatophagoides pteronyssimus
IgE proti dexamethazonu
IgE proti diazepamu
IgE proti diclofenacu
IgE proti diclofenacu Neaktuální
IgE proti difterickému toxoidu
IgE proti domácímu prachu 1
IgE proti domácímu prachu 2
IgE proti domácímu prachu 4
IgE proti doxycyclin
IgE proti doxycyklinu
IgE proti droždí
IgE proti dřevu borovice
IgE proti dřevu buku
IgE proti dřevu dubu
IgE proti dřevu jedle
IgE proti dřevu modřínu
IgE proti dřevu smrku
IgE proti dýňovm jádrům
IgE proti Echinococcus
IgE proti enterotoxin A
IgE proti enterotoxin B
IgE proti epitelu fretky
IgE proti epitelu fretky Neaktuální
IgE proti epitelu kočky
IgE proti epitelu kozy
IgE proti epitelu králíka
IgE proti epitelu krysy
IgE proti epitelu křečka
IgE proti epitelu morčete
IgE proti epitelu myši
IgE proti epitelu ovce
IgE proti epitelu prasete
IgE proti epitelu psa
IgE proti erytromycinu
IgE proti Escherichia coli
IgE proti etylénoxidu
IgE proti Euroglyphus maynei
IgE proti fazoli bílé
IgE proti fazoli zelené -> IgE proti zelené fazoli
IgE proti fenyklu
IgE proti fíku
IgE proti fíkusu
IgE proti formaldehydu
IgE proti furosemidu
IgE proti Fusarium culmorum
IgE proti Fusarium moniliforme
IgE proti gentamicinu
IgE proti glutamátu
IgE proti glutenu
IgE proti Glycyphagus domesticus
IgE proti grapefruitu
IgE proti Haemophilus influenzae
IgE proti Haemophilus influenzae Neaktuální
IgE proti hedvábí
IgE proti hedvání umělému -> IgE proti umělému hedvábí
IgE proti Helminthosporium halodes
IgE proti henně
IgE proti hlávkovému salátu
IgE proti hlávkovému zelí Neaktuální
IgE proti hořčici
IgE proti hovězímu masu
IgE proti hrachu
IgE proti hroznovému vínu
IgE proti hrušce
IgE proti hřebenatce
IgE proti husímu peří
IgE proti chilli
IgE proti chilli Neaktuální
IgE proti chloraminu T
IgE proti chlorhexidinu
IgE proti chmelu
IgE proti chřestu
IgE proti ibuprofenu
Ige proti inzulínu bovinnímu -> IgE proti bovinnímu inzulínu
IgE proti inzulinu lidskému -> IgE proti lidskému inzulínu
IgE proti isokyanátu HDI
IgE proti isokyanátu MDI
IgE proti isokyanátu TDI
IgE proti jablku
IgE proti jahodám
IgE proti ječmenu
IgE proti ječmenu setému Neaktuální
IgE proti ječné mouce
IgE proti jedu čmeláka
IgE proti jedu čmeláka Neaktuální
IgE proti jedu sršně
IgE proti jedu včely
IgE proti jedu vosíka
IgE proti jedu vosy
IgE proti jedu vosy lesní
IgE proti jehněčímu masu
IgE proti jódu
IgE proti jogurtu
IgE proti jogurtu Neaktuální
IgE proti kachnímu peří
IgE proti kakau
IgE proti kanářímu peří
IgE proti kapustě
IgE proti kari
IgE proti karí Neaktuální
IgE proti kaseinu
IgE proti kávě
IgE proti kefíru
IgE proti ketoprofenu
IgE proti kiwi
IgE proti kmínu
IgE proti kobylímu mléku
IgE proti kokosu
IgE proti kolagenu
IgE proti komárovi
IgE proti koňskému masu
IgE proti koriandru
IgE proti kozímu mléku
IgE proti kozímu sýru
IgE proti králičímu masu Neaktuální
IgE proti kravskému mléku
IgE proti krevetce severní
IgE proti krocanímu peří
IgE proti kryse
IgE proti křenu
IgE proti kukuřici
IgE proti kvasnicím
IgE proti květáku
IgE proti kyselině acetylsalicylové
IgE proti kyselině askorbové Neaktuální
IgE proti kyselině benzoové
IgE proti kyselině clavulanové
IgE proti kyselině sorbové
IgE proti laktóze
IgE proti latexu
IgE proti lecitinu
IgE proti Lepidoglyphus destructor
IgE proti libečku
IgE proti lidocainu
IgE proti lidocainu Neaktuální
IgE proti lidskému inzulínu
IgE proti lískovému ořechu
IgE proti listům tabáku
IgE proti lnu
IgE proti lupině
IgE proti lupům kočky
IgE proti lupům koně
IgE proti lupům krávy
IgE proti lupům psa
IgE proti majoránce
IgE proti makadamovému ořechu
IgE proti makrele
IgE proti makrolidům
IgE proti máku
IgE proti Malessezia spp.
IgE proti malinám
IgE proti mandarince
IgE proti mandlím
IgE proti mangu
IgE proti masu drůbeže
IgE proti masu hovězímu -> IgE proti hovězímu masu
IgE proti masu humra
IgE proti masu husy
IgE proti masu jehněčímu -> IgE proti jehněčímu masu
IgE proti masu kapra
IgE proti masu koňskému -> IgE proti koňskému masu
IgE proti masu kraba Neaktuální
IgE proti masu kraba
IgE proti masu králíka
IgE proti masu krevet
IgE proti masu krůty
IgE proti masu kuřete
IgE proti masu lososa
IgE proti masu okouna
IgE proti masu pstruha
IgE proti masu skopovému -> IgE proti skopovému masu
IgE proti masu slanečka
IgE proti masu sledě
IgE proti masu tresky
IgE proti masu tuňáka
IgE proti masu úhoře
IgE proti masu vepřovému -> IgE proti vepřovému masu
IgE proti medu
IgE proti melounu
IgE proti mepivacainu
IgE proti merlíku
IgE proti meruňce
IgE proti mesokainu
IgE proti metamizolu
IgE proti metoprololu
IgE proti metronidazolu
Ige proti mléku kobylímu -> IgE proti kobylímu mléku
IgE proti mléku kozímu -> IgE proti kozímu mléku
IgE proti mléku kravskému -> IgE proti kravskému mléku
IgE proti mléku ovčímu -> IgE proti ovčímu mléku
IgE proti mléku svařenému -> IgE proti svařenému mléku
IgE proti mléku v prášku
IgE proti mléku velbloudímu -> IgE proti velbloudímu mléku
IgE proti moči krysy
IgE proti moči krysy
IgE proti moči myši
IgE proti molovi
IgE proti mouce ječné -> IgE proti ječné mouce
IgE proti mouce pšeničné -> IgE proti pšeničné mouce
IgE proti mouce žitné -> IgE proti žitné mouce
IgE proti mouše
IgE proti mravenci
IgE proti mrkvi
IgE proti Mucor racemosus
IgE proti Mucor spinosus
IgE proti mušlím
IgE proti myši
IgE proti nAmb a 1
IgE proti nArt v3
IgE proti nDer f1
IgE proti nDer f2
IgE proti nDer p1
IgE proti nDer p2
IgE proti nektarinkám
IgE proti neomycinu
IgE proti Neurospora sitophila
IgE proti nFel d1
IgE proti nGal d 1
IgE proti nGal d 2
IgE proti nGal d 3
IgE proti nGal-alfa-1,3-Gal
IgE proti niklu
IgE proti novocainu
IgE proti nylonu
IgE proti okurce
IgE proti olihni
IgE proti olivám
IgE proti olivě zelené -> IgE proti zelené olivě
IgE proti oregánu
IgE proti oregánu Neaktuální
IgE proti ořechu makadamovému -> IgE proti makadamovému ořechu
IgE proti ořechu muškátovému
IgE proti oříšku kešu
IgE proti ostružinám
IgE proti ovádovi
IgE proti ovádovi Neaktuální
IgE proti ovalbuminu
IgE proti ovčí vlně
IgE proti ovčímu mléku
IgE proti ovomucoidu
IgE proti ovsu
IgE proti papáje
IgE proti paprice
IgE proti paprice (koření) Neaktuální
IgE proti paprice koření
IgE proti para ořechům
IgE proti paraben metylesteru Obsoletní
IgE proti paracetamolu a phenacetinu
IgE proti pekanovému ořechu
IgE proti penicilinu G
IgE proti penicilinu V
IgE proti Penicilium chysogenum
IgE proti Penicillium frequentans
IgE proti Penicillium notatum
IgE proti pepři
IgE proti pepři zelenému -> IgE proti zelenému pepři
IgE proti peří andulky
IgE proti peří holuba
IgE proti peří husímu -> IgE proti husímu peří
IgE proti peří kachnímu -> IgE proti kachnímu peří
IgE proti peří kanářímu -> IgE proti kanářímu peří
IgE proti peří krocanímu -> IgE proti krocanímu peří
IgE proti peří kuřete
IgE proti peří papouška
IgE proti peří slepičímu -> IgE proti slepičímu peří
IgE proti petrželi
IgE proti phenobarbitalu
IgE proti phenylbutazonu
IgE proti piroxicamu Neaktuální
IgE proti piroxicamu
IgE proti pistácii
IgE proti Pityrosporum orbiculare
IgE proti plísňovému sýru
IgE proti pohance
IgE proti pomeranči
IgE proti pórku
IgE proti potkanovi
IgE proti prachu ze slámy
IgE proti prasečímu inzulínu
IgE proti prednisolonu
IgE proti prednisonu
IgE proti procainu
IgE proti prokainu Neaktuální
IgE proti propyfenazonu Neaktuální
IgE proti propyphenazonu
IgE proti prosu
IgE proti pšenici špaldě
IgE proti pšeničné mouce
IgE proti pylu akácie
IgE proti pylu akátu
IgE proti pylu Ambrosia trifida
IgE proti pylu ambrosie pelyňkolisté
IgE proti pylu ambrosie pelyňkové
IgE proti pylu ambrosie pravé
IgE proti pylu ambrosie trojklanné
IgE proti pylu ambrosie trvalé
IgE proti pylu bažanky
IgE proti pylu bezu černého
IgE proti pylu bezu černého Neaktuální
IgE proti pylu bojínku
IgE proti pylu borovice
IgE proti pylu břízy
IgE proti pylu buku
IgE proti pylu cypřiše
IgE proti pylu čiroku
IgE proti pylu drnavce
IgE proti pylu dubu letního
IgE proti pylu habru
IgE proti pylu heřmánku
IgE proti pylu heřmánku Neaktuální
IgE proti pylu hlohu
IgE proti pylu jalovce
IgE proti pylu jasanu
IgE proti pylu javoru
IgE proti pylu ječmene
IgE proti pylu jetele
IgE proti pylu jílku
IgE proti pylu jilmu
IgE proti pylu jírovce maďalu
IgE proti pylu jitrocelu
IgE proti pylu kaštanu koňského
IgE proti pylu kopretiny
IgE proti pylu kopřivy
IgE proti pylu kostřavy
IgE proti pylu kryptomérie japonské
IgE proti pylu kukuřice Neaktuální
IgE proti pylu kukuřice
IgE proti pylu laskavce
IgE proti pylu lebedy
IgE proti pylu lipnice
IgE proti pylu lípy
IgE proti pylu lípy Neaktuální
IgE proti pylu lísky
IgE proti pylu meduňky lékařské
IgE proti pylu medyňku
IgE proti pylu merlíku
IgE proti pylu mesquite
IgE proti pylu olivy
IgE proti pylu olše
IgE proti pylu ořešáku
IgE proti pylu ovsa
IgE proti pylu ovsíku
IgE proti pylu pajasanu
IgE proti pylu paspalu
IgE proti pylu pelargonie
IgE proti pylu pelyňku černobýlu
IgE proti pylu pelyňku pravého
IgE proti pylu pelyňku trojzubého
IgE proti pylu platanu
IgE proti pylu plicníku
IgE proti pylu psárky luční
IgE proti pylu psinečku
IgE proti pylu pšenice
IgE proti pylu ptačího zobu
IgE proti pylu rákosu
IgE proti pylu řepky
IgE proti pylu slanobýlu
IgE proti pylu slunečnice
IgE proti pylu smetánky lékařské
IgE proti pylu smrku
IgE proti pylu smrku
IgE proti pylu srhy říznačky
IgE proti pylu sveřepu vztyčeného
IgE proti pylu šeříku
IgE proti pylu šťovíku
IgE proti pylu tisu
IgE proti pylu tomky
IgE proti pylu topolu
IgE proti pylu troskutu
IgE proti pylu třezalky
IgE proti pylu vlašského ořešáku
IgE proti pylu vrby
IgE proti pylu vřesu
IgE proti pylu zlatého deště
IgE proti pylu zlatobýlu
IgE proti pylu žita
IgE proti pyrazolonu (HSA)
IgE proti rAha h2
IgE proti rajčeti
IgE proti rAlt a 1
IgE proti rApi g1
IgE proti rApi m1
IgE proti rApi m10
IgE proti rApi m2
IgE proti rApi m3
IgE proti rAra h 3
IgE proti rAra h1
IgE proti rAra h8
IgE proti rAra h9
IgE proti rArt v1
IgE proti rAsp f 1
IgE proti rAsp f 2
IgE proti rBet v1
IgE proti rBet v2
IgE proti rBet v4
IgE proti rCan f3
IgE proti rCan f5
IgE proti rCCD MUXF3
IgE proti rCor a1 PR-10
IgE proti rCor a8 LTP
IgE proti rDer p 23
IgE proti rDER p10
IgE proti rebarboře
IgE proti rFel d 2
IgE proti rGad c1 Cod
IgE proti rGly m4 PR-10
IgE proti rGly m5
IgE proti rGly m6
IgE proti rHev b1
IgE proti rHev b6.01
IgE proti rHev b8
IgE proti Rhizopus nigricans
IgE proti rifampicinu
IgE proti rJug r 1
IgE proti rMal d 1
IgE proti rMal d 3
IgE proti rOle e 1
IgE proti rozmarýnu
IgE proti rPen a1
IgE proti rPhl p1
IgE proti rPhl p12
IgE proti rPhl p5b
IgE proti rPhl p7
IgE proti rPru p1 PR-10
IgE proti rPru p3 LTP
IgE proti rPru p4 Profilin
IgE proti rTri
IgE proti rTri a 14
IgE proti rusu
IgE proti rVes v1
IgE proti rVes v5
IgE proti rybízu černému -> IgE proti černému rybízu
IgE proti rybízu červenému -> IgE proti červenému rybízu
IgE proti rýžové mouce
IgE proti Saccharomyces cerevisiae
IgE proti sacharinu
IgE proti salátu hlávkovému -> IgE proti hlávkovému salátu
IgE proti sardince
IgE proti seminální tekutině
IgE proti senu
IgE proti séru andulky
IgE proti séru kočky
IgE proti séru psa
IgE proti sezamu
IgE proti Schistosoma
IgE proti skopovému masu
IgE proti skořici Neaktuální
IgE proti skořici
IgE proti sladu
IgE proti slaměnému prachu
IgE proti slávce
IgE proti slepičímu peří
IgE proti slunečnicovým semínkům
IgE proti směsi alergenů zvířat 70
IgE proti směsi alergenů zvířat 71
IgE proti směsi alergenů zvířat 72
IgE proti směsi koření 2
IgE proti směsi koření 3
IgE proti směsi mouky
IgE proti směsi ovoce
IgE proti směsi plísní 1
IgE proti směsi plísní 2
IgE proti směsi potravin 01
IgE proti směsi potravin 03
IgE proti směsi potravin 05
IgE proti směsi potravin 07
IgE proti směsi potravin 14
IgE proti směsi potravin 15
IgE proti směsi potravin 22
IgE proti směsi potravin 25
IgE proti směsi potravin 29
IgE proti směsi potravin 30
IgE proti směsi potravin 32
IgE proti směsi potravin 70
IgE proti směsi potravin 73
IgE proti směsi potravin 74
IgE proti směsi prachu 2
IgE proti směsi pylů plevelů 1
IgE proti směsi pylů plevelů 3
IgE proti směsi pylů plevelů 5
IgE proti směsi pylů plevelů 6
IgE proti směsi pylů stromů 01
IgE proti směsi pylů stromů 05
IgE proti směsi pylů stromů 06
IgE proti směsi pylů stromů 07
IgE proti směsi pylů stromů 08
IgE proti směsi pylů stromů 09
IgE proti směsi pylů stromů 10
IgE proti směsi pylů trav 1
IgE proti směsi pylů trav 2
IgE proti směsi pylů trav 3
IgE proti směsi pylů trav 4
IgE proti směsi zeleniny
IgE proti směsi zeleniny
IgE proti sójovým bobům
IgE proti spermatu ejakuátu
IgE proti spermatu sedimentu
IgE proti srsti činčily
IgE proti srsti koně
IgE proti srsti lišky
IgE proti srsti psa
IgE proti Staphyloccocus aureus
IgE proti Stemphylium botryosum
IgE proti Streptoccocus viridans
IgE proti streptomycinu
IgE proti succinylcholinu
IgE proti sulfamethoxazolu
IgE proti svařenému mléku
IgE proti syrovátce
IgE proti sýru čedar
IgE proti sýru eidam
IgE proti sýru ementál
IgE proti sýru kozímu -> IgE proti kozímu sýru
IgE proti sýru plísňovému -> IgE proti plísňovému sýru
IgE proti škebli
IgE proti špenátu
IgE proti švábu
IgE proti švestkám
IgE proti tabákovému prachu
IgE proti talku
IgE proti tartrazínu Neaktuální
IgE proti tartrazinu
IgE proti tetanickému toxoidu Neaktuální
IgE proti tetanickému toxoidu
IgE proti tetracainu
IgE proti tetracyklinu
IgE proti thiopentalu
IgE proti Toxoplasma gondii
IgE proti Trichoderma viridae
IgE proti Trichophyton mentagrophyt
IgE proti Trichophyton rubrum
IgE proti trimethoprimu
IgE proti Troskutu prstnatému
IgE proti trusu andulky
IgE proti trusu holuba
IgE proti trusu morčete
IgE proti třešním
IgE proti tykvi
IgE proti tymiánu
IgE proti Tyrophagus putrescentiae
IgE proti umělému hedvábí
IgE proti ústřicím
IgE proti vaječnému bílku
IgE proti vaječnému žloutku
IgE proti vanilce
IgE proti vejci
IgE proti velbloudímu mléku
IgE proti vepřové želatině -> IgE proti želatině vepřové
IgE proti vepřovému masu
IgE proti verapamilu
IgE proti vitamínu B1
IgE proti vitaminu B12
IgE proti vitaminu B6
IgE proti vitaminu C
IgE proti vlašskému ořechu
IgE proti vlně nezpracované
IgE proti vlně ovčí -> IgE proti ovčí vlně
IgE proti vlně zpracované
IgE proti výmlatu pšenice
IgE proti zázvoru
IgE proti zelené fazoli
IgE proti zelené olivě
IgE proti zelenému pepři
IgE proti zelí
IgE proti zelí čínskému -> IgE proti čínskému zelí
IgE proti žampiónům
IgE proti želatině vepřové
IgE proti žitné mouce
IGF-1
IGFBP-3
IgG - syntéza intrathekální
IgG celkový
IgG index - Csf/P
IgG index - Csf/S
IgG intrathekálního původu
IgG produkované intrathekálně
IgG/Albumin
IgG/Albumin index (Csf/P)
IgG/Albumin index (Csf/S)
IgG/kreatinin
IgG1 podtřída
IgG2 podtřída
IgG3 podtřída
IgG4 podtřída
IgM celkový
IgM intrathekálního původu
IL 10 -> Interleukin 10
IL-10 -> Interleukin 10
IL-8 -> Interleukin 8
Il2 solubilní receptor
Imatinib
Imipramin
Imipramin*
immature granulocytes -> Granulocyty nezralé
IMUFIX
Imunitní anti-A/anti-B novoroz.
IMUNOG
Imunoglobuliny IgG, IgA, IgM
Imunoreaktivní trypsinogen -> Trypsinogen
Index albuminový (Csf/P) -> Albuminový index (Csf/P)
Index albuminový (Csf/S) -> Albuminový index (Csf/S)
Index anti-Borrelia burgdorferi - hodnocení
Index anti-Borrelia burgdorferi IgG (CSF/S)
Index anti-Borrelia burgdorferi IgM (CSF/S)
Index anti-HSV IgG (CSF/S)
Index anti-morbilli IgG (CSF/S)
Index anti-rubeola IgG (CSF/S)
Index anti-VZV IgG (CSF/S)
Index aterogenity -> CHOL/HDL index
Index C-reaktivní protein (Csf/S)
Index dle Stapletona -> Stapletonův index (U,S)
Index dle Stapletona -> Stapletonův index (U,P)
Index oxygenační
Index protilátkový anti-Borrelia burgdorf. IgG (Q/ALB)
Index protilátkový anti-Borrelia burgdorf. IgM (Q/ALB)
Index protilátkový anti-HSV IgG (Q/ALB)
Index protilátkový anti-morbilli IgG (Q/ALB)
Index protilátkový anti-rubeola IgG (Q/ALB)
Index protilátkový anti-VZV IgG (Q/ALB)
Index solubilního transferinového receptoru -> sTfR index
Index tolerance heparinu -> Nízkomolekulární heparin
Index volného testosteronu
Indigo
Indocyanine green (retention) -> Indocyaninová zeleň (retence)
Indocyaninová zeleň (retence)
Infarkt myokardu Obsoletní
Infliximab
Inhibiční faktor osteoklastů -> Osteoprotegerin
Inhibitor aktivátorů plazminogenu (aktivita)
Inhibitor aktivátorů plazminogenu (antigen)
Inhibitor faktoru II
Inhibitor faktoru IX Neaktuální
Inhibitor faktoru IX
Inhibitor faktoru V
Inhibitor faktoru VII
Inhibitor faktoru VIII Neaktuální
Inhibitor faktoru VIII
Inhibitor faktoru X
Inhibitor faktoru XI
Inhibitor t-PA Neaktuální
Inhibitor t-PA Neaktuální
INR -> Protrombinový test - INR
INR -> Protrombinový test INR
Insulin -> Inzulin
Insulin - like growth factor - binding protein 3 -> IGFBP-3
Insulin like growth factor - 1 -> IGF-1
Insulinu podobný růstový faktor 1 -> IGF-1
Interferon gama
Interleukin 10
Interleukin 2
Interleukin 6
Interleukin 8
Interpretace - jiné A01
Interpretace - jiné A02
Interpretace - jiné A03
Interpretace - jiné A04
Interpretace - jiné A05
Interpretace - jiné A06
Interpretace - jiné A07
Interpretace - jiné A08
Interpretace - jiné A09
Interpretace - jiné A10
Interpretace - jiné A11
Interpretace - jiné A12
Interpretace - jiné A13
Interpretace - jiné A14
Interpretace - jiné A15
Interpretace - jiné A16
Interpretace - jiné A17
Interpretace - jiné A18
Interpretace - jiné A19
Interpretace - jiné A20
Interpretace - jiné A21
Interpretace - jiné A22
Interpretace - jiné A23
Interpretace - jiné A24
Interpretace - jiné A25
Interpretace - jiné A26
Interpretace - jiné A27
Interpretace - jiné A28
Interpretace - jiné A29
Interpretace - jiné A30
Interpretace - jiné B01
Interpretace - jiné B02
Interpretace - jiné B03
Interpretace - jiné B04
Interpretace - jiné B05
Interpretace - jiné B06
Interpretace - jiné B07
Interpretace - jiné B08
Interpretace - jiné B09
Interpretace - jiné B10
Interpretace - jiné B11
Interpretace - jiné B12
Interpretace - jiné B13
Interpretace - jiné B14
Interpretace - jiné B15
Interpretace - jiné B16
Interpretace - jiné B17
Interpretace - jiné B18
Interpretace - jiné B19
Interpretace - jiné B20
Interpretace - jiné B21
Interpretace - jiné B22
Interpretace - jiné B23
Interpretace - jiné B24
Interpretace - jiné B25
Interpretace - jiné B26
Interpretace - jiné B27
Interpretace - jiné B28
Interpretace - jiné B29
Interpretace - jiné B30
Interpretace ABR
Interpretace AMIKRO
Interpretace AMYKO
Interpretace Anti-HLA
Interpretace APARAZ
Interpretace APROTIL
Interpretace AVIR
Interpretace BUNIMUN
Interpretace ELFENZ
Interpretace ELFLIPO
Interpretace ELFPROT
Interpretace FERTIL
Interpretace FOKSCR
Interpretace FRENFCE
Interpretace GLCTOL
Interpretace GLYKOR
Interpretace GLYPROF
Interpretace HEPAT
Interpretace IMELF
Interpretace IMFIX
Interpretace KDIF
Interpretace KLONIDIN
Interpretace KOAG
Interpretace KOBR
Interpretace KONPOK
Interpretace LIKVOR
Interpretace LIPIDY
Interpretace METANEFRINY
Interpretace MIKRO
Interpretace MYO
Interpretace OSTEOPOR
Interpretace PMYKO
Interpretace PPARAZ
Interpretace PPMIKRO
Interpretace PPVIR
Interpretace PUNKTÁT
Interpretace RENFCE
Interpretace SPECIGE
Interpretace STRRES
Interpretace TOXIVYS
Interpretace UROLIT
Interpretace ZALSEKR
Interpretace ZTSTIM
Interpretace ZTTOLER
Inulin
Inzulin
Iontový profil
IONTY
IPF -> Trombocyty (nezralá frakce)
IRFH -> Retikulocyty (IRFH)
IRFMH -> Retikulocyty (IRFMH)
IRI -> Poměr (CD4+):(CD8+)
Islet antigen 512 autoantibodies -> Anti-IA-2
Isoleucin -> Izoleucin
Izoleucin
Izoleucin/kreatinin
Izopropanolový test -> Hb nestabilní v izopropanolu
Izopropanolový test -> Hb nestabilní v izopropanolu
IzovalerylCoA-dehydrogenáza
IzovalerylkoenzymA-dehydrogenasa -> IzovalerylCoA-dehydrogenáza
Jaffé pozitivní chromogén -> Kreatinin
JAK2 gen
JAK2 gene -> JAK2 gen
Jaterní profil
Jiné entity
Jiné nálezy -> Jiné entity
K
Kalcit
Kalcitonin
Kalcitriol
Kalcium celkové -> Ca
Kalcium ionizované -> Ca ionizované
Kalcium oxalát trihydrát
Kalcium/kreatinin -> Ca/kreatinin
Kalcium/magnezium -> Ca/Mg
Kalciumfosfát amorfní
Kalciumsulfát -> Sádra
Kalinový čas - kontrola -> Kaolinový test - kontrola
Kalium -> K
Kaliumurát -> Urát draselný
Kalprotektin
Kámen -> Konkrement
Kámen -> Konkrement (kvalita)
Kanabinoidy Neaktuální
Kanabinoidy
Kanabinoidy průkaz
Kaolinový čas -> Kaolinový test
Kaolinový test
Kaolinový test - kontrola
Kaolinový test - korekce 1h
Kaolinový test - korekce 2h
Kaolinový test -korekce v čase 0
Kappa free -> Ig/L-kappa free
Kappa free -> Ig/L-kappa free (mg/l)
Karbamazepin
Karbamazepin volný
Karbamazepin volný*
Karbamazepin*
Karbohydrát-deficientní transferin -> Transferin (CDT)
Karbohydrátový antigen 125 -> CA 125
Karbohydrátový antigen 15-3 -> CA 15-3
Karbohydrátový antigen 19-9 -> CA 19-9
Karbohydrátový antigen 50 -> CA 50
Karbohydrátový antigen 549 -> CA 549
Karbohydrátový antigen 72-4 -> CA 72-4
Karbonátapatit
Karbonylhemoglobin
Karbonylhemoglobin (průkaz)
Karboxyhemoglobin -> Karbonylhemoglobin
Karboxyhemoglobin (průkaz) -> Karbonylhemoglobin (průkaz)
Karnitin acylovaný
Karnitin acylovaný/kreatinin
Karnitin acylovaný/volný
Karnitin celkový
Karnitin celkový/kreatinin
Karnitin volný
Karnitin volný/kreatinin
Kationty železa -> Fe
Kaufmanův index -> Urát/kreatinin
Kell systém - K
Kell systém - k
Ketokyseliny -> Oxokyseliny semikvant.
Ketolátky -> Ketony
Ketolátky semikvantitativně -> Ketony semikvantitativně
Ketony
Ketony semikvantitativně
Kidd systém - Jka
Kidd systém - Jkb
Kleihauerův - Betkeho test -> ERC obsahující HBF
Klobazam
Klobazam*
Klomipramin
Klomipramin*
Klonazepam
Klonazepam*
Klonidinový test -> Adrenalin (klonidin, +180)*
Klonidinový test -> Adrenalin (klonidin, +0)*
Klonidinový test -> Interpretace KLONIDIN
Klonidinový test -> Metanefrin (klonidin, +180)*
Klonidinový test -> Metanefrin (klonidin, +0)*
Klonidinový test -> Noradrenalin (klonidin, +180)*
Klonidinový test -> Noradrenalin (klonidin, +0)*
Klonidinový test -> Normetanefrin (klonidin, +180)*
Klonidinový test -> Normetanefrin (klonidin, +0)*
Klozapin
Klozapin*
KO -> Krevní obraz prostý
KO+dif. -> Krevní obraz a diferenciál
Kobalamin -> Vitamin B12* Neaktuální
Kobalamin -> Vitamin B12
Kofein
Kofein*
Kokain
Kokain (průkaz)
Kompatibilita - popis
Kompatibilita krví
Kompatibilita krví - enz.
Kompatibilita krví - chlad.
Kompatibilita krví - NAT
Kompatibilita krví - sol.
Koncentrace celkového kyslíku v krvi -> Kyslík (ctO2)
Konkrement
Konkrement (kvalita)
Konzumpce protrombinu
Konzumpce protrombinu - kontr. Neaktuální
Kopeptin -> Copeptin
Koproporfyrin
Kortikotropin -> Kortikotropin*
Kortikotropin
Kortikotropin*
Kortisol -> Kortizol
Kortizol
Kortizol volný
Kotinin
Kožní řasa nad spina iliaca anterior -> Tělo-řasa suprailiakální
Kožní řasa nad trojhlavým svalem -> Tělo-řasa tricipitální
Kožní řasa pod dolním úhlem levé lopatky -> Tělo-řasa subskapulární
Kožní řasa suprailiakální -> Tělo-řasa suprailiakální
Kožní řasa tricipitální -> Tělo-řasa tricipitální
KRDIF
Kreatin
Kreatinfosfokináza -> CK
Kreatinin
Kreatinin enzymaticky
Kreatininová clearance -> Clear. kreatininu
Kreatinkinasa -> CK
Krev
Krev (průkaz)
Krev kvalitativně
Krevní destičky -> Trombocyty
Krevní destičky -> Trombocyty v TromboExactu
Krevní obraz a diferenciál
Krevní obraz prostý
Krevní plyny a pH
Krevní plyny, pH a oximetrie
Krevní skupina - popis
Krevní skupina AB0Rh/D/ kompletní
Krevní skupina AB0Rh/D/ novorozenec
KROBR
KRPL
Krvácivost
Kryoglobulin
Kryoglobulin (kryokrit)
Kryoglobulin (kvalit.)
Kryokrit -> Kryoglobulin (kryokrit)
Krystaly - popis
Krystaly apatitu
Krystaly bilirubinu
Krystaly brushitu
Krystaly cystinu
Krystaly k. močové dihydrátu
Krystaly kalcitu
Krystaly kalciumoxalátu
Krystaly kyseliny močové
Krystaly močanu amonného
Krystaly močanu sodného
Krystaly struvitu
Krystaly uhličitanu vápenatého -> Krystaly kalcitu
Krystaly weddellitu
Krystaly whewellitu
Křemen
Křížová zkouška - enz. -> Kompatibilita krví - enz.
Křížová zkouška - chlad. -> Kompatibilita krví - chlad.
Křížová zkouška - NAT -> Kompatibilita krví - NAT
Křížová zkouška - sol. -> Kompatibilita krví - sol.
Křížový pokus -> Kompatibilita krví
Křížový test kompatibility dárce a příjemce -> Cross match HLA
KS - popis -> Krevní skupina - popis
KS AB0Rh/D/ kompletní -> Krevní skupina AB0Rh/D/ kompletní
KS AB0Rh/D/ novorozenec -> Krevní skupina AB0Rh/D/ novorozenec
Kvasinky
Kvocient anti-Borrelia burgdorferi IgG (CSF/S) -> Index anti-Borrelia burgdorferi IgG (CSF/S)
Kvocient anti-Borrelia burgdorferi IgM (CSF/S) -> Index anti-Borrelia burgdorferi IgM (CSF/S)
Kvocient anti-HSV IgG (CSF/S) -> Index anti-HSV IgG (CSF/S)
Kvocient anti-morbilli IgG (CSF/S) -> Index anti-morbilli IgG (CSF/S)
Kvocient anti-rubeola IgG (CSF/S) -> Index anti-rubeola IgG (CSF/S)
Kvocient anti-VZV IgG (CSF/S) -> Index anti-VZV IgG (CSF/S)
Kvocient glukózy (Qglu) -> Glukózový index (Csf/P)
Kvocient glukózy (Qglu) -> Glukózový index (Csf/S)
Kyselá fosfatáza -> ACP (kvalitativně)
Kyselá fosfatáza - tartarát rezistentní -> ACP tartarát rezist. (kvalit.)
Kyselá fosfomonoesteráza -> ACP (kvalitativně)
Kyselá maltáza -> Alfa-1,4-glukozidáza kyselá
Kyselina 2,3-dihydroxypropionová -> Glycerát
Kyselina 2,5-diaminopentanová -> Ornitin
Kyselina 2,6-diaminohexanová -> Lysin
Kyselina 2-amino-3-fenyl-propanová -> Fenylalanin semikvant.
Kyselina 2-amino-3-fenyl-propanová kyselina -> Fenylalanin
Kyselina 2-amino-3-hydroxy-butanová -> Treonin
Kyselina 2-amino-3-imidazolpropionová -> Histidin
Kyselina 2-amino-3-indolpropionová -> Tryptofan
Kyselina 2-amino-3-metyl-pentanová -> Izoleucin
Kyselina 2-amino-3-metylbutanová -> Valin
Kyselina 2-amino-4-(metylthio)-butanová -> Methionin
Kyselina 2-amino-4-merkaptobutanová -> Homocystein
Kyselina 2-amino-4-metyl-pentanová -> Leucin
Kyselina 2-amino-5-guanidinovalerová -> Arginin
Kyselina 2-amino-5-ureidovalerová -> Citrulin
Kyselina 2-amino-etansulfonová -> Taurin
Kyselina 2-amino-izobutanová -> Beta-aminoizobutyrát
Kyselina 2-aminoadipová -> 2-aminoadipát
Kyselina 2-aminobutyrová -> 2-aminobutyrát
Kyselina 2-aminoglutarová -> Glutamát
Kyselina 2-aminopropionová -> Alanin
Kyselina 2-ketopropionová -> Pyruvát
Kyselina 2-oxoglutarová -> 2-oxoglutarát
Kyselina 3-aminopropionová -> Beta-alanin
Kyselina 3-hydroxy-4-trimetylaminobutanová -> Karnitin volný
Kyselina 3-hydroxydekanová -> 3-hydroxydekanát
Kyselina 3-hydroxydodekanová -> 3-hydroxydodekanát
Kyselina 3-hydroxyhexadekanová -> 3-hydroxyhexadekanát
Kyselina 3-hydroxyhexanová -> 3-hydroxyhexanát
Kyselina 3-hydroxyizovalerová -> 3-hydroxyizovalerát
Kyselina 3-hydroxyoktanová -> 3-hydroxyoktanát
Kyselina 3-hydroxypropionová -> 3-hydroxypropionát
Kyselina 3-hydroxytetradekanová -> 3-hydroxytetradekanát
Kyselina 4-amino-n-butanová -> 4-amino-n-butanoát
Kyselina 4-aminobenzoová -> 4-aminobenzoát
Kyselina 4-aminobutyrová -> 4-aminobutyrát Neaktuální
Kyselina 4-aminohippurová -> 4-aminohippurát
Kyselina 4-hydroxyfenyloctová -> 4-hydroxyfenylacetát
Kyselina 5-aminolevulová -> 5-aminolevulát/kreatinin
Kyselina 5-aminolevulová -> 5-aminolevulát
Kyselina 5-hydroxyhexanová -> 5-hydroxyhexanát
Kyselina 5-hydroxyindoloctová -> 5-hydroxyindolacetát
Kyselina 7-hydroxyoktanová -> 7-hydroxyoktanát
Kyselina adipová -> Adipát
Kyselina alfa-aminomáselná -> 2-aminobutyrát
Kyselina aminooctová -> Glycin
Kyselina asparágová -> Aspartát
Kyselina benzoová -> Benzoát
Kyselina cis-4-decenová -> Cis-4-decenát
Kyselina cis-9-oktadecenová -> Cis-9-oktadecenát
Kyselina citronová -> Citrát
Kyselina dekanová -> Dekanát
Kyselina delta-aminolevulová -> 5-aminolevulát/kreatinin
Kyselina delta-aminolevulová -> 5-aminolevulát
Kyselina dihydroxyfenyloctová -> 3,4-dihydroxyfenylacetát
Kyselina dodekanová -> Dodekanát
Kyselina etylmalonová -> Etylmalonát
Kyselina fenylpyrohroznová -> Fenylpyruvát
Kyselina fumarová -> Fumarát
Kyselina fytanová -> Fytanát
Kyselina gama-aminobutanová -> 4-amino-n-butanoát
Kyselina gama-aminomáselná -> 4-aminobutyrát Neaktuální
Kyselina glutarová -> Glutarát
Kyselina glycerová -> Glycerát
Kyselina glykolová -> Glykolát
Kyselina hexadecenová -> Hexadecenát
Kyselina hexadekanová -> Hexadekanát
Kyselina hexadekanová -> Palmitát
Kyselina hippurová -> Hippurát
Kyselina homogentisová -> Homogentisát kvalitativně
Kyselina homovanilová -> Homovanilát
Kyselina hyaluronová -> Hyaluronát
Kyselina jantarová -> Sukcinát
Kyselina listová -> Folát
Kyselina mandlová -> Mandelát
Kyselina máselná -> Butyrát
Kyselina metylcitronová -> Metylcitrát
Kyselina metyljantarová -> Metylsukcinát
Kyselina metylmalonová -> Metylmalonát
Kyselina močová -> Urát
Kyselina močová/kreatinin -> Urát/kreatinin
Kyselina mykofenolová -> Mykofenolát*
Kyselina myristová -> Myristát
Kyselina octová -> Acetát
Kyselina oktadekanová -> Oktadekanát
Kyselina oktanová -> Oktanát
Kyselina olejová -> Oleát
Kyselina orotová -> Orotát
Kyselina p-aminobenzoová -> 4-aminobenzoát
Kyselina p-aminohippurová -> 4-aminohippurát
Kyselina palmitová -> Palmitát
Kyselina pteroylglutamová -> Folát* Neaktuální
Kyselina pteroylglutamová -> Folát
Kyselina sebaková -> Sebakát
Kyselina solná -> HCl
Kyselina stearová -> Oktadekanát
Kyselina suberová -> Suberát
Kyselina šťavelová -> Oxalát
Kyselina tetradecenová -> Tetradecenát
Kyselina tetradekanová -> Myristát
Kyselina tetradekanová -> Tetradekanát
Kyselina valproová -> Valproát*
Kyselina valproová -> Valproát
Kyselina vanilmandlová -> Vanilmandelát
Kyselina vanilmandlová - průkaz -> Vanilmandelát - průkaz
Kyseliny organické -> Organické kyseliny
Kyslík (ctO2)
Kyslík (FiO2)
Kyslík (px)
Kyslík (px, T)
Kyslík alveolární
Laboratorní nález obecný
Laboratorní poznámka
Lacosamid
Lacosamid*
Laktát
Laktát/glukóza
Laktát/kreatinin
Laktát/pyruvát
Laktátdehydrogenasa -> LD
Laktotropin -> Prolaktin
Laktotropní hormon -> Prolaktin
Laktóza (průkaz)
Lambda free -> Ig/L-lambda free
Lambda free -> Ig/L-lambda free (mg/l)
Lamotrigin
Lamotrigin*
Large nucleus -> Velká jádra leukocytů
LAS
LATS (LOng Acting Thyroid Stimulator) -> Anti-TSH receptor stimulující (TSI)
LCA index -> Směsný test pro dg. LA Neaktuální
LCA index (APTT LA) -> APTT LA směs 1+1 - LCA
LCA index (DPTscreen) -> DPTscreen směs 1+1 - LCA
LCA index (DRVVTscreen) -> DRVVTscreen směs 1+1 - LCA
LD
LD H2M2
LD H3M
LD H4
LD HM3
LD M4
LD1 izoenzym -> LD H4
LD2 izoenzym -> LD H3M
LD3 izoenzym -> LD H2M2
LD4 izoenzym -> LD HM3
LD5 izoenzym -> LD M4
LDL cholesterol -> Cholesterol LDL
LE buňky
LE buňky kvalitativně
Lecitin (průkaz)
Léčba antiagregační Obsoletní
Léčba antikoag.hep.frak. Obsoletní
Léčba antikoag.hep.nefr. Obsoletní
Léčba lithiem Obsoletní
Léčba pelentanem Obsoletní
Léčba pelentanettae Obsoletní
Léčba trombolytická Obsoletní
Léčba warfarinem - 3mg Obsoletní
Léčba warfarinem - 5mg Obsoletní
Léčivo
Lee White -> Srážlivost Neaktuální
Legionella pneumophila
Leiden -> Faktor V gen
Lektin vázající manosu -> Mannose binding lectin
Leptin
Leucin
Leucin/kreatinin
Leucinaminopeptidáza -> LAS
Leukocyty
Leukocyty
Leukocyty
Leukocyty kvalitativně
Leukocyty semikvantitativně
Leukocyty*
Levetiracetam
Levetiracetam*
Lewis systém - Lea
Lewis systém - Leb
LH -> Lutropin
Li
Lidokain
Lidokain*
Lidský choriogonadotropin -> hCG
Lidský choriogonadotropin -> hCG (průkaz)
LIF (agaróza)
LIF (agarózová kapka)
LIF (kapilára)
LIKVOR
Likvor chemicky -> Chem. a morf. vyš. likvoru
Lipasa -> LPS
Lipáza -> LPS
Lipidový profil
Lipidy -> Lipidy - Sudan B
Lipidy
LIPIDY
Lipidy - Sudan B
Lipopolysacharid binding protein
Lipoprotein a
Lipoprotein a (látk. konc.)
Lipoproteiny semikvant.
Lithium -> Li
Lixiana -> Edoxaban - antiXa aktivita
Lokalizace konkrementu
Lokální paleta 01
Lokální paleta 02
Lokální paleta 03
Lokální paleta 04
Lokální paleta 05
Lokální paleta 06
Lokální paleta 07
Lokální paleta 08
Lokální paleta 09
Lokální paleta 10
Lokální paleta 11
Lokální paleta 12
Lokální paleta 13
Lokální paleta 14
Lokální paleta 15
Lokální paleta 16
Lokální paleta 17
Lokální paleta 18
Lokální paleta 19
Lokální paleta 20
Long chain AcylCoA-DH
Lp(a) -> Lipoprotein a
Lp(a) (látk. konc.) -> Lipoprotein a (látk. konc.)
Lp-PLA2
LPS
LROW -> Lymforetikulární řada-BM
Luteální fáze
Lutheran systém - Lua
Lutheran systém - Lub
Lutotropin -> Lutropin
Lutropin
LW -> Srážlivost Neaktuální
Lymfoblast
Lymfocyty
Lymforetikulární řada-BM
Lysin
Lysin/kreatinin
Lysozym
Lysylpyridinolin celkový -> Deoxypyridinolin celkový
Lysylpyridinolin celkový/kreatinin -> Deoxypyridinolin celkový/kreatinin
Lysylpyridinolin volný -> Deoxypyridinolin volný
Lysylpyridinolin volný/kreatinin -> Deoxypyridinolin volný/kreatinin
M-komponenta (kvantifikace)
M-komponenta (průkaz)
M-komponenta (typizace)
M-rozety
M:E poměr -> Poměr granulocytární a červené řady v nátěru KD
Magnesium -> Mg
Magnezium celkové -> Mg
Magnezium/kreatinin -> Mg/kreatinin
Makroamylázový komplex
Makroblast
Malá jádra leukocytů
Malondialdehyd
Maltáza kyselá -> Alfa-1,4-glukozidáza kyselá
Mammatropin -> Prolaktin
Mammatropní hormon -> Prolaktin
MAMO vyšetření
Mandelát
Mannan binding protein -> Mannose binding lectin
Mannose binding lectin
marker histaminové intolerance -> Diaminooxidáza
Mastné kyseliny - volné
Mastocyt
MBP -> Mannose binding lectin
MCA -> Mucin-like cancer antigen
MCV -> Erytrocyt (MCV)
MCVR -> Retikulocyt (MCVR)
MDMA (průkaz)
Mean (red) cell volume -> Erytrocyt (MCV)
Mean platelet volume -> Trombocyt (MPV)
Medium chain AcylCoA-DH
Megakaryoblast
Megakaryocyt
Megaloblast bazofilní
Megaloblast ortochromní
Megaloblast oxyfilní -> Megaloblast ortochromní
Megaloblast polychromatofilní
Melanogeny
Melperon
Melperon*
Menopauza
Mesotelie -> Mezotelie
Metadon (kvantitativně)
Metadon (průkaz)
Metamfetamin
Metamfetamin (průkaz)
Metamyelocyty bazofilní -> Bazofilní metamyelocyty
Metamyelocyty eozinofilní -> Eozinofilní metamyelocyt
Metamyelocyty neutrofilní -> Neutrofil.metamyelocyty
Metanefrin
Metanefrin (klonidin, +0)*
Metanefrin (klonidin, +180)*
Metanefrin/Adrenalin
Metanefrin/kreatinin
Metanefrin/Normetanefrin
Metanol
Metanol (hmotnostní koncentrace)*
Methadon -> Metadon (kvantitativně)
Methadon -> Metadon (průkaz)
Methanol -> Metanol (hmotnostní koncentrace)*
Methanol -> Metanol
Methemoglobin
Methemoglobin - průkaz
Methionin
Methionin/kreatinin
Metoprolol
Metoprolol*
Metotrexát
Metotrexát*
Metylalkohol -> Metanol (hmotnostní koncentrace)*
Metylalkohol -> Metanol
Metylcitrát
Metylcitrát/kreatinin
Metylmalonát
Metylmalonát/kreatinin
Metylsukcinát
Metylsukcinát/kreatinin
Mezotelie
Mg
Mg ionizované
Mg/kreatinin
MCH -> Hemoglobin (MCH)
MCHC -> Hemoglobin (MCHC)
MCHEM
MCHM
MCHR -> Hemoglobin (MCHR)
Mirtazapin
Mirtazapin*
Mitóza erytrocytární
Mitóza granulocytární
Mitóza leukocytární
Mitóza lymfocytární
Mitóza megakaryocytární
Mitóza monocytární
MMORF
Mn
MNSs systém - M
MNSs systém - N
MNSs systém - S
MNSs systém - s
Mo
Moč (barva)
Moč (zákal)
Moč chemicky a sediment -> Chem. a morf. vyš. moče
Močan amonný -> Urát amonný
Močan draselný -> Urát draselný
Močan sodný -> Urát sodný
Močová kyselina
Močová kyselina-dihydrát
Močovina -> Urea
Monetit
Monoblast
Monocytární řada (kostní dřeň)
Monocyty
Monoklonální imunoglobulin 1
Monoklonální imunoglobulin 2
Monoklonální imunoglobulin 3
Monomery fibrinu
Monomery fibrinu - kontr Neaktuální
Mononukleáry
Mononukleáry (mono+lymfo)
Morf. vyš. moči dle Hamburgera
Morfin (průkaz)
Morfologické vyšetření moči
Morphin -> Morfin (průkaz)
Mozkový natriuretický peptid -> BNP
Mozkový natriuretický peptid -> BNP (hmot. konc.)*
MPA -> Mykofenolát*
MPA -> Mykofenolát_0
MPA -> Mykofenolát_120
MPA -> Mykofenolát_30
MPC -> Trombocyt (MPC)
MPM -> Trombocyt (MPM)
MPO -> Myeloperoxidáza
MPS kvalitativně -> Mukopolysacharidy kvalitativně
MPS semikvantitativně -> Mukopolysacharidy semikvant.
MPV -> Trombocyt (MPV)
MR vyšetření
MRP8/14 -> Kalprotektin
MRZ reakce - hodnocení
MTHFR gen
Mucin-like cancer antigen
Mucin-like carcinoma-associated antigen -> Mucin-like cancer antigen
Mukopolysacharidy
Mukopolysacharidy kvalitativně
Mukopolysacharidy semikvant.
Mukopolysacharidy/kreatinin
MUXF
Myeloblast
Myelocyty bazofilní -> Bazofilní myelocyty
Myelocyty eozinofilní -> Eozinofilní myelocyty
Myelocyty neutrofilní -> Neutrofilní myelocyty
Myeloperoxidáza
Myeloperoxidáza - průkaz
Mykofenolát
Mykofenolát*
Mykofenolát_0
Mykofenolát_120
Mykofenolát_30
MYO
Myoglobin
Myoglobin (průkaz)
Myristát
Myristát/butyrát
N
N (výpočet)
N-(4-aminobenzoyl)glycin -> 4-aminohippurát
N-acetyltyrozin
N-acetyltyrozin/kreatinin
N-Amidinosarkosin -> Kreatin
N-desmethyl imatinib -> Norimatinib
N-glykan bromelinu -> MUXF
N-terminální proBNP Neaktuální
N4-acetyl-sulfadiazin
N4-acetylsulfamethoxazol
Na
NAE -> Esteráza nespec.
NAE + butyrát -> Esteráza nespec.+butyr.
NAE + butyrát + NaF -> Esteráza nesp.+butyrát+NaF
NAE + NaF -> Esteráza nespec.+NaF
NAG
NAG/kreatinin
NASA esterase -> Esteráza nespec.
NASDA esterase -> Chloracetátesteráza
Natrium -> Na
Natriumurát -> Urát sodný
Natural killer -> Buňky CD3-/CD16+/CD56+
Neformalizovaná tisková sestava
Neformalizovaný požadavek 01
Neformalizovaný požadavek 02
Neformalizovaný požadavek 03
Neformalizovaný požadavek 04
Neformalizovaný požadavek 05
Neformalizovaný požadavek 06
Neformalizovaný požadavek 07
Neformalizovaný požadavek 08
Neformalizovaný požadavek 09
Neformalizovaný požadavek 10
Nefrakcionovaný heparin
Nefrakcionovaný heparin - antiIIa aktivita
Nefrakcionovaný heparin - antiXa aktivita
Nefriny volné - korekce na věk
Nefriny volné - korekce na věk (klonidin, +0)
NEKROPSIE
Neměřené anionty
Neměřené anionty korigované
Neopterin celkový
Neopterin celkový/kreatinin
Neoxygenovaná krev
Nepravidelné protilátky - popis
Neprostatická ACP -> ACP kostní Obsoletní
Neprostatická ACP -> ACP kostní
Nespecifická esteráza -> Esteráza nespec.
Nespecifická esteráza + butyrát -> Esteráza nespec.+butyr.
Nespecifická esteráza + butyrát + NaF -> Esteráza nesp.+butyrát+NaF
Nespecifická esteráza + NaF -> Esteráza nespec.+NaF
Netilmicin
Netilmicin*
Neutralizace LA na bázi PT -> dPT konfirmace
Neutralizace LA na bázi PT - poměr -> dPT konfirmace R
Neutralizace na bázi RVVT -> RVVT konfirm R
Neutrofil.metamyelocyty
Neutrofilní myelocyty
Neutrofilní řada - BM
Neutrofilní segmenty
Neutrofilní tyče
Neutrofily
Newberyit
Nezařad. buňky (bílá řada)
nezralá frakce tromocytů -> Trombocyty (nezralá frakce)
NGAL
Ni
Nilotinib
Nitrazepam Obsoletní
Nitrity (průkaz)
Nitrity semikvant.
Nitrofurantoin
Nitrogen -> N
Nízkomolekulární heparin
Nízkomolekulární heparin - antiXa aktivita
Nonspecific cells -> Nezařad. buňky (bílá řada)
Noradrenalin
Noradrenalin (klonidin, +0)*
Noradrenalin (klonidin, +180)*
Nordiazepam
Nordiazepam*
Norepinefrin -> Noradrenalin
Norepinefrin -> Noradrenalin (klonidin, +180)*
Norepinefrin -> Noradrenalin (klonidin, +0)*
Norfluoxetin
Norfluoxetin*
Norimatinib
Normetanefrin
Normetanefrin
Normetanefrin (klonidin, +0)*
Normetanefrin (klonidin, +180)*
Normetanefrin/Noradrenalin
Normoblast bazofilní
Normoblast ortochromní
Normoblast oxyfilní -> Normoblast ortochromní
Normoblast polychromatofilní
Normoblasty (periferní krev a.)
Normoblasty (periferní krev)
Normocyty -> Erytrocyty
Normocyty -> Erytrocyty
Normotest
Normotest - INR
Normotest - kontrola Neaktuální
Norovirus
Nortriptylin
Nortriptylin*
NSE
NT-proBNP
NT-proBNP (hmotnostní koncentrace)*
NTx -> Telopeptid kolagenu NTx
NTx/kreatinin -> Telopeptid NTx/kreatinin
Nucleus -> Holá jádra
NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA - in vivo
O-desmethylvenlafaxin
O-desmethylvenlafaxin*
Objem
Objem varlete -> Varle-pravé
Objem varlete -> Varle-levé
Obvod hlavy -> Tělo-obvod frontookcipitální
OCIF -> Osteoprotegerin
Octan -> Acetát
OGTT dle postupu "1"
OGTT dle WHO Neaktuální
OCH-Erikson (titr)
OKB akutní
OKB akutní doplněný
OKB kumulativní
OKB kumulativní doplněný
OKB rutinní
OKB rutinní doplněný
OKB screening 01 zákl.
OKB screening 02
OKB screening 03
OKB screening 04
OKB screening 05
OKB screening 06
OKB screening 07
OKB screening 08
OKB screening 09
OKB speciální
OKB speciální doplněný
OKB statim
OKB statim doplněný
OKH akutní
OKH akutní doplněný
OKH kumulativní
OKH kumulativní doplněný
OKH rutinní
OKH rutinní doplněný
OKH statim
OKH statim doplněný
OKI akutní
OKI akutní doplněný
OKI kumulativní
OKI kumulativní doplněný
OKI rutinní
OKI rutinní doplněný
OKI statim
OKI statim doplněný
OKM rutinní
OKM rutinní doplněný 1.
OKM rutinní doplněný 2.
OKM rutinní doplněný 3.
OKM rutinní doplněný 4.
OKM rutinní doplněný 5.
Oktadekanát
Oktakalciumfosfát
Oktanát
Okultní krvácení (kvalit.) -> Krev kvalitativně
Okultní krvácení (screening) -> Krev (průkaz)
Olanzapin
Olanzapin*
Oleát
Oleát/palmitát
Oligoklonální pás
Oligoklonální pásy FLC kappa
Oligoklonální pásy FLC lambda
Oligoklonální pásy IgG
Oligoklonální pásy IgM
Oligoklonální pruh -> Oligoklonální pás
Oligosacharidy
Onkotický tlak
ONM nález
OPG -> Osteoprotegerin
Opiáty
Opiáty (průkaz)
Opiáty* Neaktuální
Organické kyseliny
Ornithin -> Ornitin
Ornitin
Ornitin/kreatinin
Orosomukoid -> Alfa-1-kyselý glykoprotein
Orosomukoid -> Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l)
Orotát
Orotát/kreatinin
Orotová kyselina
Ortochromní normoblast -> Normoblast ortochromní
Osmolalita
Osmolalita - výpočet
Osmolalita efektivní - výpočet
Osmolální okno
Osmolální okno neetanolové
Osmot. rez. - hodnocení
Osmot. rez. max. - kont.
Osmot. rez. min. - kont.
Osmotic resistance (fragility) of human red cell -> Osmotická rezistence Neaktuální
Osmotic resistance (fragility) of human red cell -> Osmot. rez. - hodnocení
Osmotic resistance (fragility) of human red cell -> Osmotická rezistence maximální
Osmotic resistance (fragility) of human red cell -> Osmot. rez. max. - kont.
Osmotic resistance (fragility) of human red cell -> Osmotická rezistence minimální
Osmotic resistance (fragility) of human red cell -> Osmot. rez. min. - kont.
Osmotická rezistence Neaktuální
Osmotická rezistence maximální
Osmotická rezistence minimální
OSTEO
Osteokalcin
Osteokalcin (SC)
Osteoprotegerin
Ovulační fáze
Ox Cell Hemolysis -> OCH-Erikson (titr)
Oxalát
Oxalát vápenatý dihydrát -> Weddellit
Oxalát vápenatý monohydrát -> Whewellit
Oxalát/kreatinin
Oxcarb -> 10-oh-carbamazepin* Obsoletní
Oxcarb -> 10-oh-carbamazepin Obsoletní
Oxcarbamazepin -> 10-oh-carbamazepin* Obsoletní
Oxcarbamazepin -> 10-oh-carbamazepin Obsoletní
Oxetol -> 10-oh-carbamazepin* Obsoletní
Oxetol -> 10-oh-carbamazepin Obsoletní
Oxid uhličitý
Oxid uhličitý(celkový)
Oxokyseliny semikvant.
Oxolínová kyselina
Oxyfilní erytroblast -> Normoblast ortochromní
Oxygenační index -> Index oxygenační
Oxyhemoglobin
Oxypurinol Obsoletní
Oxypurinol/kreatinin
Oxytetracyklin
Oxytocin
P
P - náboj
P systém - P1
p-aminobenzoát -> 4-aminobenzoát
p-aminohippurát -> 4-aminohippurát
P-ANCA IgA
P-ANCA IgG
P-ANCA IgG (titr)
p2PSA -> Hemoglobin (hmot. obsah)
p2PSA -> [-2]proPSA
P2YB -> Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y BASE
p50
p50(T)
PABA -> 4-aminobenzoát
PABA test -> Zevní sekrece pankreatu
PAI -> Inhibitor t-PA Neaktuální
PAI-1 -> Inhibitor t-PA Neaktuální
PAI-1 gen
Paliperidon -> 9-hydroxyrisperidon*
Paliperidon -> 9-hydroxyrisperidon
Paliperidon*
Palmitát
Palmitát/butyrát
Palmitát/myristát
Panel typových erytrocytů -> Anti-erytrocyty
Paracetamol
Paracetamol*
Parafin
Parathormon -> Parathyrin intaktní
Parathormon 1-84 -> Parathyrin biointaktní 1-84
Parathyrin biointaktní 1-84
Parathyrin intaktní
Parciální tlak kyslíku v alveolech -> Kyslík alveolární
Paroxetin
Paroxetin*
PAS -> Glykogen - PAS reakce
PAT nález
Pátá složka jádra Neaktuální
Pátá složka na řezu Neaktuální
Pátá složka povrchu Neaktuální
Pátá vrstva, 1. složka Neaktuální
Pátá vrstva, 2. složka Neaktuální
Pátá vrstva, 3. složka Neaktuální
Pátá vrstva, 4. složka Neaktuální
Pátá vrstva, 5. složka Neaktuální
Paul-Bunnellova reakce (titr)
Pb
PC -> Protein C Neaktuální
PC Global -> Protein C Global Neaktuální
PC Global-FV def. plazma -> Protein C Global-FV def. plazma Neaktuální
PCDW -> Trombocyty (PCDW)
pCO2
pCO2(T)
PCT -> Trombokrit
PCT -> Prokalcitonin
PCT semikvantitativně -> Prokalcitonin semikv.
PCV -> Erytrocyty (hematokrit)
PDW -> Trombocyty (PDW)
PDW -> Trombocyty (PDW-SD)
Pentakarboxyporfyrin
Pepsinogen
Perimenopauza
Periodic acid - Schiff reaction -> Glykogen - PAS reakce
Peroxidáza -> Myeloperoxidáza - průkaz
Pervitin -> Metamfetamin
PFA 100 - COL/ADP -> Agregace stimul. - COL/ADP Neaktuální
PFA 100 - COL/ADR -> Agregace stimul. - COL/ADR Neaktuální
PGA -> Folát
pH
pH semikvantitativně
pH(T)
PHE -> Fenylalanin
Phencyclidine -> Fencyklidin
Phencyclidine -> Fencyklidin (průkaz)
PHI -> Prostate health index
Phosphorus -> P
Pink test -> Hemolýza glycerolem indukovaná
Pipemidová kyselina
Placentární laktogen
Placentární růstový faktor (PLGF)
Plasma tromboplastin antecedent - PTA -> Faktor XI Neaktuální
Plasmin inhibitor -> Alfa-2-antiplazmin Neaktuální
Plasminogen Activator Inhibitor -> Inhibitor t-PA Neaktuální
Plasminogen Activator Inhibitor -> Inhibitor t-PA Neaktuální
Platelet distribution width -> Trombocyty (PDW)
Platelet distribution width -> Trombocyty (PDW-SD)
Plazma
Plazmablast -> Plazmoblast
Plazmatické buňky
Plazmatický protein A asociovaný s graviditou
Plazminogen
Plazminogen - aktivita
Plazminogen - antigen
Plazminogen - koagulačně Neaktuální
Plazminogen - kvantitativně Neaktuální
Plazmoblast
Plazmocyty -> Plazmatické buňky
PLCR -> Trombocyty (PLCR)
PLG -> Plazminogen - kvantitativně Neaktuální
PLG -> Plazminogen - koagulačně Neaktuální
PLG -> Plazminogen
PLG -> Plazminogen - aktivita
PLG -> t-PA - aktivita
Plicní zkraty -> Neoxygenovaná krev
Plicní zkraty
Plísně Neaktuální
Plísně kvalitativně
PLT -> Trombocyty
PLT -> Trombocyty v TromboExactu
PMDW -> Trombocyty (PMDW)
PMN -> Neutrofily
PMN elastáza -> Elastáza
PNT -> DNT - APTT pacienta
PNT -> DNT - koagulace ovlivněná LA
PNT -> DNT - pacienta
PNT -> DNT - rozdíl časů 1
PNT -> DNT - rozdíl časů 2
PNT -> DNT - pacienta (fosfolipidy)
PNT -> DNT - pacienta (fyz. roztok)
PNT -> HNP
PNT -> HNP - rozdíl časů
PNT -> HNP s PL
pO2
pO2 diference
pO2 diference(T)
pO2(T)
Počet fragmentů
Počet konkrementů
Podání 100 mg 13-C urey Obsoletní
Podíl oxygenovaného hemoglobinu -> Saturace frakční (podíl O2Hb)
Podkožní tuk subskapulární -> Tělo-řasa subskapulární
Polychromatofilní erytroblast -> Normoblast polychromatofilní
Polychromatofilní normoblast -> Normoblast polychromatofilní
Polymorfonukleáry -> Granulocyty
Polymorfonukleáry -> Neutrofily
Polymorfonukleáry fagocytující -> Granulocyty fagocytující
Polymorfonukleáry fagocytující -> Granulocyty fagocytující *
Polynukleáry -> Granulocyty
Polynukleáry -> Neutrofily
Polynukleáry fagocytující -> Granulocyty fagocytující
Polynukleáry fagocytující -> Granulocyty fagocytující *
Poměr (CD4+):(CD8+)
Poměr 13-C / 12-C
Poměr granulocytární a červené řady v nátěru KD
Poměr myeloidní a červené řady v nátěru KD -> Poměr granulocytární a červené řady v nátěru KD
Poměr SFLT-1/PLGF
Popis a interpret. agreg. nálezu
Popis a interpret. koag. nálezu
Popis barvy
Popis jádra
Popis makr. změn v likvoru
Popis povrchu
Popis řezu
Popis tvaru
Popis změn b.(B)
Popis změn b.(dřeň)
Popis změn b.(tek.)
Popis změn elektroforeogramu
Popis změn erytroc.
Popis změn leukoc.
Popis změn tromb.
Porfobilinogen
Porfobilinogen syntáza -> ALA dehydratáza
Porfobilinogendeamináza
Porfyriny (průkaz)
Porfyriny celkové
Posakonazol
Post-gamma globulin -> Cystatin C
Postmenopauza
Povrch tělesný -> Tělo-povrch
Poznámka
Poznámka k žádance 1 kódem Obsoletní
Poznámka k žádance 2 kódem Obsoletní
Poznámka k žádance 3 kódem Obsoletní
Poznámka k žádance 4 kódem Obsoletní
Poznámky k žádance 1 textem
Poznámky k žádance 2 textem
Poznámky k žádance 3 textem
Poznámky k žádance 4 textem
Poznámky-jiné
Pradaxa - antiIIa aktivita
Pre-beta-lipoproteiny
Prealbumin
Pregnancy-Associated Plasma Protein A -> Plazmatický protein A asociovaný s graviditou
Pregnenolon
Pregnenolon-sulfát
Pregnenolonsulfát -> Pregnenolon-sulfát
Prekalikrein - funkční aktivita
Prekalikrein - stanov. antigenu
Premenopauza
Presepsin
Primidon
Primidon*
pro-Gastrin Releasing Peptide
Proakcelerin -> Faktor V Neaktuální
ProC Global - čas bez aktivátoru
ProC Global - čas s aktivátorem
ProC Global - normalizovaný poměr
ProC Global -s def. FV - čas bez aktivátoru
ProC Global -s def. FV - čas s aktivátorem
ProC Global s def. FV - normalizovaný poměr
Procento protilátek proti HLA antigenům (panel 30) -> Anti-HLA (panel 30)*
Procento protilátek proti HLA antigenům (panel 30) -> Anti-HLA (panel 30)
Procento protilátek proti HLA antigenům (panel 50) -> Anti-HLA (panel 50)*
Procento protilátek proti HLA antigenům (panel 50) -> Anti-HLA (panel 50)
Procento protilátek proti HLA antigenům (panel Luminex) -> Anti-HLA (panel Luminex)*
Procento protilátek proti HLA antigenům (panel Luminex) -> Anti-HLA (panel Luminex)
Proerytroblast
Progesteron
Progesteronové receptory
Prognostický zánětlivý a nutriční index
Proinsulin
Proinsulin C-peptid -> C-peptid
Prokainamid
Prokainamid*
Prokalcitonin
Prokalcitonin semikv.
Prokonvertin -> Faktor VII Neaktuální
Prolaktin
Prolin
Prolin/kreatinin
Prolymfocyty
Promegakaryocyt
Promegaloblast
Promonocyt
Promyelocyt
Propeptid prokolagenu I C-term.
Propeptid prokolagenu I N-term.
Propeptid prokolagenu III N-term.
Propoxyfen (průkaz)
Propoxyphene -> Propoxyfen (průkaz)
Prostaglandin-D syntáza -> Beta-trace protein
Prostaglandin-H2 D-izomeráza -> Beta-trace protein
Prostate health index
PROT
Protein C Neaktuální
Protein C - inhibiční aktivita
Protein C - antigen
Protein C - kontrola Neaktuální
Protein C Global Neaktuální
Protein C Global-FV def. plazma Neaktuální
Protein celkový
Protein S
Protein S - inhibiční aktivita
Protein S - celkový
Protein S - kontrola Neaktuální
Protein S - volný
Protein S celkový (relativní čas) Neaktuální
Protein S volný (relativní čas) Neaktuální
Protein S-100 B -> S100B
Protein S-100 beta -> S100B
Protein semikvantitativně
Protein/kreatinin
Protilátky -> Imunoglobuliny IgG, IgA, IgM
Protilátky proti komplexu PF4-heparin 0,5 kIU/l
Protilátky proti komplexu PF4-heparin 1 kIU/l
Protilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l
Protilátky proti lidskému herpetickému viru 6 třídy IgG -> Anti-HHV6 IgG
Protilátky proti lidskému herpetickému viru 6 třídy IgG -> Anti-HHV6 IgG (titr)
Protilátky proti lidskému herpetickému viru 6 třídy IgM -> Anti-HHV6 IgM
Protilátky proti lidskému herpetickému viru 6 třídy IgM -> Anti-HHV6 IgM (titr)
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-mikrosomy IgG
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-mikrosomy IgG (titr)
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-tyreoglobulin IgG
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-tyreoglobulin IgG (titr)
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-mikrosomy
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-TSH receptor
Protilátky proti tyreoidální peroxidáze -> Anti-mikrosomy IgG
Protilátky proti tyreoidální peroxidáze -> Anti-mikrosomy IgG (titr)
Protilátky proti tyreoidální peroxidáze -> Anti-mikrosomy
Protilátky proti viru lidského imunodeficitu typ 1 -> Anti-HIV 1
Protilátky proti viru lidského imunodeficitu typ 1, 2 -> Anti-HIV 1,2
Protilátky proti viru spalniček -> Anti-morbilli
Protilátky proti viru spalniček -> Anti-morbilli (titr)
Protoporfyrin celkový
Protrombin -> Faktor II Neaktuální
Protrombin mutace -> Faktor II gen
Protrombinový test
Protrombinový test -> PT - konfirmace 0 h
Protrombinový test -> PT - konfirmace kontrola Neaktuální
Protrombinový test -> PT - korekce 1 h Neaktuální
Protrombinový test -> PT - konfirmace 1 h
Protrombinový test -> PT - korekce 2 h Neaktuální
Protrombinový test -> PT - konfirmace 2 h
Protrombinový test -> Tromboplast. test-kontr. Neaktuální
Protrombinový test normálu po 1 hod
Protrombinový test normálu po 2 hod
Protrombinový test - INR
Protrombinový test - kalibrovaný
Protrombinový test INR
Protrombinový test normálu
Protrombinový test po 1 hod
Protrombinový test po 2 hod
Protrombinový test směs 1N+1P
Protrombinový test směs 1N+1P po 1 hod
Protrombinový test směs 1N+1P po 2 hod
Protrombinový test směs 1N+4P
Protrombinový test směs 1N+4P po 1 hod
Protrombinový test směs 1N+4P po 2 hod
Protrombinový test směs 4N+1P
Protrombinový test směs 4N+1P po 1 hod
Protrombinový test směs 4N+1P po 2 hod
Protrombinový test-ratio
PROTSPE
PRPPs -> Fosforibosylpyrofosfátsyntetáza
Prsní žláza -> Tělo-prsní žláza
Prsténčité sideroblasty -> Sideroblasty prsténčité
Průkaz tuku ve stolici -> Tukové kapénky
První složka jádra Neaktuální
První složka na řezu Neaktuální
První složka povrchu Neaktuální
První vrstva, 1. složka Neaktuální
První vrstva, 2. složka Neaktuální
První vrstva, 3. složka Neaktuální
První vrstva, 4. složka Neaktuální
První vrstva, 5. složka Neaktuální
Příjem 100 g glukózy
Příjem 2 g Ac-Tyr-PAB Obsoletní
Příjem 25 g xylózy Obsoletní
Příjem 5 g xylózy Obsoletní
Příjem 5000 j/kg AVIT Obsoletní
Příjem 75 g glukózy
Příjem pankreozyminu Obsoletní
Příjem pentagastrinu Obsoletní
Příjem sekretinu Obsoletní
Přímý antiglobulinový test -> Erytrocyty s protilátkou
Přímý Coombsův test -> Erytrocyty s protilátkou
Přímý Coombsův test -> Erytrocyty senzibilizované (kval.)
Přímý Coombsův test -> Erytrocyty senzibilizované (semikvant.)
PS -> Protein S
PS celkový -> Protein S celkový (relativní čas) Neaktuální
PS volný -> Protein S volný (relativní čas) Neaktuální
PSA - podíl volné frakce
PSA celkový
PSA volný
Pseudocholinesterasa -> CHS
Pseudocholinesteráza -> CHS
Pseudoválce
Pseudoválce kvalitativně
Pseudoválce semikvantitat.
PT - konfirmace 0 h
PT - konfirmace 1 h
PT - konfirmace 2 h
PT - konfirmace kontrola Neaktuální
PT - korekce 0 h Neaktuální
PT - korekce 1 h Neaktuální
PT - korekce 2 h Neaktuální
PTH -> Parathyrin intaktní
PTH 1-84 -> Parathyrin biointaktní 1-84
PTH-I -> Parathyrin intaktní
Pubické ochlupení -> Tělo-pubické ochlupení
Purinnukleosidfosforylasa -> Purinnukleosidfosforyláza
Purinnukleosidfosforyláza
Purpurin
px -> Kyslík (px)
px(T) -> Kyslík (px, T)
Pyr.+deoxypyr. celk.
Pyr.+deoxypyr. celk./kr.
Pyr.+deoxypyr. volný
Pyr.+deoxypyr. volný/kr.
Pyridinolin celk./kreat.
Pyridinolin celkový
Pyridinolin volný
Pyridinolin volný/kreat.
Pyroglobulin
Pyrohroznová kyselina -> Pyruvát
Pyruvát
Pyruvát/kreatinin
Q horečka -> Anti-Coxiella burnetii
Q horečka -> Anti-Coxiella burnetii (titr)
Qs/Qt -> Plicní zkraty
Quételetův index -> Tělo-Body mass index
Quetiapin
Quetiapin*
Quickův test -> Protrombinový test
Quickův test -> PT - konfirmace 0 h
Quickův test -> PT - konfirmace kontrola Neaktuální
Quickův test -> PT - korekce 1 h Neaktuální
Quickův test -> PT - konfirmace 1 h
Quickův test -> Protrombinový test směs 1N+1P
Quickův test -> Protrombinový test směs 1N+1P po 1 hod
Quickův test -> Protrombinový test směs 1N+1P po 2 hod
Quickův test -> Protrombinový test směs 1N+4P
Quickův test -> Protrombinový test směs 1N+4P po 1 hod
Quickův test -> Protrombinový test směs 1N+4P po 2 hod
Quickův test -> PT - korekce 2 h Neaktuální
Quickův test -> PT - konfirmace 2 h
Quickův test -> Protrombinový test směs 4N+1P
Quickův test -> Protrombinový test směs 4N+1P po 1 hod
Quickův test -> Protrombinový test směs 4N+1P po 2 hod
Quickův test -> Tromboplast. test-kontr. Neaktuální
Quickův test -> Protrombinový test po 1 hod
Quickův test -> Protrombinový test po 2 hod
Quickův test -> Protrombinový test normálu
Quickův test -> Protrombinový test normálu po 1 hod
Quickův test -> Protrombinový test normálu po 2 hod
Quickův test (kalibrovaný) -> Protrombinový test - kalibrovaný
Quickův test - INR -> Protrombinový test - INR
Quickův test - INR -> Protrombinový test INR
Quickův test -ratio -> Protrombinový test-ratio
Rapamycin-(9CI) -> Sirolimus*
RBC -> Erytrocyty
RBC -> Erytrocyty
RDW -> Erytrocyty (RDW)
RDW -> Erytrocyty (RDW-SD)
Red distribution width -> Erytrocyty (RDW)
Red distribution width -> Erytrocyty (RDW-SD)
Redukovaný hemoglobin -> Deoxyhemoglobin
Rekalc. čas plazmy - kontrola Neaktuální
Rekalcifikační čas plazmy
Renální fosfátový práh
Renální profil
RENFCE
Renin
Reptil.test-kontrola Neaktuální
Reptilázový čas -> Reptilázový test - normál
Reptilázový čas -> Reptilázový test - poměr
Reptilázový test
Reptilázový test - normál
Reptilázový test - poměr
Retikulární buňky
Retikulocyt (MCVR)
Retikulocyty
Retikulocyty (IRFH)
Retikulocyty (IRFMH)
Retinol -> Vitamin A (zrušen) Neaktuální
Retinol -> Vitamin A
Retinol binding protein
Retrakce koagula
Reverzní T3 -> T3 reverzní
Revmatoidní faktor -> Anti-imunoglobuliny
Revmatoidní faktor -> Anti-imunoglobuliny (titr)
Revmatoidní faktor IgA -> Anti-imunoglobuliny IgA
Revmatoidní faktor IgG -> Anti-imunoglobuliny IgG
Revmatoidní faktor IgM -> Anti-imunoglobuliny IgM
Rezorpce vody -> Tubulární rezorpce vody
RF-IgA
RF-IgG
RF-IgM
Rh C
Rh c
Rh Cw
Rh D
Rh D + weak
Rh E
Rh e
RiCo -> von Willebrandův faktor - funkce Neaktuální
RIPA -> Agregace stimul. - RIS
RIPA -> Agregace stimulovaná RIS
RIPA - kontr. -> AG stimul. RIS - kontr.
Risk of Ovarian Malignancy Algorithm -> ROMA index
Risperidon
Risperidon*
Rivaroxaban - antiXa aktivita
RMIT -> Mitóza erytrocytární
RNA enteroviru
RNA RS viru
RNA viru hepatitidy C
RNA viru hepatitidy C (kvant.)
RNA viru hepatitidy C - genotyp
RNA viru hepatitidy G
RNA viru influenzy A
RNA viru influenzy B
RNA viru influenzy H1N1
ROMA index
Rosenthal factor -> Faktor XI Neaktuální
Rősnerův index -> Směsný test pro dg. LA Neaktuální
Rősnerův index (APTT LA) -> APTT LA směs 1+1 - LCA
Rősnerův index (DPTscreen) -> DPTscreen směs 1+1 - LCA
Rősnerův index (DRVVTscreen) -> DRVVTscreen směs 1+1 - LCA
Rotaviry
Roup dětský
Rozpory parametrů 1
Rozpory parametrů 2
Rozpory parametrů 3
Rozpory parametrů 4
Rozpustné komplexy fibrinových monomerů -> Monomery fibrinu
Rozpustné komplexy fibrinových monomerů -> Monomery fibrinu - kontr Neaktuální
RROW -> Červená řada - BM
RS virus
RTG nález
RTG vyšetření
Russel Viper Venom Time -> RVVT
Russel Viper Venom Time -> RVVT - korekce 0 h
Russel Viper Venom Time -> RVVT - konfirmace 0 h
Russel Viper Venom Time -> RVVT - konfirmace kontr.
Russel Viper Venom Time -> RVVT - korekce 1 h
Russel Viper Venom Time -> RVVT - konfirmace 1 h
Russel Viper Venom Time -> RVVT - korekce 2 h
Russel Viper Venom Time -> RVVT - konfirmace 2 h
Russel Viper Venom Time -> RVVT - kontrola
Růstový faktor podobný insulinu 1 -> IGF-1
Růstový hormon -> STH* Obsoletní
Růstový hormon -> STH
RVVT
RVVT - konfirmace 0 h
RVVT - konfirmace 1 h
RVVT - konfirmace 2 h
RVVT - konfirmace kontr.
RVVT - kontrola
RVVT - korekce 0 h
RVVT - korekce 1 h
RVVT - korekce 2 h
RVVT - normalizovaný poměr
RVVT konfirm R
RVVT screen R
S100A8/S100A9 -> Kalprotektin
S100B
Sádra
Sacharidy
SAICAr
SAICAr kval.
SAICAr/kreatinin
Salicylát
Salicylát semikvant.
Salicylát*
Saturace frakční (podíl O2Hb)
Saturace hemoglobinu kyslíkem -> Oxyhemoglobin
Saturace hemoglobinu kyslíkem
Saturace transferinu -> Transferin saturovaný železem
SCC -> SCCA
SCCA
SCOT
Screening protilátek
Screening protilátek - enz.
Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 1
Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 2
Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 3
Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 4
Screening protilátek - chlad.
Screening protilátek - NAT
Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 1
Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 2
Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 3
Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 4
Screening protilátek - sol.
Sdružený nález kumul.
Sdružený nález kumul. D
Sdružený nález rutinní
Sdružený nález rutinní D
Sdružený nález SCR 01
Sdružený nález SCR 01 D
Se
Sebakát
Sebakát/kreatinin
Segmenty -> Granulocyty
Segmenty bazofilní -> Bazofilní segmenty
Segmenty eozinofilní -> Eozinofilní segmenty
Segmenty neutrofilní -> Neutrofilní segmenty
Selen -> Se
Serin
Serin/kreatinin
Serotonin
Sertralin
Sertralin*
Sérum
Sex-hormone binding globulin -> SHBG
Sexual hormone binding globulin -> SHBG
SHBG
Short chain AcylCoA-DH
Short-chain-3-OH-acylCoADH
Schistocyty -> Schizocyty
Schizocyty
Sialová kyselina
Sialová kyselina - lipidy
Sialyloligosacharidy
SID efektivní, aktuální pH
SID efektivní, pH 7,40
Sideroblasty
Sideroblasty prsténčité
Siderocyty
Siderofágy
Siderophilin -> Transferin
Síran vápenatý -> Sádra
sírany -> Sulfáty
Sirolimus
Sirolimus*
Složení centra -> Složení jádra
Složení centra -> První složka jádra Neaktuální
Složení centra -> Druhá složka jádra Neaktuální
Složení centra -> Třetí složka jádra Neaktuální
Složení centra -> Čtvrtá složka jádra Neaktuální
Složení centra -> Pátá složka jádra Neaktuální
Složení čtvrté vrstvy Neaktuální
Složení druhé vrstvy Neaktuální
Složení jádra
Složení na lomu -> Složení na řezu
Složení na lomu -> První složka na řezu Neaktuální
Složení na lomu -> Druhá složka na řezu Neaktuální
Složení na lomu -> Třetí složka na řezu Neaktuální
Složení na lomu -> Čtvrtá složka na řezu Neaktuální
Složení na lomu -> Pátá složka na řezu Neaktuální
Složení na lomu -> Složení první vrstvy Neaktuální
Složení na lomu -> První vrstva, 1. složka Neaktuální
Složení na lomu -> První vrstva, 2. složka Neaktuální
Složení na lomu -> První vrstva, 3. složka Neaktuální
Složení na lomu -> První vrstva, 4. složka Neaktuální
Složení na lomu -> První vrstva, 5. složka Neaktuální
Složení na lomu -> Složení druhé vrstvy Neaktuální
Složení na lomu -> Druhá vrstva, 1. složka Neaktuální
Složení na lomu -> Druhá vrstva, 2. složka Neaktuální
Složení na lomu -> Druhá vrstva, 3. složka Neaktuální
Složení na lomu -> Druhá vrstva, 4. složka Neaktuální
Složení na lomu -> Druhá vrstva, 5. složka Neaktuální
Složení na lomu -> Složení třetí vrstvy Neaktuální
Složení na lomu -> Třetí vrstva, 1. složka Neaktuální
Složení na lomu -> Třetí vrstva, 2. složka Neaktuální
Složení na lomu -> Třetí vrstva, 3. složka Neaktuální
Složení na lomu -> Třetí vrstva, 4. složka Neaktuální
Složení na lomu -> Třetí vrstva, 5. složka Neaktuální
Složení na lomu -> Složení čtvrté vrstvy Neaktuální
Složení na lomu -> Čtvrtá vrstva, 1. složka Neaktuální
Složení na lomu -> Čtvrtá vrstva, 2. složka Neaktuální
Složení na lomu -> Čtvrtá vrstva, 3. složka Neaktuální
Složení na lomu -> Čtvrtá vrstva, 4. složka Neaktuální
Složení na lomu -> Čtvrtá vrstva, 5. složka Neaktuální
Složení na lomu -> Složení páté vrstvy Neaktuální
Složení na lomu -> Pátá vrstva, 1. složka Neaktuální
Složení na lomu -> Pátá vrstva, 2. složka Neaktuální
Složení na lomu -> Pátá vrstva, 3. složka Neaktuální
Složení na lomu -> Pátá vrstva, 4. složka Neaktuální
Složení na lomu -> Pátá vrstva, 5. složka Neaktuální
Složení na řezu
Složení páté vrstvy Neaktuální
Složení povrchu
Složení první vrstvy Neaktuální
Složení třetí vrstvy Neaktuální
Směsný test pro dg. LA Neaktuální
sO2 -> Saturace hemoglobinu kyslíkem
SOD
Sodík -> Na
Solub. transferin. receptor (SC)*
Solubilní transferinový receptor
Solubilní transferinový receptor - index -> sTfR index
Solubilní tyrozinkináza-1 podobná fms -> Tyrozinkináza-1 podobná fms, solubilní forma (SFLT-1)
Somatostatin*
Somatotropní hormon -> STH* Obsoletní
SONO vyšetření
SP1-glykoprotein
Specificita protilátek pro HLA antigenům -> Anti-HLA specifikace
Specifická hmotnost -> Hustota
Specifická hmotnost -> Hustota (odhad)
Specifická hmotnost sdělovaná -> Hustota (sdělovaná)
Specifické IgE
Spermie
Spermie (kvalita)
Spermiogram -> Spermie (kvalita)
Spofagnost Pankenzan test -> Zevní sekrece pankreatu
SPS ADP -> Agregace stimulovaná ADP - vysoká koncentrace
SPS ADP -> Agregace stimulovaná ADP - nízká koncentrace
SPS ADP -> Agregace stimulovaná ADP - střední koncentrace
SPS ADR -> Agregace stimulovaná ADR - vysoká koncentrace
SPS ADR -> Agregace stimulovaná ADR - nízká koncentrace
SPS ADR -> Agregace stimulovaná ADR - střední koncentrace
Srážlivost Neaktuální
Srdeční frekvence
Stanovení zastoupení B lymfocytů rozetovým testem -> M-rozety
Stanovení zastoupení T lymfocytů rozetovým testem -> E-rozety
Stapletonův index (U,P)
Stapletonův index (U,S)
Stav materiálu
Stav materiálu 1 Obsoletní
Stav materiálu 2 Obsoletní
Stav materiálu 3 Obsoletní
Stav materiálu 4 Obsoletní
sTfR -> Solub. transferin. receptor (SC)*
sTfR index
STH
STH* Obsoletní
Stimulační index fagocytů
Strong Ion Difference, effective (actual pH) -> SID efektivní, aktuální pH
Strong Ion Difference, effective (pH = 7,40) -> SID efektivní, pH 7,40
Struvit
Středně a vysoce nezralá frakce retikulocytů -> Retikulocyty (IRFMH)
Střední denzita trombocytu -> Trombocyt (MPC)
Střední jádra leukocytů
Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu -> Hemoglobin (MCHC)
Střední objem erytrocytů -> Erytrocyt (MCV)
Střední objem retikulocytu -> Retikulocyt (MCVR)
Střední objem trombocytů -> Trombocyt (MPV)
Střední obsah hemoglobinu v retikulocytu -> Hemoglobin (MCHR)
Střední suchá masa trombocytu -> Trombocyt (MPM)
Stuart - Prower faktor -> Faktor X Neaktuální
Stupeň epidemiologické závažnosti
Stypenový čas - kontrola -> Dilute Russel viper ven. t. - k.
Stypvenový čas -> Dilute Russel viper venom test
Stypvenův test -> RVVT
Stypvenův test -> RVVT - korekce 0 h
Stypvenův test -> RVVT - konfirmace 0 h
Stypvenův test -> RVVT - konfirmace kontr.
Stypvenův test -> RVVT - korekce 1 h
Stypvenův test -> RVVT - konfirmace 1 h
Stypvenův test -> RVVT - korekce 2 h
Stypvenův test -> RVVT - konfirmace 2 h
Stypvenův test -> RVVT - kontrola
Suberát
Suberát/kreatinin
Subkapulární kožní řasa -> Tělo-řasa subskapulární
Subutex průkaz -> Buprenorfin průkaz
Sudan B -> Lipidy - Sudan B
Sukcinát
Sukcinát/kreatinin
Sukcinylaceton
Sukcinylaceton/kreatinin
Sukcinyladenozin
Sukcinyladenozin/kreatinin
Sulfadiazin
Sulfamethoxazol
Sulfáty
Sulfhemoglobin
Suma lymfocytárních subpopulací
Suma lymfocytárních subpopulací*
Suprailiakální kožní řasa -> Tělo-řasa suprailiakální
syndrom lepivých destiček ADP -> Agregace stimulovaná ADP - vysoká koncentrace
syndrom lepivých destiček ADP -> Agregace stimulovaná ADP - nízká koncentrace
syndrom lepivých destiček ADP -> Agregace stimulovaná ADP - střední koncentrace
syndrom lepivých destiček ADR -> Agregace stimulovaná ADR - vysoká koncentrace
syndrom lepivých destiček ADR -> Agregace stimulovaná ADR - nízká koncentrace
syndrom lepivých destiček ADR -> Agregace stimulovaná ADR - střední koncentrace
Šíře distribuce erytrocytů (RDW) -> Erytrocyty (RDW)
Šíře distribuce erytrocytů (RDW) -> Erytrocyty (RDW-SD)
Šíře distribuce trombocytů (PDW) -> Trombocyty (PDW)
Šíře distribuce trombocytů (PDW) -> Trombocyty (PDW-SD)
Škrobové zrno
Šťavelan -> Oxalát
Štěpné produkty fibrinu (fibrinogenu) -> FDP
t-PA Neaktuální
t-PA - aktivita
t-PA - antigen
t-PA - antigen (arb. konc.)
T3 celkový
T3 reverzní
T3 volný
T4 celkový
T4 volný
TAG -> Triacylglyceroly
TAG 72 -> CA 72-4
Takrolimus
Tartarát resistentní kyselá fosfatáza -> ACP kostní Obsoletní
Tartarát resistentní kyselá fosfatáza -> ACP kostní
TAT -> TAT komplex
TAT komplex
TATI
Taurin
Taurin/kreatinin
TBG
TCT -> Trombinový test - diluce 1+1
TCT -> Trombinový test - diluce 1+3
TCT -> Trombinový test - normál
TČ -> Trombinový test - diluce 1+1
TČ -> Trombinový test - diluce 1+3
TČ -> Trombinový test - normál
Tělesná výška vstoje -> Tělo-výška vstoje
Tělesný povrch -> Tělo-povrch
Tělo-Body mass index
Tělo-délka vleže
Tělo-hmotnost
Tělo-hmotnost k výšce
Tělo-obvod frontookcipitální
Tělo-povrch
Tělo-prsní žláza
Tělo-pubické ochlupení
Tělo-růstová rychlost
Tělo-řasa subskapulární
Tělo-řasa suprailiakální
Tělo-řasa tricipitální
Tělo-střední obvod paže
Tělo-temenokostrční délka
Tělo-výška vsedě
Tělo-výška vstoje
Telopeptid CTx-beta(mass)
Telopeptid CTx/kreatinin
Telopeptid kolagenu CTx-alfa
Telopeptid kolagenu CTx-beta
Telopeptid kolagenu ICTP
Telopeptid kolagenu NTx
Telopeptid NTx/kreatinin
Teofylin
Teofylin*
Teplota aktuální
Test kompatibility - enz. -> Kompatibilita krví - enz.
Test kompatibility - chlad. -> Kompatibilita krví - chlad.
Test kompatibility - NAT -> Kompatibilita krví - NAT
Test kompatibility - sol. -> Kompatibilita krví - sol.
Test s batroxobinem -> Reptilázový test - normál
Test s batroxobinem -> Reptilázový test - poměr
Test s enzymy podobnými trombinu -> Reptilázový test - normál
Test s enzymy podobnými trombinu -> Reptilázový test - poměr
Test slučitelnosti - enz. -> Kompatibilita krví - enz.
Test slučitelnosti - chlad. -> Kompatibilita krví - chlad.
Test slučitelnosti - NAT -> Kompatibilita krví - NAT
Test slučitelnosti - sol. -> Kompatibilita krví - sol.
Test tepelné stability hemoglobinu -> Hemoglobin tepelně nestabilní
Test tepelné stability hemoglobinu -> Hemoglobin tepelně nestabilní
Testikulární objem -> Varle-pravé
Testikulární objem -> Varle-levé
Testis (dx.) -> Varle-pravé
Testis (sin.) -> Varle-levé
Testosteron
Testosteron volný
Tetradecenát
Tetradekanát -> Myristát
Tetradekanát
Tetrajódthyronin volný -> T4 volný
Tetrajódtyronin -> T4 celkový
THFA -> Folát
Thiolasa -> Beta-oxothioláza
Thioláza -> Beta-oxothioláza
Thiopental
Thiopental*
Thiosulfáty semikvantitativně
Thrombelastogram -> Trombelastogram
Thrombinový index -> Trombinový test - poměr
Thrombinový test -> Trombinový test
Thrombokrit -> Trombokrit
Thymidinkinasa -> Thymidinkináza
Thymidinkináza
Thymin
Thymin/kreatinin
THYREO
Thyreotropin -> TSH
Thyrocalcitonin -> Kalcitonin
Thyroid Stimulating Antibody -> Anti-TSH receptor stimulující (TSI)
Thyroid stimulating hormone -> TSH
Thyroxin -> T4 celkový
Thyroxin - vaz. kap.
Thyroxin volný -> T4 volný
TIBC -> Vazebná kapacita Fe
TIMP-1
Tl
Tlak barometrický -> Vzduch (tlak)
Tlak diastolický
Tlak systolický
TNF alfa
Tobramycin
Tobramycin*
Tokoferol
Tolerance glukózy Neaktuální
Topiramát
Topiramát*
Total Protein S -> Protein S celkový (relativní čas) Neaktuální
Total PS -> Protein S celkový (relativní čas) Neaktuální
total T3 -> T3 celkový
total T4 -> T4 celkový
Toxikologická vyšetření
Toxin Clostridium difficile
TPA
TPA - hmotnostní konc.* Neaktuální
TPMT gen
TPS
TRACP -> ACP kostní Obsoletní
TRACP -> ACP kostní
TRAK -> Anti-TSH receptor
Transferin
Transferin (CDT)
Transferin (CHD) -> Transferin (CDT)
Transferin saturovaný železem
Transferin/kreatinin
Transferrin -> Transferin
Transglutamináza -> Faktor XIII
Transglutamináza -> Faktor XIII - indukce stability
Transportní bílkoviny pro T4 a T3 -> TBG
Transthyretin -> Prealbumin
Trazodon
Trazodon*
Treonin
Treonin/kreatinin
Triacylglyceroly
Triamteren
Tricipitální kožní řasa -> Tělo-řasa tricipitální
Tricykl. aktidepresiva (průkaz)
Tricyklic. antidepresiva
Tricyklic. antidepresiva*
Tridymit
Triglyceridy -> Triacylglyceroly
Trichomonády kvalitativně
Trichomonády semikvant.
Trijodthyronin -> T3 celkový
Trijódthyronin volný -> T3 volný
Trileptal -> 10-oh-carbamazepin* Obsoletní
Trileptal -> 10-oh-carbamazepin Obsoletní
Trimethylxanthin -> Kofein*
Trimethylxanthin -> Kofein
Tripelfosfát -> Krystaly struvitu
Trombelastogram
Trombin generační test - AUC
Trombin generační test - lag time
Trombin generační test - Peak trombin
Trombin generační test - tPeak trombin
Trombin generační test - Velocity index
Trombinový čas -> Trombinový test - diluce 1+1
Trombinový čas -> Trombinový test - diluce 1+3
Trombinový čas -> Trombinový test - normál
Trombinový index -> Trombinový test - poměr
Trombinový test
Trombinový test - diluce 1+1
Trombinový test - diluce 1+3
Trombinový test - normál
Trombinový test - poměr
Trombinový test - TM
Trombinový test-kontrola Neaktuální
Trombocyt (MPC)
Trombocyt (MPM)
Trombocyt (MPV)
Trombocyty
Trombocyty (nezralá frakce)
Trombocyty (PCDW)
Trombocyty (PDW)
Trombocyty (PDW-SD)
Trombocyty (PLCR)
Trombocyty (PMDW)
Trombocyty v TromboExactu
Trombokrit
Trombomodulin
Tromboplast. test - ISI Neaktuální
Tromboplast. test-kontr. Neaktuální
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test směs 1N+1P
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test směs 1N+1P po 1 hod
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test směs 1N+1P po 2 hod
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test směs 1N+4P
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test směs 1N+4P po 1 hod
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test směs 1N+4P po 2 hod
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test směs 4N+1P
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test směs 4N+1P po 1 hod
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test směs 4N+1P po 2 hod
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test po 1 hod
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test po 2 hod
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test normálu
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test normálu po 1 hod
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test normálu po 2 hod
Tromboplastinový test -> Protrombinový test
Tromboplastinový test -> PT - konfirmace 0 h
Tromboplastinový test -> PT - konfirmace kontrola Neaktuální
Tromboplastinový test -> PT - korekce 1 h Neaktuální
Tromboplastinový test -> PT - konfirmace 1 h
Tromboplastinový test -> Protrombinový test směs 1N+1P
Tromboplastinový test -> Protrombinový test směs 1N+1P po 1 hod
Tromboplastinový test -> Protrombinový test směs 1N+1P po 2 hod
Tromboplastinový test -> Protrombinový test směs 1N+4P
Tromboplastinový test -> Protrombinový test směs 1N+4P po 1 hod
Tromboplastinový test -> Protrombinový test směs 1N+4P po 2 hod
Tromboplastinový test -> PT - korekce 2 h Neaktuální
Tromboplastinový test -> PT - konfirmace 2 h
Tromboplastinový test -> Protrombinový test směs 4N+1P
Tromboplastinový test -> Protrombinový test směs 4N+1P po 1 hod
Tromboplastinový test -> Protrombinový test směs 4N+1P po 2 hod
Tromboplastinový test -> Protrombinový test po 1 hod
Tromboplastinový test -> Protrombinový test po 2 hod
Tromboplastinový test -> Protrombinový test normálu
Tromboplastinový test -> Protrombinový test normálu po 1 hod
Tromboplastinový test -> Protrombinový test normálu po 2 hod
Tromboplastinový test (kalibrovaný) -> Protrombinový test - kalibrovaný
Tromboplastinový test - INR -> Protrombinový test - INR
Tromboplastinový test - INR -> Protrombinový test INR
Tromboplastinový test-ratio -> Protrombinový test-ratio
Trombotest
Trombotest - INR
Trombotest - kontrola Neaktuální
Troponin I
Troponin I (průkaz)
Troponin I ultrasenzitivní
Troponin T
Troponin T (průkaz)
Troponin T ultrasenzitivní
Trypsinogen
Tryptofan
Tryptofan/kreatinin
Třetí složka jádra Neaktuální
Třetí složka na řezu Neaktuální
Třetí složka povrchu Neaktuální
Třetí vrstva, 1. složka Neaktuální
Třetí vrstva, 2. složka Neaktuální
Třetí vrstva, 3. složka Neaktuální
Třetí vrstva, 4. složka Neaktuální
Třetí vrstva, 5. složka Neaktuální
TSH
TT -> Trombinový test - diluce 1+1
TT -> Trombinový test - diluce 1+3
TT -> Trombinový test - normál
tT3 -> T3 celkový
tT4 -> T4 celkový
Tubulární rezorpce vody
Tukové kapénky
Tuky -> Lipidy - Sudan B
Tumorózní buňky
Tyče bazofilní -> Bazofilní tyče
Tyče eozinofilní -> Eozinofilní tyče
Tyče neutrofilní -> Neutrofilní tyče
Typ odběru
Typizace erytroctů - popis
Typovací panel - enz. -> Identifikace protilátek - enz.
Typovací panel - chlad. -> Identifikace protilátek - chlad.
Typovací panel - NAT -> Identifikace protilátek - NAT
Typovací panel - sol. -> Identifikace protilátek - sol.
Tyreoglobulin
Tyreotropní hormon -> TSH
Tyrokalcitonin -> Kalcitonin
Tyronin -> T3 celkový
Tyronin volný -> T3 volný
Tyrosin-phosphatase-like antigen autoantibodies -> Anti-IA-2
Tyroxin vážící globulin -> TBG
Tyrozin
Tyrozin/kreatinin
Tyrozinkináza-1 podobná fms, solubilní forma (SFLT-1)
Tyrozinkináza-1, fms-like, solubilní (SFLT-1) -> Tyrozinkináza-1 podobná fms, solubilní forma (SFLT-1)
UBT - Urea Breath Test (Helicobacter pylori) -> Helicobacter pylori UBT
Uhličitan vápenatý -> Aragonit
Unmeasured anions -> Neměřené anionty
Unmeasured anions, corrected -> Neměřené anionty korigované
Uracil
Uracil/kreatinin
Urát
Urát amonný
Urát draselný
Urát sodný
Urát/kreatinin
Urea
Uricit -> Močová kyselina
Uridin
Uridin/kreatinin
Urobilinogen
Urobilinogen semikvantitativně
UROLIT
Uroporfyrin
Uroporfyrinogen I syntáza -> Porfobilinogendeamináza
Uroporfyrinogen I syntetáza -> Porfobilinogendeamináza
V
Válce
Válce bakteriální, kvalitativně
Válce bakteriální, kvantitativně
Válce bakteriální, semikvantitativně
Válce buněčné, kvalitativně
Válce buněčné, kvantitativně
Válce buněčné, semikvantitativně
Válce epiteliální
Válce epiteliální kvalit.
Válce epitelové semikvant.
Válce erytrocyt. semikvant.
Válce erytrocytární
Válce erytrocytární kvalit.
Válce granul. semikvant.
Válce granulované
Válce granulované kvalit.
Válce hyalinní
Válce hyalinní kvalit.
Válce hyalinní semikvant.
Válce kvalitativně
Válce leukocyt. semikvant.
Válce leukocytární
Válce leukocytární kvalit.
Válce renálních tubulárních buněk, kvalitativně
Válce renálních tubulárních buněk, kvantitativně
Válce renálních tubulárních buněk, semikvant.
Válce semikvantitat.
Válce semikvantitativně
Válce tukové, kvalitativně
Válce tukové, kvantitativně
Válce tukové, semikvantitativně
Válce urátové
Válce urátové kvalit.
Válce urátové semikvant.
Válce voskové
Válce voskové kvalit.
Válce voskové semikvant.
Válce žlučové semikvant.
Valin
Valin/kreatinin
Valproát
Valproát volný
Valproát volný*
Valproát*
Vanadium -> V
Vanilmandelát
Vanilmandelát - průkaz
Vanilmandelát/kreatinin
Vankomycin
Vankomycin*
Vápník -> Ca
Varle-levé
Varle-pravé
Vasopresin
Vaterit
Vazebná kapacita Fe
Včelí vosk
VDRL/RRR (titr)
Velikost max. průměru
Velká jádra leukocytů
Velké trombocyty -> Trombocyty (PLCR)
Velmi dlouhé mastné kyseliny - C22 -> Very long chain FA - C22
Velmi dlouhé mastné kyseliny - C24 -> Very long chain FA - C24
Velmi dlouhé mastné kyseliny - C26 -> Very long chain FA - C26
Velmi dlouhé mastné kyseliny C24/C22 -> Very long chain FA C24/C22
Velmi dlouhé mastné kyseliny C26/C22 -> Very long chain FA C26/C22
Venlafaxin
Venlafaxin*
Very long chain FA - C22
Very long chain FA - C24
Very long chain FA - C26
Very long chain FA C24/C22
Very long chain FA C26/C22
Virus influenza A
Virus influenza B
Virus parainfluenza 1
Virus parainfluenza 2
Virus parainfluenza 3
Viskozita krve -> Krev
Viskozita plazmy -> Plazma
Viskozita séra -> Sérum
Vitamin A
Vitamin A (zrušen) Neaktuální
Vitamin B12
Vitamin B12* Neaktuální
Vitamin Bt -> Karnitin volný
Vitamin C
Vitamin C (kvalit.)
Vitamin D -> Kalcitriol
Vitamin D celkový -> 25-hydroxyvitamin D
Vitamin D celkový v séru* -> 25-hydroxyvitamin D* Neaktuální
Vitamin E -> Tokoferol
Vlákna svalová
VNP2YB -> Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y BASE
Voda
Vodíkový kation
Volné beta HCG -> hCG beta podjednotka - volná
Volné Fe -> Extracelulární Fe
Volné lehké řetězce kappa -> Ig/L-kappa free
Volné lehké řetězce kappa -> Ig/L-kappa free (mg/l)
Volné lehké řetězce lambda -> Ig/L-lambda free
Volné lehké řetězce lambda -> Ig/L-lambda free (mg/l)
Volné mastné kyseliny -> Mastné kyseliny - volné
Volný testosteron -> Index volného testosteronu
von Willebrandův faktor - antigen
von Willebrandův faktor - CBA - poměr
von Willebrandův faktor - funkce Neaktuální
von Willebrandův faktor - funkce ristocetin. kofaktoru
von Willebrandův faktor - schiopnost vázat FVIII
von Willebrandův faktor - schopnost vázat kolagen
von Willebrandův faktor antigen Neaktuální
Vorikonazol
Výpočty DAP
Výpočty FE
Vysoce fluorescenční buňky
Vysoce fluorescenční buňky (poměr)
vysoce nezralé retikulocyty -> Retikulocyty (IRFH)
Vyš. bakteriologické Neaktuální
Vyš. parazitologické Neaktuální
Vyš. virologické Neaktuální
Vyšetření kloubního punktátu
Vyšetření konkrementu
Vyšetření stolice na OK - scr.
Vyšetření toxikologické
Výška aktuální
Výška tělesná vstoje -> Tělo-výška vstoje
Vzduch (tlak)
WAP four-disulphide core domain protein 2 -> HE4
WBC -> Leukocyty
WBC -> Leukocyty
WBC -> Leukocyty
WBC -> Leukocyty*
Weddellit
Whewellit
Whitlockit
X - buňky -> Nezařad. buňky (bílá řada)
Xalerto - antiXa aktivita
Xantin
Xantin/kreatinin
Xarelto -> Rivaroxaban - antiXa aktivita
Xylosa -> Xylóza
Xylóza
Xylóza (průkaz)
Xylózový absorpční test
Xylózový toleranční test -> Xylózový absorpční test
Zastoupení mononukleárů v rozpočtu leukocytů z CSF -> Mononukleáry (mono+lymfo)
Zevní sekrece pankreatu
Zibor - antiXa aktivita
Ziprasidon
Ziprasidon*
Zkraty plicní -> Neoxygenovaná krev
Zn
Zn komplex protoporfyrinu -> Zn-protoporfyrin
Zn-protoporfyrin
Zonisamid
Zonisamid*
Zotepin
Zotepin*
Železo -> Fe
Žírná buňka -> Mastocyt
Žlučové kyseliny celkové