Datový standard DS4 - základní podmínky pro validaci

 

 

Tento dokument obsahuje výpis z pokynů a podmínek, které jsou součástí textového popisu bloků datového standardu DS4, ale nejsou vyjádřeny formalizovaně pomocí pomoci XML Schema 1.0 (https://www.w3.org/2001/XMLSchema)

 

Předpokládá se v něm, že podmínky zapsané v XML souborech budou nejprve zkontrolovány automaticky parserem, který načítá XML soubor datového standardu verze 4.

 

Další obecné podmínky a požadavky pro validaci datových souborů DS4

- podporovat DS4 od verze 4.19.01 výše

- podporovat NČLP od verze 2.68.01 výše

- podporovat XML schémata pro DS4 od verze 4.19.01 a výše

- hlídat vztah mezi číslem verze DS a číslem verze NČLP

- hlídat vztah mezi číslem verze DS a čísly verzí použitých schémat

- kontrolovat atributy navázané na číselníky - zda uvedená hodnota existuje v číselníku příslušné verze, u číselníků NCLPPOL a NCLPSKAL upozornit, pokud je použitá hodnota neaktuální nebo obsoletní

K výše uváděnému viz též: "Seznam verzí DS4 a jim odpovídající verze NČLP a XSD schémat".

 

 

Chybové hlášky validačního nástroje by měly obsahovat identifikaci místa, kde chyba nastala (např. číslo řádku a sloupce ve validovaném souboru), závažnost chyby a uživatelsky srozumitelný popis chyby, ke které došlo (lze odvodit z obsahu sloupce "Podmínka")

 

 

Popis obsahu sloupců níže uvedených tabulek

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

 

 

 

 

# - pořadové číslo podmínky v rámci tabulky

Datum - datum přidání podmínky do tabulky nebo datum poslední změny podmínky

Podmínka - formalizované vyjádření podmínky

Chybová hláška - text, který se objeví ve výstupní sestavě při porušení podmínky. Proměnné v hlášce jsou uzavřeny ve ložených závorkách (např. {k_osoba_text}). Proměnné z číselníků mají před jménem jeko prefix název číselníku (nmalými písmeny) a tečku (např. {evztah.nazev})

Level - závažnost chyby, pokud není podmínka splněna

 

Tabulka závažnosti chyby (sloupec Level):

           

Level

Závažnost chyby

9

Kritická chyba

7

Velmi závažná chyba

5

Podstatná chyba

3

Varování

1

Nepodstatný nedostatek

 

 

Profil - pokud je "profil" vyplněn, vztahuje se  podmínka pouze na specifickou oblast DS4

 

Profil

Název profilu

PS

Patient Summary

 

 

Seznam bloků, pro které jsou nyní zpracovány podmínky pro validaci

(stav k upgrade DS 4.19.03 - 12/2019)

 

*a

*autor

*dat_du

*dat_xx

*ku_z_lab

*ku_z_pat_n

*prepocet

*sci

*skala, skala_lok

*vrac

*vrav

*vrf

*vrk

*vrkpa

*vrn

*vrs_h

 

 

Výpisy z pokynů jednotlivých datových bloků - je k dispozici vždy pod tabulkou příslušného bloku 

 

*a

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-01-08

pokud je vyplněn "typ", musí být z číselníku "TAB_TA", položka "klic"

"typ" ({typ}) musí být z číselníku "TAB_TA" (typ adresy), položka "klic"

7

2

2020-01-08

pokud je vyplněn "ind_kont", musí mít hodnotu "K"

pravidlo zrušeno, je součástí XSD

 

7

3

2019-11-13

pokud "ind_kont" = "K", pak "typ" musí být "1" nebo "2"

pokud "ind_kont" = "K", pak "typ" musí být "1" nebo "2" (typ={typ})

3

4

2019-11-13

pokud "typ" = "1" nebo "2", pak nesmí být vyplněn "o_jmeno", "o_prijmeni", "o_titul_pred", "o_titul_za"

pokud "typ" = "1" nebo "2", pak nesmí být vyplněn "o_jmeno", "o_prijmeni", "o_titul_pred", "o_titul_za"

3

5

2020-04-23

pokud "stat" = "CZE" nebo prázdný a je vyplněn "psc", pak musí být "psc" číslo v intervalu 10000 - 79999

pokud "stat" = "CZE" nebo je prázdný, musí být "psc" číslo v intervalu 10000 - 79999 (stat={stat}, psc={psc})

3

6

2019-11-13

pokud "typ" není "3", nesmí být vyplněn "vztah"

pokud "typ" není "3", nesmí být vyplněn "vztah" (typ={typ}, vztah={vztah})

3

7

2019-11-13

pokud "typ" není "K", nesmí být vyplněn "k_osoba_klic"

pokud "typ" není "K", nesmí být vyplněn "k_osoba_klic" (typ={typ}, k_osoba_klic={k_osoba_klic})

3

8

2019-11-13

pokud je vyplněn "k_osoba_klic", musí být z číselníku "EVZTAH", položka "klic"

"k_osoba_klic" ({k_osoba_klic}) musí být z číselníku "EVZTAH" (osobní vztah) , položka "klic"

5

PS

9

2019-12-19

pokud "typ" není "K" nebo není vyplněn "k_osoba_klic", nesmí být vyplněn "k_osoba_text"

pokud "typ" není "K" nebo není vyplněn "k_osoba_klic", nesmí být vyplněn "k_osoba_text" (k_osoba_text={ k_osoba_text})

3

PS

10

2019-11-13

pokud je vyplněn "k_osoba_text", musí být z číselníku "EVZTAH", položka "nazev"

"k_osoba_text" ({k_osoba_text}) musí být z číselníku "EVZTAH" (osobní vztah), položka "nazev"

5

PS

11

2019-12-19

pokud "typ" není "K" nebo není vyplněn "k_osoba_klic", nesmí být vyplněn "k_osoba_pozn"

pokud "typ" není "K" nebo není vyplněn "k_osoba_klic", nesmí být vyplněn "k_osoba_pozn" (k_osoba_pozn={k_osoba_pozn})

3

PS

12

2019-11-13

pokud "typ" není "K", nesmí být vyplněn "k_osoba_typ"

pokud "typ" není "K", nesmí být vyplněn "k_osoba_typ" (typ={typ}, k_osoba_typ={k_osoba_typ})

3

PS

13

2019-11-13

pokud "typ" není "4", "G", "M" nebo "C", pak nesmí být vyplněn "icl", "id_zp"

pokud "typ" není z množiny "4", "G", "M", "C", nesmí být vyplněn "icl" ani "id_zp" (typ={typ}, icl={icl}, id_zp={id_zp})

3

 

 

*autor

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-01-08

pokud je vyplněn "id_zp", musí to být řetězec číslic délky 9 nebo 10 znaků

pravidlo zrušeno, je součástí XSD

 

5

2

2019-11-13

pokud je vyplněn “odbornost“, musí být z číselníku VZP “ODBORN“, položka “kod“

“odbornost“ ({odbornost}) musí být z číselníku VZP “ODBORN“ (číselník odborností VZP), položka “kod“

5

3

2019-11-13

pokud je vyplněn “role_klic“, musí být z číselníku“EZDRROLE“, položka “klic“

“role_klic“ ({role_klic}) musí být z číselníku“EZDRROLE“ (profesní role ve zdravotnictví), položka “klic“

5

PS

4

2019-11-13

pokud je vyplněn “role_text“, musí být z číselníku“EZDRROLE“, položka “nazev“

“role_text“ ({role_text}) musí být z číselníku“EZDRROLE“ (profesní role ve zdravotnictví), položka “nazev“

5

PS

 

 

*dat_du

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-02-27

hodnota elementu musí být datum ve formátu odpovídající hodnotě atributu "format":

- D (datum) - YYYY-MM-DD

- DT (datum a čas) - YYYY-MM-DDTHH:MM

- DTS (datum a čas v sekundách) - YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

- MR (měsíc a rok = neúplné datum) - YYYY-MM       

- R (rok = neúplné datum) -YYYY

datum musí být ve formátu odpovídajícím hodnotě atributu "format" (dat_du={this}, format={format})

7

2

2020-01-08

pokud je vyplněn "format" musí být z množiny {"D", "DT", "DTS", "MR", "R"}

pravidlo zrušeno, je součástí XSD

 

7

3

2020-01-08

pokud je vyplněn “typ“, musí být z číselníku “LVTZDCUN“, položka “klic“

“typ“ ({typ}) musí být z číselníku “LVTZDCUN“ (typ zadání datumu a času události (v nálezu)) , položka “klic“

5

 

 

*dat_xx

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-02-27

hodnota elementu musí být datum ve formátu odpovídající hodnotě atributu "format":

- D (datum) - YYYY-MM-DD

- DT (datum a čas) - YYYY-MM-DDTHH:MM

- DTS (datum a čas v sekundách) - YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

- MR (měsíc a rok = neúplné datum) - YYYY-MM       

- R (rok = neúplné datum) -YYYY

datum musí být ve formátu odpovídajícím hodnotě atributu "format" (dat_xx={this}, format={format})

7

2

2020-01-08

pokud je vyplněn "format" musí být z množiny {"D", "DT", "DTS", "MR", "R"}

pravidlo zrušeno, je součástí XSD

 

7

 

 

*ku_z_lab

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-01-08

pokud "typ_cispol" = "N" a pokud je vyplněn “klic_nclp“, pak “klic_nclp“ musí být z číselníku “NCLPPOL“, položka “klic“

pro "typ_cispol" = "N" musí být “klic_nclp“ ({klic_nclp}) z číselníku “NCLPPOL“ (národní číselník laboratorních položek) , položka “klic“

7

2

2020-01-08

pokud "typ_cispol" = "L" a pokud je vyplněn “klic_nclp“, pak "klic_nclp" musí být v rozmezí "25000" - "49999"

pro "typ_cispol" = "L" musí být "klic_nclp" ({klic_nclp}) v rozmezí "25000" - "49999"

7

 

3

2019-11-13

pokud je vyplněn “nclp_verze“, musí být z číselníku “V_NCLP“, položka “klic“

“nclp_verze“ ({nclp_verze}) musí být z číselníku “V_NCLP“ (verze NČLP) , položka “klic“

5

4

2020-01-08

pokud "typ_cispol" = "N", pak položka NČLP musí být platná a aktuální (ve verzi NČLP, která je uvedena ve validovaném souboru) - v záznamu z číselníku “NCLPPOL“ pro klíč "klic_nclp" musí být "aktual" = 1 (2=obsoletní, 3=neaktuální) a "dat_prov" v elementu "ku_z" musí být v intervalu "plati_od", "plati_do" (pokud není "plati_do" zadáno, musí být "dat_prov" v elementu "ku_z" >= "plati_od")

Podmínku je třeba vyhodnotit s ohledem na verzi NČLP - viz "nclp_verze"

položka NČLP s klíčem "klic_nclp" ({klic_nclp}) musí být platná a aktuální

3

5

2020-01-08

pokud "typ_cispol" = "N" a pokud je vyplněn “nclp_verze“, pak by měl být "klic_nclp" v některém z intervalů uvedených v číselníku "V_NCLP", položka "rozsah_kl"

"klic_nclp" ({klic_nclp}) by měl být v intervalu uvedeném v číselníku "V_NCLP" (verze NČLP), položka "rozsah_kl"

3

6

2019-11-13

pokud je vyplněn “klic_nclp_o“, musí být z číselníku “NCLPPOL“, položka “klic“

“klic_nclp_o“ ({klic_nclp_o}) musí být z číselníku “NCLPPOL“ (národní číselník laboratorních položek) , položka “klic“

5

7

2019-11-13

pokud je vyplněn "klic_nclp_o", neměl by být v rozmezí "25000" - "49999" (pokud ano, mělo by se objevit varování o použití položky z lokálního rozšíření NČLP)

pozor: používáte položku z lokálního rozšíření NČLP ("klic_nclp_o" ({klic_nclp_o}) je v rozmezí "25000" - "49999")

3

8

2019-11-13

"typ_cispol" by neměl mít hodnotu "L" (pokud ano, mělo by se objevit varování o použití položky z lokálního rozšíření NČLP)

pozor: používáte položku z lokálního rozšíření NČLP (typ_cispol=L)

3

9

2020-01-08

pokud je vyplněn “typpol_fh“, musí být z číselníku “NCLPFH“, položka “klic“

“typpol_fh“ ({typpol_fh}) musí být z číselníku “NCLPFH“ (číselník formátů hodnot) , položka “klic“

5

10

2020-02-27

pokud je vyplněn “typpol_fh“, pak by měl být shodný s hodnotou atributu "formh" v číselníku NCLPPOL (pro záznam s klíčem “klic_nclp“ - pokud takový záznam v NCLPPOL neexistuje, vracet ."true")

“typpol_fh“ by měl být shodný s hodnotou atributu "formh" v číselníku NCLPPOL (pro záznam s klíčem “klic_nclp“ ({klic_nclp})) (typpol_fh={typpol_fh}, nclppol.formh={nclppol.formh})

3

11

2019-11-13

pokud je vyplněn “spec_proc“, musí být z číselníku “NCLPPROC“, položka “klic“

“spec_proc“ ({spec_proc}) musí být z číselníku “NCLPPROC“ (číselník procedur) , položka “klic“

5

12

2019-11-13

pokud je vyplněn “kolize“, musí být z číselníku “NCLPMTV“, položka “klico“

“kolize“ ({kolize}) musí být z číselníku “NCLPMTV“ (číselník matic MTV), položka “klico“

5

13

2019-11-13

pokud je vyplněn “syst_klic“, musí být z číselníku “NCLPSYST“, položka “klic“

“syst_klic“ ({syst_klic}) musí být z číselníku “NCLPSYST“ (číselník systémů) , položka “klic“

7

14

2019-11-13

pokud je vyplněn “komp_klic“, musí být z číselníku “NCLPKOMP“, položka “klic“

“komp_klic“ ({komp_klic}) musí být z číselníku “NCLPKOMP“ (číselník komponent) , položka “klic“

7

15

2020-03-20

- pokud je "typpol_fh" z množiny "0,1,2,3,4,5,6,T,E" a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrn"

- pokud je "typpol_fh" z množiny "F,FR " a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrf"

- pokud je "typpol_fh" z množiny "S,SR " a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrs"

- pokud je "typpol_fh" = "X", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrx"

- pokud je "typpol_fh" = "B" a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrb"

- pokud je "typpol_fh" = "R" a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrr"

- pokud je "typpol_fh" = "P" a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrp"

- pokud je "typpol_fh" = "D" a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrd"

- pokud je "typpol_fh" = "K" a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrk"

- pokud je "typpol_fh" = "O" a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vro"

- pokud je "typpol_fh" = "Z" a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrz"

- pro "typpol_fh" z množiny "0,1,2,3,4,5,6,T,E" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrn"

 

- pro "typpol_fh" z množiny "F,FR " musí ku_z_lab obsahovat blok "vrf"

 

- pro "typpol_fh" z množiny "S,SR " musí ku_z_lab obsahovat blok "vrs"

 

- pro "typpol_fh" = "X" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrx"

- pro "typpol_fh" = "B" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrb"

 

 

- pro "typpol_fh" = "R" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrr"

 

 

- pro "typpol_fh" = "P" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrp"

 

 

- pro "typpol_fh" = "D" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrd"

 

 

- pro "typpol_fh" = "K" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrk"

 

 

- pro "typpol_fh" = "O" musí ku_z_lab obsahovat blok "vro"

 

 

- pro "typpol_fh" = "Z" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrz"

7

 

16

2020-03-24

- pokud je "typpol_fh" z množiny "0,1,2,3,4,5,6,T,E" a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrn", případně "vrx"

- pokud je "typpol_fh" z množiny "F,FR " a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrf", případně "vrx"

 

- pokud je "typpol_fh" z množiny "S,SR " a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrs", případně "vrx"

 

- pokud je "typpol_fh" = "B" a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrb", případně "vrx"

- pokud je "typpol_fh" = "R" a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrr", případně "vrx"

- pokud je "typpol_fh" = "P" a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrp", případně "vrx"

- pokud je "typpol_fh" = "D" a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrd", případně "vrx"

- pokud je "typpol_fh" = "K" a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrk", případně "vrx"

- pokud je "typpol_fh" = "O" a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vro", případně "vrx"

- pokud je "typpol_fh" = "Z" a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrz", případně "vrx"

- pro "typpol_fh" z množiny "0,1,2,3,4,5,6,T,E" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrn", případně "vrx"

- pro "typpol_fh" z množiny "F,FR " musí ku_z_lab obsahovat blok "vrf", případně "vrx"

- pro "typpol_fh" z množiny "S,SR " musí ku_z_lab obsahovat blok "vrs", případně "vrx"

- pro "typpol_fh" = "B" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrb", případně "vrx"

- pro "typpol_fh" = "R" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrr", případně "vrx"

- pro "typpol_fh" = "P" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrp", případně "vrx"

- pro "typpol_fh" = "D" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrd", případně "vrx"

- pro "typpol_fh" = "K" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrk", případně "vrx"

- pro "typpol_fh" = "O" musí ku_z_lab obsahovat blok "vro", případně "vrx"

- pro "typpol_fh" = "Z" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrz", případně "vrx"

7 pokud není vri ani vrx

 

3 pokudnení vri a je vrx

 

 

 

*ku_z_pat_n

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-01-28

pokud je vyplněn "verze_mkn", musí mít hodnotu "10"

"verze_mkn" ({verze_mkn}) musí mít hodnotu "10"

5

2

2020-01-28

pokud je vyplněn "verze_tnm", musí mít hodnotu "07" nebo "08"

"verze_tnm" ({verze_tnm}) musí mít hodnotu "07" nebo "08"

5

3

2020-01-28

pokud je vyplněn “dg_nov“, musí být z číselníku “ Mkn10_5“, položka “kod“

“dg_nov“ ({dg_nov}) musí být z číselníku “Mkn10_5“, položka “kod“

5

4

2020-01-28

pokud je vyplněn “topo“, musí být z číselníku “MKNO3Topografie“, položka “kod“

“topo“ ({topo}) musí být z číselníku “MKNO3Topografie“, položka “kod“

5

5

2020-01-28

pokud je vyplněn “pt“, musí být z číselníku “ TNM_T“, položka “patkod“

“pt“ ({pt}) musí být z číselníku “TNM_T“, položka “patkod“

5

6

2020-01-28

pokud je vyplněn “pn“, musí být z číselníku “ TNM_N“, položka “patkod“

“pn“ ({pn}) musí být z číselníku “TNM_N“, položka “patkod“

5

7

2020-01-28

pokud je vyplněn “pm“, musí být z číselníku “ TNM_M“, položka “patkod“

“pm“ ({pm}) musí být z číselníku “TNM_M“, položka “patkod“

5

8

2020-01-28

pokud je vyplněn “rn“, musí být z číselníku “ TNM_R“, položka “kod“

“rn“ ({rn}) musí být z číselníku “TNM_R“, položka “kod“

5

 

 

*prepocet

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-01-08

“prepfak“ musí být číslo, pokud je v desetinném tvaru, musí být desetinný oddělovač čárka

pravidlo zrušeno, je součástí XSD

 

7

2

2020-01-08

pokud je vyplněn “typpol_fh_lclp“, musí být z číselníku “NCLPFH“, položka “klic“

“typpol_fh_lclp“ ({typpol_fh_lclp}) musí být z číselníku “NCLPFH“ (číselník formátů hodnot) , položka “klic“

5

3

2020-01-08

pokud je vyplněna "jednotka_lclp", měla by být z číselníku NCLPJEDN, položka "n20l" (případně "n20")

"jednotka_lclp" ({jednotka_lclp}) by měla být z číselníku NCLPJEDN (číselník jednotek), položka "n20l" (případně "n20")

3

 

 

*sci

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-01-08

pokud je vyplněn “klic_nclp“, musí být z číselníku “NCLPPOL“, položka “klic“, navíc položka "vznik" v číselníku “NCLPPOL“ musí mít hodnotu "Q"

“klic_nclp“ ({klic_nclp}) musí být z číselníku “NCLPPOL“ (národní číselník laboratorních položek) , položka “klic“ a navíc "vznik" v “NCLPPOL“ musí být "Q"

7

 

 

*skala, skala_lok

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-01-08

pokud je vyplněn “typ“, musí být z číselníku “LVVIST“, položka “klic“

“typ“ ({typ}) musí být z číselníku “LVVIST“ (volba interpretační škály - typ) , položka “klic“

5

2

2020-01-13

pokud je vyplněn “atribut“, pak každý jeho znak musí být z číselníku “LVVISA“, položka “klic“

všechny znaky z “atribut“ ({atribut}) musí být z číselníku “LVVISA“ (volba interpretační škály - atribut) , položka “klic“

5

3

2020-03-24

pokud je vyplněn “udalost“, musí být každý výskyt z číselníku “NCLPUVIS“, položka “klic“

“udalost“ ({udalost}) musí být z číselníku “NCLPUVIS“ (číselník událostí z hlediska interpretace škál) , položka “klic“

5

4

2019-11-13

pokud je vyplněn “algoritmus“, musí být z číselníku “NCLPAVIS“, položka “klic“

“algoritmus“ ({algoritmus}) musí být z číselníku “NCLPAVIS“ (číselník algoritmů pro výpočet interpretačních škál) , položka “klic“

5

5

2019-11-13

pokud je vyplněn “atribut“ a "atribut = U", musí být vyplněna "udalost"

pokud "atribut"= U, musí být vyplněna "udalost"

5

 

 

 

*vrac

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-01-08

pokud je vyplněn “latka_kod“, musí být z číselníku “NCMPATML“, položka “klic“

“latka_kod“ ({latka_kod}) musí být z číselníku “NCMPATML“ (číselník antimikrobiálních látek) , položka “klic“

5

 

 

*vrav

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-01-08

pokud je vyplněn “vl_kod“, musí být z číselníku “NCMPAGV“, položka “klic“

“vl_kod“ ({vl_kod}) musí být z číselníku “NCMPAGV“ (číselník určovaných vlastností agens pro mikrobiologii) , položka “klic“

5

 

 

*vrf

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-01-08

pokud je vyplněn “hodnota_kod“, musí být z číselníku “NCLPMTV“, položka “klico“

“hodnota_kod“ ({hodnota_kod}) musí být z číselníku “NCLPMTV“ (číselník matic MTV), položka “klico“

5

 

 

*vrk

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2019-11-13

pokud je vyplněn “spec_kod“, musí být z číselníku “NCMPSPM“, položka “klic“

“spec_kod“ ({spec_kod}) musí být z číselníku “NCMPSPM“ (specifikace mikrobiolog. materiálů) , položka “klic“

5

 

 

*vrkpa

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-01-08

pokud je vyplněn “agens_kod“, musí být z číselníku “NCMPAG“, položka “klic“

“agens_kod“ ({agens_kod}) musí být z číselníku “NCMPAG“ (číselník agens pro mikrobiologii) , položka “klic“

5

 

 

*vrn

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-01-08

pokud je vyplněn “formrm“, musí být z číselníku “NCLPFRM", položka “klic“

“formrm“ ({formrm}) musí být z číselníku “NCLPFRM" (číselník formátů referenčních mezí) , položka “klic“

5

2

2020-01-13

pokud je vyplněna "jednotka" a pokud je v nadřazeném bloku ku_z_lab vyplněn "klic_nclp", pak by měla být "jednotka" shodná s jednotkou v NČLP (v čís. NCLPPOL najít "klic_nclp" z nadřazeného bloku ku_z_lab a pokud existuje, pak pro něj zjistit hodnotu atributu "njedn" - pokud v NCLPPOL záznam s "klic_nclp" neexistuje, vracet ."true")

"jednotka" by měla být shodná s jednotkou v NČLP (jednotka={jednotka}, klic_nclp={ku_z_lab.klic_nclp}, nclppol.njedn={nclppol.njedn})

3

 

 

*vrs_h

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-01-08

pokud je vyplněn “hodnota1_klic“, musí být z číselníku “NCLPMTV“, položka “klico“

“hodnota1_klic“ ({hodnota1_klic}) musí být z číselníku “NCLPMTV“ (číselník matic MTV), položka “klico“

5

2

2020-01-08

“hodnota2_cislo“ musí být číslo, pokud je v desetinném tvaru, musí být desetinný oddělovač čárka

pravidlo zrušeno, je součástí XSD

 

5

3

2019-11-13

pokud je vyplněn “hodnota2_klic“, musí být z číselníku “NCLPMTV“, položka “klico“

“hodnota2_klic“ ({hodnota2_klic}) musí být z číselníku “NCLPMTV“ (číselník matic MTV), položka “klico“

5