OSN-SAbstraktOSN-E

Struvit (dále jen STR) se celkově vyskytuje v 6,5 % konkrementů, většinou v případě, že je moč infikována močovinu štěpícími bakteriemi. Monominerální kameny bývají velmi vzácné, nejčastější příměsí jsou karbonátapatit a močan amonný.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Struvit

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

 

Může se vyskytovat také jako minoritní složka v centru, častěji však na periferii jiného kamene. Stuvitové krystaly mohou také obrůstat cizorodé jádro, které se stává centrem konkrementu (chirurgický materiál, části katetru, jiný konkrement a pod.). Struvit se může vyskytovat ve formě písku, tvořit drobné, nejčastěji však odlitkové kameny. Jejich barva bývá bílá, žlutobílá, u kamenů s příměsí močanu amonného šedá a nažloutlá. Často jsou zbarveny krví. Četnost výskytu konkrementů obsahujících struvit udává následující tabulka (hlavní složka je uváděna na prvním místě):

 

Složení konkrementu . . . . . . . . . . .  výskyt /%/

 

Struvit/karbonátapatit . . . . . . . . . . . . . .4,7

Stuvit/močan amonný/karbonátapatit . .1,5

Struvit/močan amonný . . . . . . . . . . . . . 0,4

Struvit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1

 

Nejčastější typy struvitových konkrementů

 

I. Odlitkové kameny ("stag horn = jelení paroží") jsou časté, mají hladký až jemně krystalický povrch, křídovitý až voskovitý vzhled, barvu bílou až žlutobílou, často jsou zbarveny krví. Na lomu jsou patrné koncentrické vrstvy krystalů STR s povlaky jemnozrnného karbonátapatitu. Krystaly někdy vytváří radiální svazky s kapraďovitým narůstáním, což svědčí o rychlém růstu. Centrum kamene má volnější, hrubozrnnou strukturu, bez ohraničeného krystalizačního jádra. Možnou příměsí je močan amonný, na povrchu a při povrchu se mohou vyskytovat oxalátové vrstvy. Centrum kamene může být cizorodé s asymetrickým umístěním.

 

II. U drobnějších kamenů je častější neuspořádaná volnější hrubozrnná struktura bez ohraničeného krystalizačního jádra. Ostatní znaky jsou stejné.

 

III. Kameny z dolního močového traktu jsou oválné až kulovité, s hladkým povrchem. Barva je bílá, u kamenů s obsahem močanu amonného šedá. Svůj vznik prozrazují přítomností plošného jádra, které se původně nacházelo na stěně močového měchýře. Na lomu je patrná koncentrická laminace vrstev, místy s radiálním uspořádáním krystalů. Někdy můžeme vidět kapraďovité narůstání ( dle tvaru agregátů ), které svědčí o velké rychlosti růstu.

 

IV. Mnohočetná litiáza se obecně vyznačuje hladkým ohlazeným povrchem s fasetovými hranami a s hustšími koncentrickými vrstvami.

 

V. Močový písek bývá tvořen volnými krystaly struvitu s typickým rakvičkovitým habitem.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Krystaly struvitu v moči znamenají patologicky vysoké pH (nad 7,2). Může být způsobeno primární či sekundární infekcí moče nebo alkalizací.

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

 

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

 

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

 

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

 

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-EOSN-E

Struvitové kameny jsou spojovány s infekcí moče bakteriemi, které štěpí močovinu. Za příznivých podmínek (dostatek Mg, NH4, PO4 a pH nad 7,2) mohou vznikat i ve sterilní moči.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

Kromě uvedených typů kamenů se může struvit vyskytovat jako vedlejší složka všech komponent močových konkrementů. Je hojnější na periferii, někdy tvoří i centra.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E