OSN-SAbstraktOSN-E

Glykoprotein C4 je složkou komplementu.

 

OSN-SSynonymaOSN-E

C4, C4 složka komplementu, β1E-globulin, β1E-protein

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

C4 složka komplementu v séru

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

C4 je glykoprotein o Mr = 206 000, má 3 řetězce (a, b, g) kovalentně vázané disulfidickými vazbami. C4 se na buňky váže přes a řetězec.

Při elektroforéze migruje v oblasti b1 (ovšem na intenzitu této zóny nemá téměř vliv).

C4 je relativně nestálý protein (zejména v přítomnosti Ca2+).

 

 

 

 

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

V klasické cestě aktivace je C4 aktivována C1s za vzniku C4a a C4b. Fragment C4b se za přítomnosti Mg2+ naváže na buněčný povrch. V dalším kroku se na C4b váže C2a (větší fragment C2) a spolu vytvoří C4bC2a zvanou C3-konvertáza. C3konvertáza aktivuje C3 složku komplementu. C4bC3B působí jako kofaktor aktivace C5.

Fragmenty C4a a C2b se uvolní do vnitřního prostředí.

C4a (stejně jako jiné malé peptidy) má schopnost degranulovat mastocyty a bazofily s tím, že v dalším kroku se z nich uvolní histamin a další produkty, které zvyšují permeabilitu cév.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

C4 složka komplementu je syntetizována především v jaterních parenchymálních buňkách. Malé množství C4 se syntetizuje také v tkáních (v makrofázích a renálním tubulárním epitelu).

Syntéza C4začíná již v osmém týdnu gestace.

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

Buňka potažená C4b může být fagocytována aktivovanými monocyty a neutrofily.

C4b (spolu s C3b) se váží na receptor CR1 na erytrocytech. A touto cestou jsou transportovány imunokomplexy do jater a sleziny (hlavních center degradace). C4b je v přítomnosti faktoru I serinovou proteázou štěpen na C4c a C4d.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

Biologický poločas C4 není znám.

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

C1 inhibitor – blokuje aktivaci C4 a C2

C4b – v roztoku ztrácí schopnost vázat se

Schopnost kovalentně se vázat může inhibovat malá molekula aminu jako například hydroxylamin, methylamin.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Marcela Melčáková