OSN-SAbstraktOSN-E

CRP v likvoru lze použít jako doplňkový test pro odlišení bakteriální meningitidy (kde jsou hodnoty nad rozhodovací mez) od jiných, "aseptických" meningitid. Rozhodovací mez se liší: 100 µg/l (Gray, 1986, Stearman, 1994), 120 µg/l (Tanner, 1985), 400 µg/l (Gershom, 1986) nebo 1000 µg/l (Cuevas, 1988, Shaltout, 1986). Stanovení vhodné pouze pomocí metod s citlivostí pod rozhodovací mez.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Proteiny v likvoru

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Velmi významný likvorový parametr, jehož stanovení je nezbytně nutné u zánětlivých onemocnění CNS. Normální hodnota v CSF činí 0 - 50 µg/l. Zvýšení koncentrace CRP v likvoru je vysoce specifické pro hnisavé neuroinfekce - bakteriální meningitidy, kdy jeho koncentrace v likvoru stoupá několikanásobně.

 

O přesnosti stanovení CRP v likvoru běžnými analytickými metodami není možno si dělat velké iluze a smutnou pravdou zůstává, že bakteriální meningitidy jsou vlastně jediným patologickým stavem, kdy lze vzestup koncentrace CRP v likvoru přesvědčivě dokumentovat. Jedná se však o parametr velmi významný.

 

Jeho biologický poločas je velmi krátký, pravděpodobně 4 až 6 hodin, to je významné z toho důvodu, že u správně léčených hnisavých neuroinfekcí koncentrace CRP v likvoru velmi rychle klesá či se stává neměřitelnou. Kromě přestupu přes hematolikvorovou bariéru je jeho výsledná koncentrace v likvoru velmi pravděpodobně ovlivněna i jeho intratekální syntézou.

 

Podobně jako pro jiné likvorové proteiny, je i pro CRP hematolikvorová bariéra nejspíše selektivně propustná; není tedy ovlivněna pouze jeho molekulární váhou (ostatně obrovskou mezi likvorovými proteiny, činí 135-140 000).

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

1. přestup přes hematoencefalickou bariéru (hlavní mechanismus),

2. intratekální syntéza (není vyloučena)

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

 

typ onemocnění

nejnižší

medián

nejvyšší

zdroj

 

hodnota

 

hodnota

 

 

µg/l

µg/l

µg/l

 

bez meningitidy

0

80

310

1

CSF bez patolog. nálezů

0

32

108 (5)

2

CSF s patolog. nálezem

110

176

325 (5)

2

virová meningitis

0

10

3060

1

virová meningitis

30

-

230

3

aseptická meningitis

0

17

438

4

tuberkulosní meningitis

0

290

4900

1

bakteriální meningitis

0

9600

31500

1

bakteriální meningitis

30

-

23000

3

bakteriální meningitis

0

1460

51000

4

(*) horní mez odpovídá 97,5 percentilu

 

Zdroj literárních mezí: 1 Donald, 1985 2 Tanner, 1985 3 Hansson, 1987 4 Gray, 1986

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Hlavním omezujícím faktorem je malá citlivost běžných metod.

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Zvýšení je typické pro bakteriální, nikoli virové nebo tuberkulosní meningitidy. Koncentrace CSF_CRP nad 1000 µg/l u 7/19 dětí s bakteriální meningitidou, u 1/15 dětí s virovou meningitidou a jen u 3/139 dětí bez meningitidy (Shaltout, 1986). V jiné studii byly koncentrace nad 1000 µg/l u 23/28 pacientů (senzitivita 82 %, specifita 73 %), u 5/19 nemocných se závažnou infekčními komplikacemi malárie, u 2/2 nemocných s tuberkulosní meningitidou, u 0/5 nemocných s febrilními křečemi nebo sepsí bez meningitidy (Cuevas, 1988). Koncentrace nad 120 µg/l byly u 9/9 bakteriálních infekcí CNS (Tanner, 1985). Rozhodovací mez 100 µg/l má pro bakteriální meningitidu senzitivitu 87 % (Stearman, 1994), resp. 95 % (Gray, 1986). Koncentrace nad 100 µg/l byly u bakteriálních infekcí bez známek meningitidy u 10/13 pacientů, ale jen u 7/40 s virovou infekcí nebo jinou diagnózou (Gray, 1986). Rozhodovací mez 400 µg/l měla pro bakteriální meningitidu senzitivitu 100 % se specifitou 94 % (tj. lepší než početní koncentrace leukocytů, koncentrace glukózy nebo proteinů v likvoru) (Gershom, 1986). Pro odlišování septické a aseptické meningitidy jsou nutné citlivé metody (Cheníčková, 1997).

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Pavel Adam

.