OSN-SAbstraktOSN-E

Protilátky proti gliadinu ve třídě IgG jsou naměřeny proti strukturám pšeničného lepku (glutenu) a jsou základním etiopatigenetickým faktorem glutenové enteropatie (céliakie).

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Laboratorní metody v gastroenterologii

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Petr Kocna

.