OSN-SAbstraktOSN-E

V kostní dřeni nacházíme často další buňky, které tvoří součást podpůrných systémů (vazivo, endotel). Tyto buňky se podílejí také na obraně organismu a na metabolismu. Lze je velmi těžko rozpoznat, neboť ve dřeni nacházíme často jen fragmenty buněk.

Velká retikulární buňka má oválné jádro o průměru 7-8 µm a vněm malá dobře ohraničená jadérka, která se barví bleděmodře. Cytoplazma je šedomodrá neostře ohraničená.

Malá retikulární buňka se velmi podobá lymfocytu, jádro má jednolitý, hutný chromatin a někdy obsahuje jadérka. Cytoplazma je šedomodrá. Shluky těchto buněk se nacházejí při stavech spojených s rozmnožením retikula.

Fagocytující retikulární buňka má průměr 20-60 µm od velké retikulární buňky ji odlišíme tím, že v plazmě obsahuje fagocytované částice.

Tuková retikulární buňka patří mezi lipofágy (fagocytuje lipidy). Ve dřeni se vyskytují ojediněle.

 

OSN-STerminologieOSN-E

 

OSN-SSynonymaOSN-E

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-SBiologická, chemická nebo fyzikální charakteristikaOSN-E

 

OSN-SFyziologická, patologická roleOSN-E

 

OSN-SPůvod, zdroj, vývojOSN-E

 

OSN-SOrgánová, tkáňová lokalizaceOSN-E

 

OSN-SBiologický poločas, doba přežíváníOSN-E

 

OSN-SZpůsob eliminace nebo zániku entityOSN-E

 

OSN-SMechanismy ovlivňující proliferaci nebo funkci entityOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Mgr. Ilona Fátorová