Spolupracující laboratoře [LCLPSLAB]

 

KLIC              Klíč (char 8)

NAZEV                       Název spolupracující laboratoře (char 50)

ULICE                        Adresa spolupracující laboratoře - ulice (char 30)

MESTO          Adresa spolupracující laboratoře - město (char 30)

PSC                 Adresa spolupracující laboratoře - PSČ (char 6)

TEL                 Telefonní čísla spolupracující laboratoře (char 50)

MOBIL                      Telefonní čísla spolupracující laboratoře (char 50)

FAX                Faxová čísla spolupracující laboratoře (char 50)

MAIL             E-mailové adresy spolupracující laboratoře (char 50)